Test DaF

Centrum Nauki Języków Obcych SGH jest jedynym licencjonowanym centrum egzaminów TestDaF w Warszawie.

TestDaF jest egzaminem dla uczących się języka niemieckiego obcokrajowców, chcących studiować w Niemczech, a równocześnie jest on także egzaminem dla tych osób, które chcą jedynie sprawdzić swoją sprawność językową. Sprawdza umiejętność pisania, czytania, mówienia i rozumienia ze słuchu. Zagadnienia poruszane w zadaniach egzaminacyjnych odnoszą się do środowiska uczelnianego.
 
Egzamin ten jest oficjalnie uznawany przez niemieckie uczelnie i upoważnia do podjęcia studiów w Niemczech.

Rejestracja

Osoby chcące zdawać egzamin muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy. Na stronie z formularzem można znaleźć również informacje dotyczące terminu i miejsca przeprowadzania TestDaF oraz szczegóły przebiegu egzaminu.

Opłaty

Obecna opłata za egzamin wynosi 160 EURO (aktualna cena wyświetla się na formularzu podczas rejestracji).

Terminy egzaminów

Najbliższe możliwe terminy organizowania TestDaF w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w roku 2024:

 • 12.03.2024 (zgłoszenia w dniach 01.11.2023 – 08.02.2024)
 • 16.05.2024 (zgłoszenia w dniach 02.01.2024 – 18.04.2024)
 • 15.10.2023 (zgłoszenia w dniach 02.01.2024 – 12.09.2024)

Harmonogram przebiegu testu

 • od 8.30 – sprawdzanie tożsamości uczestników
 • 09.00-10.00 – rozumienie tekstu czytanego (60 min)
 • 10.00-10.15 – przerwa
 • 10.15-10.55 – rozumienie ze słuchu (40 min)
 • 10.55-11.15 – przerwa
 • 11.15-12.20 – wypowiedź pisemna (65 min)
 • 12.20-12.45 – przerwa, zmiana sali
 • 12.45-13.20 – wypowiedź ustna, 1. runda
 • 13.35-14.10 – wypowiedź ustna, 2. runda

Centrum Nauki Języków Obcych – Studium Języka Niemieckiego
Sylwia Bochenek Roik, e-mail: sbochen@sgh.waw.pl
Małgorzata Stanisławska, e-mail: mstanisl@sgh.waw.pl