Dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH wybrana do ENRSP Executive Committee

Informacja
Podczas dorocznego Walnego Zgromadzenia członków Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowymi Emeryturami (ENRSP, European Network for Research on Supplementary Pensions), które odbyło się 19 października 2023 w Leuven, wyłoniono nowy Komitet Wykonawczy (Executive Committee), w skład którego wybrano dr hab. Joannę Rutecką-Górę, prof. SGH.

Pełny skład Komitetu: Emma Suzanne van Aggelen (University of Tilburg i KU Leuven), James Kolaczkowski (University of Exeter), Joanna Rutecka-Góra (SGH) and  Yves Stevens (KU Leuven, chair).

ENRSP dąży do promowania doskonałości naukowej we wszystkich obszarach badań nad zabezpieczeniem emerytalnym poprzez tworzenie niezależnego środowiska naukowców i innych specjalistów w celu wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemów emerytalnych na całym świecie. Sieć spotyka się formalnie co roku i jest gospodarzem licznych konferencji publicznych i wewnętrznych seminariów. Coroczne spotkania są okazją do zaprezentowania prac badawczych i omówienia prowadzonych badań z szerokim gronem ekspertów. Nacisk kładziony jest na rozwijanie głębszego zrozumienia funkcjonowania systemów emerytalnych z korzyścią dla międzynarodowej perspektywy we wspierającej i przyjaznej społeczności.