Doktorzy honoris causa

Honorowy tytuł doktora honoris causa nadaje Senat SGH szczególnie zasłużonym dla rozwoju nauki, gospodarki lub współpracy międzynarodowej.

Tradycja nadawania godności doktora honoris causa pojawiła się w uczelni w połowie lat 60. XX wieku. Rektorem Szkoły Głównej Planowania i Statystyki był wówczas prof. Wiesław Sadowski. Jako pierwszy tytuł ten otrzymał w 1968 r. radziecki matematyk i ekonomista Leonid Witaliewicz Kantorowicz. Uroczystość wręczenia dyplomu odbyła się w maju 1976 r.

Dyplom doktora honoris causa sporządzany jest w języku łacińskim, w którym nazwa uczelni przybiera brzmienie „Schola Princeps Scientiarum Oeconomicarum et Commercii”.


2024 – Wiesław Rozłucki

15 marca 2024 r. odbędzie się wręczenie dyplomu doktora honoris causa SGH dr. Wiesławowi Rozłuckiemu, współtwórcy koncepcji i realizacji odbudowy rynku kapitałowego w Polsce, pierwszemu prezesowi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w latach 1991–2006.


2023 – Mamoru Kaneko

rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH ściska dłoń prof. Mamoru Kaneko, prof. Kaneko trzyma w drugiej dłoni bukiet kwiatów, prorektor do spraw współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH pokazuje do zdjęcia otwarty dyplom doktora honoris causa, obok stoi dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Mariusz Próchniak

3 kwietnia 2023 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH profesorowi Mamoru Kaneko, emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Tsukuba oraz Uniwersytetu Waseda w Japonii.


2022 – Józef Orczyk

DHC SGH 2022 prof. Józef Orczyk

21 listopada w Szkole Głównej Handlowe w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa SGH prof. Józefowi Orczykowi – emerytowanemu profesorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.


2022 – Michel Librowicz

DHC Michel Librowicz

23 czerwca 2022 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa Michelowi Librowiczowi, profesorowi Uniwersytetu Quebec w Montrealu.


2019 – Jerzy Hausner

DHC Jerzy Hausner

27 listopada 2019 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu doktora honoris causa prof. Jerzemu Hausnerowi, profesorowi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, przewodniczącemu Rady Programowej Open Eyes Economy Summit.


2018 – Paul H. Dembiński

DHC Paul H. Dembiński

24 października 2018 roku doktorem honoris causa został Paul H. Dembiński, dyrektor Obserwatorium Finansów w Genewie, profesor Uniwersytetu we Fryburgu w Szwajcarii. „Nominat jest jednym z najwybitniejszych ekonomistów-finansistów przełomu XX i XXI wieku, o dorobku intelektualnym mającym szczególny wkład w rozwój oraz kształtowanie nowoczesnego, społecznego wizerunku finansów na arenie międzynarodowej”. – czytamy w Laudacji prof. Janusza Ostaszewskiego.


2018 – Frans Willekens

DHC Frans Willekens

28 marca 2018 roku doktorem honoris causa został prof. Frans Willekens, światowej sławy uczony, którego prace wywarły w ostatnim półwieczu ogromny wpływ na rozwój badań ludnościowych i ich metodologię.


2017 – Krzysztof Pietraszkiewicz

DHC Krzysztof Pietraszkiewicz

11 października 2017 roku doktorem honoris causa został Krzysztof Pietraszkiewicz – polski bankowiec, ekonomista. Od 2003 roku nieprzerwanie pełni funkcję prezesa Związku Banków Polskich. Jest współtwórcą wielu podmiotów infrastruktury systemu bankowego, w tym m.in.: Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Krajowej Izby Rozliczeniowej, Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz Klubu Bankowca.


2015 – Edward I. Altman

DHC – Edward I. Altman

12 października 2015 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Edward I. Altman, profesorowi finansów w Stern School of Business, New York University, specjalizującemu się w zarządzaniu ryzykiem. Profesor jest uznanym na świecie autorytetem w zakresie predykcji bankructwa przedsiębiorstw, obligacji „śmieciowych”, rynków kredytowych i analizy ryzyka kredytowego. Jego model prognozowania upadłości przedsiębiorstw z 1968 r. (Z-Score) jest uznanym na świecie i szeroko stosowanym rozwiązaniem.


2014 – Stanisław Szuszkiewicz

DHC – Stanisław Szuszkiewicz

5 czerwca 2014 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stanisławowi Szuszkiewiczowi (1934-2022), byłemu przewodniczącemu Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi XII kadencji i Głowie Państwa niepodległej Republiki Białorusi w latach 1991–1994. Prof. Stanisław Szuszkiewicz jest profesorem i członkiem korespondentem Narodowej Akademii Nauk Białorusi. W uznaniu zasług związanych z działalnością publiczną był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2007, 2008 i 2009. 


2012 – Sándor Kerekes

DHC – Sándor Kerekes

29 marca 2012 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Sándorowi Kerekesowi, czołowemu specjaliście w dziedzinie ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w Europie Środkowej i Wschodniej, wiceprezydentowi węgierskiej Narodowej Rady ds. Środowiska i członkowi Prezydenckiej Rady Naukowej ds. Środowiska w Węgierskiej Akademii Nauk. Profesor wprowadził tematykę środowiskową do programu kształcenia Uniwersytetu Corvinusa, gdzie piastował stanowiska dziekana, dyrektora programów MBA i prorektora.


2010 – Stanisław Sołtysiński

DHC – Stanisław Sołtysiński

13 maja 2010 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Stanisławowi Sołtysińskiemu, jednemu z najwybitniejszych polskich prawników przełomu XX i XXI w., współtwórcy Kodeksu spółek handlowych – prawnego fundamentu gospodarki rynkowej w Polsce oraz naukowcowi, którego twórczość nie tylko wywarła trwały wpływ na ustawodawstwo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej oraz na orzecznictwo sądów polskich, amerykańskich i niemieckich, lecz także przyczyniła się do wzmocnienia nowoczesnego wizerunku nauki polskiej na arenie międzynarodowej. 


2009 – Anna Kajumulo Tibaijuka​

DHC – Anna Kajumulo Tibaijuka​

20 listopada 2009 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Annie Kajumulo Tibaijuka, zastępcy sekretarza generalnego ONZ i dyrektorowi wykonawczemu programu ONZ ds. osiedli ludzkich Habitat. Anna Tibaijuka jest profesorem uniwersytetu w Dar es Salam (Tanzania), stypendystką wielu znakomitych uczelni i instytucji, cenioną specjalistką ds. ekonomiki rolnictwa. Prof. Marek Bryx w laudacji napisał: „najwyższą godność akademicką otrzymuje osoba, której życiowym przesłaniem stała się troska o sprawiedliwość społeczną. Pani profesor Tibaijuka ma odwagę nie tylko głośno mówić o problemach współczesnej cywilizacji, ale wykazuje także ogromną determinację w podejmowaniu działań – czy to w walce ze slumsami, w których mieszka ponad miliard obywateli naszej planety, czy w stwarzaniu równych szans rozwoju ekonomicznego i społecznego, niezależenie od miejsca urodzenia i posiadanej pozycji społecznej człowieka”.


2007 – J​osé Manuel Durão Barroso

DHC – J​osé Manuel Durão Barroso

8 listopada 2007 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jose Manuelowi Durao Barroso, premierowi Portugalii w latach 2002–2004, przewodniczącemu Komisji Europejskiej w latach 2004–2014. Godność DHC otrzymał za działalność polityczną.


2007 – Leszek Balcerowicz

DHC – Leszek Balcerowicz

18 kwietnia 2007 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Leszkowi Balcerowiczowi za znaczący wkład w naukę i niezaprzeczalne zasługi w dokonaniu historycznego przełomu, jakim była transformacja systemowa polskiej gospodarki.


2004 – Józef Sołdaczuk

DHC – Józef Sołdaczuk

21 kwietnia 2004 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Józefowi Sołdaczukowi za ogromny i pionierski dorobek naukowy, bardzo duże zaangażowanie w upowszechnianie wiedzy ekonomicznej w kręgach rządzących Polską w okresie gospodarki centralnie planowanej oraz rolę, jaką odegrał w tworzeniu podstaw organizacyjnych badań i nauczania w dziedzinie międzynarodowych stosunków gospodarczych.


2003 – Dirk J. van de Kaa

DHC – Dirk J. van de Kaa

7 maja 2003 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Dirkowi J. van de Kaa za wkład w myślenie o procesach ludnościowych w Europie i aktywność w organizowaniu badań ludnościowych.


2002 – Ronald W. Jones

DHC – Ronald W. Jones

10 kwietnia 2002 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Ronaldowi W. Jonesowi za nowatorskie prace dotyczące handlu międzynarodowego, m.in. objaśnienie przyczyn prowadzenia międzynarodowej wymiany towarowej.


2001 – Wolfgang Michalski

DHC – Wolfgang Michalski

13 czerwca 2001 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Wolfgangowi Michalskiemu. Rada Naukowa Kolegium Gospodarki Światowej, która wystąpiła z tą inicjatywą, wysoko oceniła dorobek naukowy profesora oraz podkreślała znaczenie obszaru tematycznego, na którym skupiała się Jego twórczość. 


1999 – Zdzisław Fedorowicz

DHC – Zdzisław Fedorowicz

14. kwietnia 1999 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Zdzisławowi Z. Fedorowiczowi za bardzo obszerny i wartościowy dorobek w dziedzinie ekonomii, a w szczególności teorii finansów publicznych, finansów przedsiębiorstw oraz teorii pieniądza i kredytu w warunkach gospodarki centralnie planowanej i rynkowej. 


1999 – Jean Chrétien

DHC – Jean Chrétien

26 stycznia 1999 r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Jeanowi Chretienowi, osobie z wyjątkowym, bo nie naukowym ani akademickim dorobkiem. O przyznaniu tytułu zdecydowała Jego aktywność i uczestnictwo w życiu publicznym


1997 – Hans Joachim Paffenholz

DHC – Hans Joachim Paffenholz

9 kwietnia 1997 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Hansowi-Joachimowi Paffenholzowi za zasługi naukowe, postawę badacza i nauczyciela, za wielkie osiągnięcia dydaktyczne i wkład w organizację współpracy naukowej pomiędzy jego uczelnią a SGH. 


1995 – Edward Franciszek Szczepanik

DHC – Edward Franciszek Szczepanik

26 kwietnia 1995 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Edwardowi Franciszkowi Szczepaniakowi. W uzasadnieniu wniosków podkreślono, że jest on uznanym w skali światowej specjalistą w zakresie ekonomiki rolnej i gospodarki żywnościowej krajów rozwijających się.


1995 – Gary Stanley Becker

DHC – Gary Stanley Becker

1 marca 1995 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Garemu Stanleyowi Beckerowi, nobliście z 1992 roku, – „Wniosek o nadanie tytułu doktora honoris causa uważam za w pełni uzasadniony, zarówno tematyką, jak i innowacyjnością myśli zawartych w ogłoszonych pracach” – pisał prof. J.Z. Holzer w opinii o dorobku naukowym G.S. Beckera. 


1994 – Jan Drewnowski

DHC – Jan Drewnowski

13 kwietnia 1994 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Janowi Drewnowskiemu. T. Kowalik w opinii o dorobku naukowym profesora napisał m.in.: „Trwałym osiągnięciem Drewnowskiego pozostają indykatory społeczne. Dzięki nim potrafił on rzeczywiście dokonać znacznego przybliżenia teorii ekonomii do rzeczywistości… Drewnowski, paradoksalnie, wniósł sporo do naszej wiedzy o kolektywistycznym państwie i jego preferencjach społecznych”.


1994 – Leonid Hurwicz

DHC – Leonid Hurwicz

13 kwietnia 1994 roku odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Leonidowi Hurwiczowi, laureatowi Nagrody Nobla 2007 w dziedzinie ekonomii. Promotorzy i recenzenci w przewodzie podkreślali osiągnięcia profesora w zakresie: ekonometrii, głównie teorii programowania matematycznego i teorii gier; teorii równowagi ogólnej i efektywnych systemów ekonomicznych oraz transformacji instytucjonalnej. 


1992 – Stanisław Rączkowski

DHC – Stanisław Rączkowski

4 marca 1992 roku doktorem honoris causa SGH został prof. Stanisław Rączkowski za szczególny wkład w rozwój nauk ekonomiczno-finansowych w Polsce oraz za działalność na rzecz poprawy efektów polityki gospodarczej państwa w stosunkach z zagranicą.


1992 – Jean H. P. Paelinck

DHC – Jean H. P. Paelinck

4 marca 1992 roku doktorem honoris causa SGH został Jean H.P. Paelinck, wybitny uczony, ekonomista o rozległych zainteresowaniach i powszechnie cenionym dorobku naukowym (szczególnie w dziedzinie badań regionalnych, m.in. budowy regionalnych modeli ekonometrycznych. Jego prace wywarły znaczny wpływ m.in. na rozwój ekonometrii przestrzennej). 


1992 – John Kenneth Galbraith

22 stycznia 1992 roku doktorem honoris causa SGH został John Kenneth Galbraith, zwolennik keynesizmu i interwencjonizmu państwowego, urzędnik amerykańskiej administracji, doradca prezydentów: Franklina D. Roosevelta, Johna Kennedy’ego, Lyndona Johnsona i Billa Clintona. J.K. Galbraith nie przybył na uroczystość i nie odebrał dyplomu.


1990 – Alexander Dubček

DHC – Alexander Dubček

4 lipca 1990 roku doktorem honoris causa SGPiS został Aleksander Dubček, bohater Praskiej Wiosny i Aksamitnej Rewolucji. (A. Dubcek nie odebrał wyróżnienia z powodu śmierci).


1976 – Nikołaj Prokofiewicz Fiedorenko

DHC – Nikołaj Prokofiewicz Fiedorenko

22 kwietnia 1976 roku doktorem honoris causa SGPiS został Nikołaj Prokofiewicz Fiedorenko (profesor Rosyjskiej Akademii Nauk, doradca Prezydium Akademii, główny konsultant naukowy Instytutu Problemów Rynku). Godność DHC otrzymał za zasługi w doskonaleniu planowania i zarządzania w gospodarce socjalistycznej, na wniosek Rady Wydziału Finansów i Statystyki.


1970 – Cyrus Stephen Eaton

DHC – Cyrus Stephen Eaton

W 1970 roku doktorem honoris causa SGPiS został amerykański biznesmen Cyrus Stephen Eaton, przedsiębiorca, innowator w przemyśle ciężkim i w sektorze finansowym. Wniósł także znaczący wkład w organizację konferencji międzynarodowych poświęconych rozbrojeniu i pokojowi na świecie.


1970 – Edward Lipiński

DHC – Edward Lipiński

W 1970 roku doktorem honoris causa SGPiS został Edward Lipiński. Podczas uroczystości rektor prof. Wiesław Sadowski stwierdził, że doktorat jest szczególnym wyrazem uznania dla wybitnych osiągnięć naukowych i wychowawczych oraz działalności społecznej, zaś promotor – prof. K. Secomski – że E. Lipiński bez przerwy i z uporem kształtował rzeczywistość w nauce i gospodarce.


1968 – Leonid Witaliewicz Kantorowicz

DHC – Leonid Witalewicz Kantorowicz

W 1968 roku pierwszym doktorem honoris causa SGPiS został Leonid Witaliewicz Kantorowicz, radziecki matematyk i ekonomista, laureat nagrody Nobla 1975 w dziedzinie ekonomii (za prace dotyczące optymalnej alokacji ograniczonych zasobów).