Zarządzanie Finansami Osobistymi - kurs dokształcający

SGH aktywnie włącza się w nurt rozwoju edukacji finansowej poprzez upowszechnianie i dostarczenie wiedzy na temat wybranych aspektów zarządzania finansami osobistymi.

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu kursów poświęconych tematyce finansów osobistych. Zajęcia prowadzą zarówno wykładowcy SGH, jak i praktycy oraz trenerzy zewnętrzni.

Kurs składa się z 12 odrębnych modułów (kursów jednostkowych), podczas których omawiana będzie problematyka z punktu widzenia gospodarstwa domowego, które poszukuje dodatkowej wiedzy i umiejętności w zarządzaniu własnym budżetem. Kursy są adresowane przede wszystkim do tych, którzy bez względu na wiek, status materialny czy poziom wykształcenia poszukują wiedzy o sposobach i zasadach gromadzenia oszczędności oraz informacji o podstawach podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku aktywów finansowych.

 

Kurs podstawowy

Katedra Skarbowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza na weekendowy kurs online „Podstawy zarządzania finansami osobistymi”. 

Celem kursu „Podstawy zarządzania finansami osobistymi” jest dostarczenie fundamentalnej i aktualnej wiedzy o sposobach i zasadach gromadzenia oszczędności oraz informacji o podstawach podejmowania decyzji inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem dostępnych na rynku aktywów finansowych. 

zdjecie_kurs_podstawy_zarzadzania_finansami_osobistymi

Kurs obejmuje następujące tematy i zagadnienia:

 • System finansowy i jego elementy składowe
 • Gospodarstwa domowe – ich typy i formy zachowań na rynku usług finansowych 
 • Wybór strategii zarządzania finansami osobistymi, konsumpcja, oszczędzanie
 • Jak stworzyć i prawidłowo zarządzać budżetem w gospodarstwie domowym
 • Inwestowania na rynku kapitałowym (GPW)
 • Zmiany na rynku nieruchomości 
 • Jak działają fundusze inwestycyjne i emerytalne
 • Jak zadbać o swoje finanse na czas emerytury?
 • Inwestycje rzeczowe materialne i wirtualne (jak np. dzieła sztuki, złoto, kryptoaktywa, itp.)
 • Ryzyko w finansach – jego identyfikacja i formy zarządzania ryzykiem 
 • Ochrony klienta na rynku usług finansowych 
 • Rola państwa w finansach osobistych

Kurs prowadzony jest przez wybitnych wykładowców prof. dr hab. Agnieszkę Alińską i dr Tomasza Filipiaka, którzy podzielą się ze słuchaczami zarówno najnowszą wiedzę naukową jak i informacjami z pierwszej ręki w formie interaktywnych zajęć.

PROWADZĄCY

Prof. dr hab. Agnieszka Alińska

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Ekonomika Produkcji. Obecnie jest zatrudniona w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na stanowisku kierownika Katedry Skarbowości. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentruje wokół problematyki związanej z finansami, funkcjonowaniem i stabilnością zarówno rynkowego, jak i publicznego systemu finansowego. Specjalizuje się w tematyce alternatywnych finansów i lokalnych instytucji pośrednictwa finansowego. Istotnym obszarem zainteresowań naukowych oraz prowadzonych badań i analiz są także tematy z zakresu bankowości oraz finansów samorządowych i specyfiki zarządzania finansami przedsiębiorstwa w warunkach kryzysowych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów naukowych i publikacji książkowych poświęconych zagadnieniom finansów i bankowości. Aktywność naukową łączy z pracą zawodową w publicznych instytucjach finansowych.

dr Tomasz Filipiak 

Niezależny ekspert, praktyk, doktor nauk chemicznych, posiadający blisko 25-letnie doświadczenie jako inwestor na rynkach finansowych w Polsce i zagranicą. Jego zainteresowania koncentrują się na badaniu zachowania rynków oraz na budowaniu zaawansowanych narzędzi do ich analizy. Przeprowadził wiele szkoleń komercyjnych z zakresu inwestowania dla instytucji finansowych, banków i firm w Polsce. Wielokrotnie uczestniczył jako prelegent w konferencjach dotyczących inwestycji na rynkach kapitałowych organizowanych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz gazetę „Parkiet”. Ta ostatnia w ramach serii „Profesjonalny Inwestor” opublikowała cykl sześciu jego artykułów.

TERMINY KURSU

Kurs obejmuje 12 godzin dydaktycznych i odbywa się w weekendy, w piątek w godz. 17.00-20.00, sobotę w godz. 9.00-15.00 oraz niedzielę w godz. 9.00-12.00.

W ramach powyższych godzin zajęć przewidziane są przerwy, które słuchacze uzgadniają z prowadzącym.

Planowane terminy kursu:

 • 17-19 maja 2024 r.
   

REJESTRACJA SŁUCHACZY

Zachęcamy do rejestracji na kurs „Podstawy zarządzania finansami osobistymi” za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE PODSTAWOWYM

Opłata za udział w kursie „Podstawy zarządzania finansami osobistymi” – 420 zł

Dane do przelewu:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Numer konta:
PL93 1240 1040 1111 0010 7521 7245
W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wybranego kursu

Pełna treść klauzuli RODO

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu w SGH, natomiast osoby, które zdecydują się na udział w co najmniej 6 kursach otrzymają dodatkowo dyplom ukończenia kursu z zakresu Zarządzania finansami osobistymi w SGH.

KONTAKT

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Skarbowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik kursu:
prof. dr hab. Agnieszka Alińska
e-mail: aalin@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 86 04

Sekretarz kursu:
Anna Słomka
e-mail: finanseosobiste@sgh.waw.pl
tel. (22) 564 94 14

Kurs zaawansowany
zdjecie_kurs_zarzadzanie_finansami_osobistymi_zaawansowany

Dla słuchaczy, którzy chcieliby uzupełnić wiedzę lub są zainteresowani zdobyciem dodatkowych umiejętności z zakresu szczegółowych (wybranych) aspektów zarządzania środkami finansowymi, przygotowany został zestaw odrębnych kursów z następujących tematów:

Za udział w każdym z kursów jednostkowych jest podbierana odrębna opłata i obowiązuje oddzielny proces zapisów.
Rekrutacja ma charakter otwarty i decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia opłat.

TERMINY KURSU

Każdy z modułów obejmuje 12 godzin dydaktycznych i odbywa się w weekendy: piątki 17.00-20.00, soboty 9.00-15.00 i niedziele 9.00-12.00.
W ramach powyższych godzin zajęć przewidziane są przerwy, które słuchacze (grupa) uzgadniają z prowadzącym.
Kursy będą odbywać się w formie zdalnych wykładów (online) przy wykorzystaniu bezpłatnej platformy Microsoft Teams (po zebraniu się grupy każdy Uczestnik kursu dostanie link do pobrania aplikacji wraz z dokładną instrukcją jej instalacji).

Terminy zostaną podane do wiadomości wkrótce.

REJESTRACJA SŁUCHACZY

Zachęcamy do rejestracji na wybrany moduł w ramach kursu zaawansowanego za pośrednictwem poniższego formularza zgłoszeniowego.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

KOSZT UDZIAŁU W KURSIE ZAAWANSOWANYM

Opłata za udział w dowolnie wybranym module z poziomu zaawansowanego wynosi 580 zł za każdy moduł

Dane do przelewu:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Numer konta:
PL93 1240 1040 1111 0010 7521 7245
W tytule należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę wybranego kursu

Pełna treść klauzuli RODO

Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia kursu w SGH, natomiast osoby, które zdecydują się na udział w co najmniej 6 kursach otrzymają dodatkowo dyplom ukończenia kursu z zakresu Zarządzania finansami osobistymi w SGH.

KONTAKT

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Skarbowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Kierownik kursu:
prof. dr hab. Agnieszka Alińska
e-mail: aalin@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 86 04

Sekretarz kursu:
Anna Słomka
e-mail: finanseosobiste@sgh.waw.pl
tel. (22) 564 94 14

 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne
Katedra Skarbowości
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Obraz
Kierownik Kursu "Zarządzanie finansami osobistymi"

Kierownik kursu:
prof. dr hab. Agnieszka Alińska
e-mail: aalin@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 86 04

Sekretarz kursu:
Anna Słomka
e-mail: finanseosobiste@sgh.waw.pl
tel.: 22 564 94 14