SGH na Forum Ekonomicznym

XXXI Forum Ekonomiczne w Karpaczu odbyło się w dniach 6-8 września 2022 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była głównym partnerem merytorycznym wydarzenia, podczas którego zaprezentowała obszerny raport. Jego rozległą tematykę oraz inne znaczące zagadnienia omawialiśmy podczas paneli i debat w Strefie SGH.

RAPORT SGH I FORUM EKONOMICZNEGO 2022

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu eksperci ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprezentowali piątą już edycję Raportu SGH i Forum Ekonomicznego. Raport umożliwia liderom biznesu, przedstawicielom administracji rządowej, samorządowej i trzeciego sektora efektywniejsze podejmowanie decyzji w czasach ogromnych globalnych zawirowań spowodowanych najpierw pandemią COVID-19, a od lutego 2022 r. wojną na Ukrainie i związanymi z tym kryzysami.

W raporcie przedstawiono kluczowe problemy i wyzwania stojące przed gospodarkami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Tekst opracowania podzielony jest na 11 rozdziałów, w których omówiono takie kwestie jak: inflacja, wzrost gospodarczy, bezrobocie, dostępność mieszkań czy transformacja energetyczna w motoryzacji. Raport jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej, przedstawiając zarówno perspektywę makro, jak i spojrzenie na problemy konkretnych sektorów takich, jak handel, motoryzacja, energetyka, ochrona zdrowia i branża farmaceutyczna.

Szeroki zakres poruszanych zagadnień i wnikliwość prezentowanych analiz sprawiają, że publikacja ta w pełni zasługuje na miano jednego z najważniejszych krajowych opracowań na temat sytuacji gospodarczej i społecznej tak Polski, jak i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Za nami XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. W 2021 r. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie była jego głównym partnerem merytorycznym.

Podsumowanie Strefy SGH na Forum Ekonomicznym 7-9 września 2021 r.

Tradycyjnie już wydarzenie rozpoczęło się prezentacją Raportu SGH i FE. Eksperci i analitycy SGH opracowali Raport – jedną z najważniejszych i najbardziej obszernych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celem tegorocznej edycji opracowania było oszacowanie skali wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę, społeczeństwo i biznes w Polsce oraz w pozostałych krajach EŚW, ale i szersze spojrzenie na wyzwania stojące przed naszym regionem, jak starzenie się społeczeństw, konkurencja na jednolitym rynku europejskim, nowe zielone otwarcie w energetyce czy systemy wspierania startupów. Zapis wideo prezentacji Raportu znajduje się na kanale SGH w serwisie YouTube.


Raport SGH i Forum Ekonomicznego w Karpaczu 2021

O merytorycznej zawartości raportu pisaliśmy również na łamach Gazety SGH online


Strefa SGH

Rozległą tematykę Raportu oraz inne znaczące zagadnienia omówiono podczas 33 paneli i debat w Strefie SGH. Wszystkie wydarzenia z naszej Strefy były transmitowane na kanale SGH w serwisie YouTube, a ich zapisy wideo są zebrane w playliście „Strefa SGH na Forum Ekonomicznym 2021”.


Nagroda Gospodarcza SGH

Wieczorem pierwszego dnia Forum odbyło się drugie po publikacji Raportu najważniejsze wydarzenie dla naszej uczelni – przyznanie Nagrody Gospodarczej SGH. Podczas uroczystej gali rektor SGH prof. Piotr Wachowiak wręczył statuetkę prezesowi zarządu Grupy Maspex Krzysztofowi Pawińskiemu. Nagroda Gospodarcza SGH to specjalne wyróżnienie dla osoby, która szczególnie zasłużyła się kształtowaniu przedsiębiorczości i innowacyjności, a tym samym przyczyniła się do rozwoju gospodarczego regionu. 

Krzysztof Pawiński – laureat Nagrody Gospodarczej SGH

Prezes Krzysztof Pawiński był także gościem Strefy SGH trzeciego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu, gdzie udzielił wywiadu prof. Piotrowi Wachowiakowi, rektorowi SGH. Zachęcamy zapisu wideo rozmowy z laureatem Nagrody Gospodarczej SGH.


Codziennie na łamach Gazety SGH online podsumowywaliśmy liczne panele, rozmowy i debaty, które odbyły się w Strefie SGH. Najważniejsze spośród nich opisaliśmy w trzech artykułach.