Związek Nauczycielstwa Polskiego

ZNP podejmuje działania polegające na ochronie praw pracowników uczelni w zakresie płacy i warunków pracy, a także współpracuje z Działem Socjalnym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w zakresie udzielania pomocy pracownikom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Aby przystąpić do Związku Nauczycielstwa Polskiego należy wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją osobiście w sekretariacie ZNP.

Zasiłki statutowe i pożyczki

Członkowi Związku przysługuje wypłata zasiłku statutowego w następujących sytuacjach:

 • urodzenia dziecka,
 • zgonu członka ZNP- wypłacany rodzinie (mąż, żona, dzieci (proporcjonalnie do liczby dzieci), partner/partnerka (jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe),

Członek ZNP nabywa prawo do wypłaty zasiłku po roku przynależności do związku

W przypadku ubiegania się członków ZNP o pożyczkę należy wydrukować i wypełnić poniższe formularze:

Dokument
Koło Profesorskie

​​Przy ZNP w SGH działa Koło Profesorskie skupiające byłych profesorów SGPiS i SGH. Przewodniczącym Koła jest prof. dr hab. Witold Rakowski.

Koleje Mazowieckie

W 2015 roku Rada Zakładowa ZNP nawiązała współpracę z Kolejami Mazowieckimi. Jej celem  jest umożliwienie wykupu legitymacji  uprawniającej do 35% zniżki przy zakupie biletów kolejowych. Oferta skierowana jest zarówno do członków ZNP w SGH, jak i  pozostałych pracowników uczelni. Warunkiem przystąpienia do programu jest zgłoszenie minimum 15 osób i uiszczenie opłaty rocznej. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie ZNP.

Rada Zakładowa i Zakładowa Komisja Rewizyjna

Rada Zakładowa

 • Prezes Rady – dr Marcin Molenda (e-mail:marcin.molenda@sgh.waw.pl
 • Wiceprezes Rady – dr Izabela Buchowicz
 • Wiceprezes Rady – Wojciech Nikścin
 • Sekretarz Rady – dr Ludmiła Słobodzian
 • Skarbnik Rady – dr Łukasz Marecki
 • Członek Rady – dr Maciej Wieloch
 • Członek Rady – mgr Anna Barzykowska
 • Członek Rady – Katarzyna Wójcicka
 • Członek Rady – mgr Danuta Urbańska

Zakładowa Komisja Rewizyjna

 • Przewodnicząca Komisji – mgr Krystyna Ewertowska
 • Członek Komisji – mgr Kamil Jasiński
 • Członek Komisji – prof. dr hab. M.S. Wiatr
ZNP w Radach Naukowych
 • Przedstawiciel w Radzie Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse – dr Marcin Molenda
 • Przedstawiciel w Radzie Naukowej dyscypliny nauki o polityce i administracji – dr Izabela Buchowicz
 • Przedstawiciel w Radzie Naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości – dr Beata Chmielewiec

Sekretariat ZNP
Tereza Zbarouskaya
bud. G, pok. 156
tel.: 22 564 97 75
e-mail: tpapko@sgh.waw.pl
godz. obsługi: środa: 12.00-16.00 czwartek–piątek: 8.00 –16.00

Pełnomocnik ZNP ds. ubezpieczeń medycznych LUX MED i CM Damiana
Tereza Zbarouskaya
bud. G, pok. 156
tel.: 22 564 97 75
e-mail: tpapko@sgh.waw.pl