Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH w składzie Corporate Governance SIG

Informacja
Dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH z Katedry Międzynarodowych Studiów Porównawczych znalazła się w gronie SIG officers, działających w ramach corocznej konferencji EURAM (The European Academy of Management).

SIG (Strategic Interest Groups) officers odgrywają istotną rolę w tworzeniu programu konferencji i uczestniczą w innych strategicznych działaniach EURAM.

Zespół, do którego dołączyła dr hab. Agnieszka Słomka-Gołębiowska, prof. SGH, zajmuje się tematyką ładu korporacyjnego, analizowanego w różnych kontekstach, przy użyciu różnych perspektyw teoretycznych i metod badawczych.

.