Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych (APD) to elektroniczny system do składania i archiwizowania prac dyplomowych, umożliwiający m.in. archiwizację prac dyplomowych, wystawianie ocen i recenzji oraz wyszukiwanie informacji o obronionych pracach dyplomowych.

Proces obsługi pracy dyplomowej w systemie zostaje automatycznie uruchomiony po wyborze seminarium. Do systemu zostaje wprowadzony tytuł pracy oraz dane promotora. Dane o pracy trafiają do systemu APD na listę zadań studenta inicjując proces wprowadzania pracy.

Student uzupełnia metryczkę dotyczącą pracy dyplomowej oraz wprowadza plik z pracą. 

Promotor sprawdza poprawność wprowadzonych danych dotyczących pracy dyplomowej oraz plik z pracą. Po zaakceptowaniu danych przekazuje plik z pracą do systemu antyplagiatowego. Po zaakceptowaniu Raportu podobieństw wypełnia i zatwierdza elektroniczny formularz recenzji (Ocena pracy dyplomowej).

​Recenzent otrzymuje dostęp w systemie APD do elektronicznej wersji pracy dyplomowej. Wypełnia i zatwierdza elektroniczny formularz recenzji pracy dyplomowej. Wydrukowany formularz dostarcza do właściwego dziekanatu w terminie 15 dni od daty otrzymania powiadomienia drogą mailową o otrzymaniu zadania zaopiniowania pracy dyplomowej.

Wyszukiwanie prac w APD po numerze albumu:

 1. Po zalogowaniu wybieramy zakładkę KATALOG oraz opcję z lewej strony ekranu w zakładce WYSZUKIWANIE – zaawansowane.
 2. W zakładce Autorzy i opiekunowie wpisujemy numer albumu i zaznaczamy okienko Nr indeksu, a następnie klikamy SZUKAJ PRAC WG PODANYCH KRYTERIÓW

Proces obiegu pracy dyplomowej w systemie APD

 1. Student otrzymuje dostęp do procesu obiegu pracy dyplomowej w systemie APD po wybraniu seminarium dyplomowego.
 2. Aby rozpocząć proces obiegu, należy zalogować się do systemu APD na stronie https://apd.sgh.waw.pl (zalecana przeglądarka Mozilla Firefox lub Chrome).
 3. Student wprowadza do APD: język pracy, tytuł pracy w języku, w którym napisana jest praca, streszczenie i słowa kluczowe. W systemie istnieje możliwość wprowadzenia danych w języku angielskim w przypadku polskiego języka oryginału. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość załadowania do APD pliku z pracą w formacie PDF (inne formaty, w tym DOC, nie są dopuszczalne). Maksymalny rozmiar pliku, który zostanie zaakceptowany przez system to 25 MB. W osobnym pliku student wgrywa Oświadczenie autora. Po zakończeniu wprowadzania student powinien wybrać opcję „PRZEKAŻ DO ZATWIERDZENIA PRZEZ OPIEKUNA”.
 4. Po wysłaniu plików przez studenta Promotor otrzymuje powiadomienie mailowe o konieczności akceptacji wprowadzonych przez studenta danych. Po zalogowaniu do APD w zakładce  Moje prace i zadania  będzie widoczna informacja o zadaniu do wykonania przez Promotora. Po sprawdzeniu danych oraz pliku z pracą Promotor zatwierdza je i kieruje pracę do sprawdzenia w systemie antyplagiatowym.
  Po zapoznaniu się z Raportem podobieństw Promotor przechodzi do wpisywania treści recenzji (Oceny pracy dyplomowej). Po wypełnieniu formularza zatwierdza recenzję.
 5. Pracownik dziekanatu wprowadza dane recenzenta, które są przesyłane do sytemu APD.
 6. Recenzent otrzymuje powiadomienie mailowe o zadaniu do wykonania w systemie APD. W ciągu 15 dni od otrzymania powiadomienia Recenzent wypełnia elektroniczny formularz recenzji w systemie APD, drukuje go i podpisany zanosi do właściwego dziekanatu.
 7. W APD wszyscy użytkownicy mają dostęp do katalogu z listą prac i wyszukiwarki. Treść pracy oraz recenzje są dostępne tylko dla Autora, Promotora i Recenzenta. ​