Test DaF

Centrum Nauki Języków Obcych SGH jest jedynym licencjonowanym centrum egzaminów TestDaF w Warszawie.

TestDaF jest egzaminem dla uczących się języka niemieckiego obcokrajowców, chcących studiować w Niemczech, a równocześnie jest on także egzaminem dla tych osób, które chcą jedynie sprawdzić swoją sprawność językową. Sprawdza umiejętność pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Zagadnienia poruszane w zadaniach egzaminacyjnych odnoszą się do środowiska uczelnianego.
 
Egzamin ten jest oficjalnie uznawany przez niemieckie uczelnie i upoważnia do podjęcia studiów w Niemczech.

Rejestracja

Osoby chcące zdawać egzamin muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na stronie z formularzem można znaleźć również informacje dotyczące terminu i miejsca przeprowadzania TestDaF oraz szczegóły przebiegu egzaminu.

Opłaty

Obecna opłata za egzamin wynosi 145 EURO (można płacić TYLKO kartą kredytową VISA lub MASTERCARD).

Terminy egzaminów

Najbliższy możliwy termin organizowania TestDaF w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2022:

  • 13.10.2022 (zgłoszenia w dniach 18.08-15.09.2022)​.

Odbiór certyfikatów

Certyfikaty TestDaF można odbierać osobiście  w sekretariacie CNJO (pokój 203, gmach główny SGH). Dla osób spoza Warszawy istnieje możliwość wysłania certyfikatu pocztą (w tym celu należy wysłać e-mail na adres abultz@sgh.waw.pl w treści wpisując imię, nazwisko oraz adres na jaki ma być wysłany certyfikat).

Harmonogram przebiegu testu

  • od 8.30 – sprawdzanie tożsamości uczestników
  • 09.00-10.00 – rozumienie tekstu czytanego (60 min)
  • 10.00-10.15 – przerwa
  • 10.15-10.55 – rozumienie ze słuchu (40 min)
  • 10.55-11.15 – przerwa
  • 11.15-12.20 – wypowiedź pisemna (65 min)
  • 12.20-12.45 – przerwa, zmiana sali
  • 12.45-13.20 – wypowiedź ustna, 1. runda
  • 13.35-14.10 – wypowiedź ustna, 2. runda

Centrum Nauki Języków Obcych – Studium Języka Niemieckiego
Sylwia Bochenek Roik, e-mail: sbochen@sgh.waw.pl
Małgorzata Stanisławska, e-mail: mstanisl@sgh.waw.pl