Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zaangażowana jest w wiele projektów naukowo-badawczych, a także dydaktycznych i organizacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi i aktualnie realizowanymi projektami.

Projekty i granty naukowe SGH

Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej

Kierownik projektu:
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
70 776 PLN
Wartość projektu:
226 469 PLN

Analiza przyczyn konfliktów zbrojnych przy użyciu metod teorii gier i teorii grafów

Kierownik projektu:
mgr Przemysław Siemaszko
Wartość projektu:
169 400 PLN

Ocena stanu i znaczenia zielonej infrastruktury jako przyrodniczego i społecznego zasobu małych i średnich miast w Polsce

Kierownik projektu:
dr Paulina Legutko-Kobus
Wartość projektu:
581 160 PLN

Ekonomia polityczna francuskiego kapitału w międzywojennej Polsce

Kierownik projektu:
dr Jerzy Łazor
Wartość projektu:
255 930 PLN

Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam

Kierownik projektu:
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
Wartość projektu:
308 280 PLN

WELCOMING SPACES – Investing in “Welcoming Spaces” in Europe: Revitalizing shrinking areas by hosting non-EU migrants

Kierownik projektu:
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH
Wartość projektu:
12 581 333 PLN

AMENET – The European Union, Mediterranean and Africa Integration in the Global Age

Kierownik projektu:
dr Marta Pachocka
Wartość projektu:
1 278 450 PLN

DIRECT II - Rozwijanie i doskonalenie demokracji w miejscu pracy jako warunek humanizowania procesu pracy i środowiska pracy

Kierownik projektu:
dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH
Wartość projektu:
1 321 455 PLN

Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry

Kierownik projektu:
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
Wartość projektu:
217 420 EUR

SensiClass: Tackling Sensitive Topics in a Classroom

Kierownik projektu:
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
Dofinansowanie dla SGH:
50 020 EUR
Wartość projektu:
243 723 EUR

Wpływ COVID-19 na sektor bankowy w Polsce i innych krajach Europy Środkowej i Wschodniej

Kierownik projektu:
dr hab. Adam Czerniak
Wartość projektu:
11 000 PLN

Innowacyjne tarcze lokalne - inicjatywy biznesu i samorządu

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska
Wartość projektu:
11 000 PLN

Ochrona zdrowia w krajach Europy Środkowo-Wschodniej po pandemii –- wyjście z kryzysu czy trwałe zmiany?

Kierownik projektu:
dr hab. Monika Raulinajtys-Grzybek, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Ścieżki rozwojowe krajów i regionów Europy Środkowo-Wschodniej

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Tendencje w polityce podatkowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i ich wpływ na obowiązki podatkowe przedsiębiorców

Kierownik projektu:
dr hab Dominik Gajewski, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Optymalizacja procedury wyboru przedmiotów z oferty dydaktycznej SGH

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Strategia społecznej odpowiedzialności szkół wyższych

Kierownik projektu:
dr Ewa Jastrzębska
Wartość projektu:
11 000 PLN

Postrzeganie SGH przez licealistów

Kierownik projektu:
dr hab. Paweł Kubicki, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Trajektorie rozwojowe krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 2015-2020

Kierownik projektu:
dr hab. Mariusz Próchniak, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

Inwestycje jako metoda walki z wybranymi rodzajami wykluczenia w regionach i państwach Europy Środkowej i Wschodniej

Kierownik projektu:
dr Honorata Nyga-Łukaszewska
Wartość projektu:
11 000 PLN

Rola cyfryzacji i nowoczesnych technologii w podnoszeniu innowacyjności krajów Europy Środkowo-Wschodniej

Kierownik projektu:
dr hab. Andżelika Kuźnar, prof. SGH
Wartość projektu:
11 000 PLN

EMPATHY: Let's Empower, Participate and teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland

Kierownik projektu:
dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
Wartość projektu:
274 505 EUR

Akademickie partnerstwo na rzecz metod i zastosowań zaawansowanej analizy danych

Kierownik projektu:
prof. dr hab. Bogumił Kamiński
Dofinansowanie dla SGH:
1 998 140 PLN
Wartość projektu:
1 998 140 PLN