Szkoły letnie i zimowe

Studenci i doktoranci SGH mogą brać udział w szkołach letnich i zimowych organizowanych zarówno przez uczelnie partnerskie SGH jak i przez inne uczelnie na całym świecie. Studenci i doktoranci biorący udział w takich szkołach mają możliwość uzyskania punktów ECTS za kursy realizowane w ramach programu.

Uznanie przedmiotów zrealizowanych przez studenta w trakcie szkoły letniej czy zimowej za zamienniki przedmiotów z oferty SGH wymaga dopełnienia formalności obowiązujących na danym stopniu studiów.

Do uzyskania uznania punktów ECTS niezbędne jest uzyskanie zgody Dziekana oraz przygotowanie przed wyjazdem następujących dokumentów:

  • Learning Agreement (2 egzemplarze wydrukowane dwustronnie, elektronicznie wypełnienie)
  • wniosek – skierowanie (2 egzemplarze elektronicznie wypełnienie)
  • list akceptacyjny
  • obowiązkowe ubezpieczenie pokrywające koszty leczenia za granicą oraz następstw nieszczęśliwych wypadków.

Wymienione dokumenty należy dostarczyć do CWM do p. Nadiyi Skyby w Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie uzyskają Państwo dalsze instrukcje.

Po zakończeniu szkoły letniej/zimowej w CWM należy złożyć dokumenty rozliczeniowe:

  • podpisany przez uczelnię przyjmującą Learning Agreement
  • formularz rozliczeniowy
  • wykaz ocen za przedmioty zrealizowane w ramach szkoły letniej/zimowej (Transcript of Records)

Koszty udziału w szkołach letnich i zimowych oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją programu student pokrywa ze swoich środków.

OFERTY SZKÓŁ LETNICH I ZIMOWYCH W PODZIALE NA KRAJE R. A. 2023/2024:

Francja
Japonia
Kanada
Korea Południowa

OFERTY SZKÓŁ LETNICH I ZIMOWYCH W PODZIALE NA KRAJE R. A. 2022/2023:

Belgia
Estonia
Francja
Finlandia
Gruzja
Hiszpania
Holandia
Hongkong
Izrael
Japonia
Kanada
Korea Południowa
Meksyk
Niemcy
Portugalia
Singapur
Słowenia
Szwecja
Tajwan
Włochy

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Nadiya Skyba
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: nskyba@sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).