Szkoły letnie i zimowe

Studenci i doktoranci SGH mogą brać udział w szkołach letnich i zimowych organizowanych zarówno przez uczelnie partnerskie SGH jak i przez inne uczelnie na całym świecie. Studenci i doktoranci biorący udział w takich szkołach mają możliwość uzyskania punktów ECTS za kursy realizowane w ramach programu.

Do uzyskania uznania punktów ECTS niezbędne jest uzyskanie zgody Dziekana oraz przygotowanie przed wyjazdem następujących dokumentów:

  • Learning Agreement (2 egzemplarze wydrukowane dwustronnie, elektronicznie wypełnienie)
  • wniosek – skierowanie (2 egzemplarze elektronicznie wypełnienie)
  • list akceptacyjny

Wymienione dokumenty na należy dostarczyć do CWM do p. Nadiyi Skyby w Centrum Współpracy Międzynarodowej, gdzie uzyskają Państwo dalsze instrukcje.

Po zakończeniu szkoły letniej/zimowej w CWM należy złożyć dokumenty rozliczeniowe:

  • podpisany przez uczelnię przyjmującą Learning Agreement
  • formularz rozliczeniowy
  • wykaz ocen za przedmioty zrealizowane w ramach szkoły letniej/zimowej (Transcript of Records)

OFERTY SZKÓŁ LETNICH I ZIMOWYCH W PODZIALE NA KRAJE:

Belgia
Niemcy
Szwecja
Włochy

 

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Nadiya Skyba
pok. 17 (wejście przez pok. 15), bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 97 60
e-mail: nskyba@sgh.waw.pl

Godziny obsługi interesantów:
PONIEDZIAŁEK: 9.30 – 13.00
WTOREK: 9.30 – 13.00
ŚRODA: 12.30 - 14.30
CZWARTEK: 9.30 – 13.00
PIĄTEK: brak konsultacji

W godzinach innych niż podane studenci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu się (telefonicznym lub mailowym z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem).