XIII webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH”

Data wydarzenia:
24.04.2024, 18:00 - 19:00

Zapraszamy na XIII webinar z cyklu „SGH w UE, UE w SGH”, który odbędzie się w środę, 24 kwietnia na platformie MS Teams. Tematem spotkania będą: Europejskie instytucje jako miejsce rozwoju zawodowego – „European bubble” widziany od środka. Webinarium współorganizowane jest z Polish European Professionals Network (PEPN) oraz SKN Unii Europejskiej.

Gościniami spotkania będą absolwentki SGH: Joanna Siembida, prezeska Polish European Professionals Network i Weronika Tołściuk, b. prezeska Polish European Professionals Network.

Program webinarium

18.00 – 18.10

Powitanie

  • dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
  • Monika Wrona – wiceprzewodnicząca SKN Unii Europejskiej
  • Jakub Mirkowski – przewodniczący SKN Unii Europejskiej

18.10 – 18.20

Polish European Professionals Network – Kim jesteśmy, dlaczego powstaliśmy, jaka jest nasza misja? Nasze dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość

  • Joanna Siembida – prezeska Polish European Professionals Network
  • Weronika Tołściuk – b. prezeska Polish European Professionals Network

18.20 – 18.30

Brussels Bubble – pejzaż instytucjonalny z perspektywy absolwentów SGH. Jakie staże warto zrobić w instytucjach unijnych? Skąd czerpać o nich informacje?

18.30 – 18.40

 Jak pokierować studiami, żeby zwiększyć szansę dostania się na staż w instytucjach unijnych? Tips and tricks od absolwentek SGH

18.40 – 18.45

Jaki wpływ staże w instytucjach unijnych miały na nasze kariery?

18.45 – 19.00

Q&A

Gościnie spotkania

  • Joanna Siembida
Joanna Siembida

Joanna Siembida – absolwentka SGH (kierunek finanse i rachunkowość) oraz Erasmus University Rotterdam (MSc International Public Management and Policy). Podczas studiów pełniła funkcję radnej Samorządu SGH, działała też w licznych organizacjach studenckich, w tym pełniąc funkcję wiceprzewodniczącej w SKN Spraw Zagranicznych oraz SKN Badań nad Konkurencyjnością. Pierwsze doświadczenia zawodowe zdobywała w konsultingu dla sektora publicznego w PwC. Odbyła staż w Blue Book w Komisji Europejskiej, obecnie pracuje jako Policy Analyst w Dyrektoriacie Generalnym ds. Reform Strukturalnych (DG REFORM). Pełni funkcję prezeski zarządu stowarzyszenia Polish European professionals Network (PEPN).

  • Weronika Tołściuk
Weronika Tołściuk

Weronika Tołściuk – absolwentka SGH (na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze (licencjat) i ekonomia (magister), a także absolwentka ekonomii w Kolegium Europejskim w Brugii (magister). Podczas studiów udzielała się społecznie poprzez działanie w licznych organizacjach studenckich, w tym pełniąc funkcję przewodniczącej w SKN Ekonomicznej Analizy Prawa i zrzeszeniu polskich studentów w Brugii. Pierwsze doświadczenia zdobywała na stażach w Parlamencie Europejskim w Brukseli i w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. Przez ponad 5 lat pracowała w firmie Public Affairs specjalizując się w politykach z zakresu finansów, mobilności i technologii cyfrowych. Aktualnie pracuje w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Pomysłodawczyni i założycielka Polish European Professionals Network. 


PEPN w mediach społecznościowych:


Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH” w roku akademickim 2023/2024 odbywa się pod honorowym patronatem JM rektora dr hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH.

Celem seminariów jest przybliżenie aktualnej problematyki europejskiej w interdyscyplinarnej perspektywie oraz zapoznanie z najnowszymi wynikami badań naukowych i inicjatywami naukowo-badawczymi. 

SGH, jako wiodąca uczelnia ekonomiczna, kształci przyszłych liderów gospodarki, uczestniczy w debatach naukowych, promuje wyniki badań oraz coraz aktywniej uczestniczy w kształtowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Rodzaj wydarzenia:
webinarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:
Organizator:

PEPN, SKN Unii Europejskiej, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kierowniczka Katedry Studiów Politycznych, pełnomocniczka Rektora ds. współpracy z UE, ekspertka sieci Team Europe Direct Polska

.