Honorowi Ambasadorzy SGH

Zadaniem honorowych Ambasadorów SGH jest wsparcie promowania dorobku Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w środowiskach, w których działają, jak również dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Honorowi Ambasadorzy SGH zostali po raz pierwszy mianowani przez rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka podczas Święta SGH, 8 czerwca 2022 r.

Zgłaszanie kandydatów

Zapraszamy do zgłaszania kandydatów na ambasadorów SGH spełniających kryteria określone w zasadach przyznawania tytułu honorowego Ambasador SGH. Na zgłoszenia czekamy do 30 listopada br.

Prawo zgłoszenia kandydata ma każdy pracownik SGH. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: absolwenci@sgh.waw.pl

W zgłoszeniu powinien znaleźć się:

  • wypełniony formularz zgłoszenia,
  • zgoda kandydata na bycie zgłoszonym.

W razie dodatkowych pytań związanych z ambasadorami SGH zapraszamy do kontaktu z pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z uczelniami zagranicznymi o szczególnym znaczeniu dla SGH prof. dr. hab. Adamem Śliwińskim (asliwin@sgh.waw.pl).


Uhonorowani tytułem Ambasador SGH w 2022 r.

W 2022 r. w gronie osób zaproszonych do współpracy znaleźli się: Iwona Duda, prezes PKO Banku Polskiego, Lidia Filus, profesor matematyki i kierownik Katedry Matematyki na Northeastern Illinois University, Chicago, Marcin Kacperczyk – profesor finansów w Imperial College Business School, Andrzej Skrzypacz, profesor ekonomii Theodore J. Kreps w Stanford Graduate School of Business, Paweł Tynel, Partner, COO w EY Polska, Jan Werner, profesor ekonomii wna University of Minnesota.

Honorowi Ambasadorzy SGH