Studia magisterskie Globalny biznes, finanse i zarządzanie – Governance

Dlaczego warto podjąć studia w SGH na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance)?

​Studia drugiego stopnia na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH dostarczają zaawansowanej wiedzy w zakresie bieżącego, szybko zmieniającego się środowiska współpracy międzynarodowej, finansów i marketingu. Program rozwija umiejętności analityczne i uzupełnia je o szereg zagadnień istotnych dla sprostania wyzwaniom na stanowiskach kierowniczych w obszarze handlu i współpracy międzynarodowej.

Program ma również na celu przygotowanie do dalszej edukacji na studiach doktoranckich.

Perspektywy zawodowe

Jako absolwent tego kierunku będziesz posiadał kompetencje do zajmowania wysokich stanowisk analitycznych w korporacjach oraz jednostkach administracyjnych rządowych i pozarządowych. Nabyte umiejętności menedżerskie pozwolą Ci na kontynuowanie kariery zarządczej w korporacjach i organizacjach międzynarodowych oraz o zasięgu globalnym. 

Specjalności
 • energia na rynku globalnym
 • finanse międzynarodowe 
 • rozwój globalny i zarządzanie (Governance) 
 • zarządzanie przedsięwzięciem międzynarodowym
Tryby studiów i warunki ukończenia

Tryb studiów

 • stacjonarne

Warunki ukończenia

 • uzyskanie absolutorium oraz obrona pracy magisterskiej​
Rekrutacja i opłaty

Podstawą kwalifikacji na studia stacjonarne jest wynik ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z wiedzy o gospodarce oraz języka obcego. Sprawdzian kwalifikacyjny przeprowadza się w formie kodowanego testu i składa się z dwóch modułów:

 • językowo-ogólnego;
 • jakościowego.

Kandydat przystępuje obowiązkowo do modułu językowo-ogólnego i:

 • modułu jakościowego, jeśli jako jedną z preferencji, wskazał niniejszy kierunek.

Za każdy moduł może być przyznane maksymalnie 50 (pięćdziesiąt) punktów. Ogólna suma punktów do zdobycia wynosi 100 (sto) punktów.

Korzyści

Absolwent studiów drugiego stopnia globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) w SGH w szczególności: 

Wiedza

 • ma wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie biznesu międzynarodowego, finansów międzynarodowych i międzynarodowego zarządzania, jak również efektywnych metod rozwiązywania problemów gospodarczych i biznesowych na szczeblu międzynarodowym, 
 • ma wiedzę i zrozumienie międzynarodowego środowiska biznesowego w wymiarze instytucjonalnym, kulturowym, prawnym i technologicznym, zna najlepsze praktyki zarządzania na poziomie międzynarodowym, 
 • ma zaawansowaną wiedzę w zakresie ekonomii międzynarodowej, ekonomii rozwoju, ekonomii menedżerskiej, a także ekonomii zrównoważonego rozwoju; wiedzę na temat funkcjonowania międzynarodowych rynków finansowych oraz w obszarze innowacji w skali międzynarodowej,​

Umiejętności

 • posiada umiejętności pracowania i przewodzenia w zespołach wielokulturowych, organizacji pracy, skutecznego komunikowania się i negocjacji, 
 • potrafi zarządzać strategicznie i konstruktywnie uczestniczyć w procesach podejmowania decyzji na wszystkich szczeblach kierowniczych w przedsiębiorstwie, w szczególności w środowisku międzynarodowym, 
 • wykazuje umiejętność prowadzenia obserwacji problemów naukowych i zawodowych, organizacji procesu analizy strategicznej oraz zwięzłego przedstawiania wyników badań,

Kompetencje społeczne

 • wykazuje umiejętności pracy zespołowej, przywództwa, komunikacji i negocjacji, 
 • charakteryzuje się zdolnościami samodzielnej pracy, samokształcenia i gromadzenia wiedzy na podstawie różnych źródeł, 
 • wykazuje otwartość na świat i zrozumienia innych kultur, posiada umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Poznaj programy studiów pierwszego i drugiego stopnia w SGH oraz efekty kształcenia na kierunku

Programy podwójnego dyplomu

Programy podwójnego dyplomu pozwalają studentom uzyskać dyplomy dwóch uczelni (uczelni macierzystej i partnerskiej) w trakcie jednego toku studiów.

Na kierunku Globalny biznes, finanse i zarządzanie (Governance) na studiach stacjonarnych II stopnia oferujemy obecnie poniższe programy podwójnego dyplomu:

Dział Rekrutacji

 

al. Niepodległości 162
pokój 37, budynek główny
02-554 Warszawa

 

tel. 22 564 77 77
e-mail: rekrutacja@sgh.waw.pl

 

godziny pracy: 8:00-16:00
(od poniedziałku do piątku)​​

Informator studia magisterskie w SGH
Informator

Studia magisterskie w języku polskim

Informator studia w SGH Ukraina
Informator

Informator o SGH w języku ukraińskim