Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH przewodniczącą Rady Nadzorczej Banku Pocztowego

Informacja
12 czerwca 2024 roku Zarząd Banku Pocztowego wyznaczył dr hab. Agnieszkę Chłoń-Domińczak, prof. SGH na przewodniczącą Rady Nadzorczej XIII kadencji.
.