JSA – Jednolity System Antyplagiatowy

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym wprowadziła obowiązek sprawdzania prac dyplomowych w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA).

Jednolity System Antyplagiatowy jako jedyny na rynku systemów antyplagiatowych ma pełen dostęp do stale aktualizowanej bazy pisemnych prac dyplomowych jaką jest ORPPD, a dane wprowadzane wraz z badaną pracą są wspierane przez system POL-on. System korzysta również z pełnej bazy polskiego Internetu NEKST, nie zaś poprzez wyszukiwarkę.

JSA jest także system nieodpłatnym i wspólnym dla wszystkich uczelni w kraju, gwarantując tym samym jednolite metody badawcze, które działają na jednorodnym zestawie danych odniesienia. Jedną z zalet systemu jest zapewnienie wszystkim instytucjom prowadzącym studia jednakowych standardów badania antyplagiatowego.

Korzystanie z systemu zapewnia standaryzację badania antyplagiatowego w odniesieniu do jednakowych baz referencyjnych i według tych samych algorytmów, co jednocześnie zapewnia równe traktowanie wszystkich studentów.
 
W dotychczasowym systemie prace sprawdzane były z bazą prac uczelni macierzystej oraz z bazą prac uczelni, które podpisały porozumienie dotyczące wymiany baz. Teraz każda pisemna praca dyplomowa sprawdzana jest z pracami umieszczonymi w Ogólnopolskim Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych (ORPPD). Na chwilę obecną w repozytorium umieszczone jest ponad 2,7 mln prac dyplomowych ze wszystkich polskich uczelni wyższych.


Analiza tekstu

Analiza tekstu systemem JSA  prezentuje następujące wyniki:

 • Znaki specjalne lub spoza języka pracy – na tekście pracy podświetlone zostają znaki uznawane za specjalne oraz takie, które nie znajdują się w alfabecie języka pracy.
 • Nierozpoznane słowa – system rozpozna i zaznaczy słowa spoza języka pracy, co jednak przy pracach zawierających słowa z języków obcych nie będzie wzbudzało podejrzeń.
 • Fragmenty innego stylu – dzięki zastosowaniu stylometrii system zwróci informację o ilości fragmentów, które reprezentują inny styl pisania pracy.
 • Długość wyrazów w badanej pracy – za pomocą paska można określać zakres długości podświetlanych słów znajdujących się w pracy. Granica “≥ 20” wskazuje na wyrazy 20 znakowe i więcej.


Procentowy Rozmiar Podobieństw (PRP)

Wynik ogólny 

 • Współczynnik 1 – % znalezionych fraz zawierających 40 i więcej wyrazów we frazie.
 • Współczynnik 2 – % znalezionych fraz zawierających 20 i więcej wyrazów w frazie;
 • Współczynnik 3 – % fraz zawierających 10 i więcej wyrazów we frazie;
 • Współczynnik 4 – % fraz zawierających 5 i więcej wyrazów we frazie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 29 z 30 maja 2019 r  zmieniającym zarządzenie nr 45 z 19 września 2017 r. w sprawie prac dyplomowych współczynniki nie powinny przekraczać:

 • Współczynnik 1 – 3% znalezionych fraz zawierających 40 i więcej wyrazów we frazie.
 • Współczynnik 2 – 5% znalezionych fraz zawierających 25 i więcej wyrazów w frazie.
 • Współczynnik 3 –10% fraz zawierających 10 i więcej wyrazów we frazie.
 • Współczynnik 4 – 35% fraz zawierających 5 i więcej wyrazów we frazie.

Wynik szczegółowy

Wynik szczegółowy to podział poszczególnych współczynników ze względu na źródła występowania:

 1. ORPPD,
 2. Internet,
 3. bazę aktów prawnych
 4. bazę uczelni – jeśli uczelnia posiada dodatkową odrębną bazę.