Zarządzanie Finansami Osobistymi - kurs dokształcający

SGH aktywnie włącza się w nurt rozwoju edukacji finansowej poprzez upowszechnianie i dostarczenie wiedzy na temat wybranych aspektów zarządzania finansami osobistymi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu kursów poświęconych tematyce finansów osobistych. Zajęcia prowadzą zarówno wykładowcy SGH, jak i praktycy oraz trenerzy zewnętrzni.

​Kurs składa się z 12 odrębnych modułów (kursów jednostkowych), podczas których omawiana będzie problematyka z punktu widzenia gospodarstwa domowego, które poszukuje dodatkowej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu własnym budżetem. Kursy są adresowane przede wszystkim do tych, którzy bez względu na wiek, status materialny czy poziom wykształcenia poszukują wiedzy o sposobach i zasadach gromadzenia oszczędności oraz informacji o podstawach podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku aktywów finansowych.