International cooperation

Uczelnie partnerskie

Grupka studentów podczas wykładów

Kontakty międzynarodowe

Sieci współpracy
Organizacje partnerskie
Informacje o programach międzynarodowych
Program "Edukacja"
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie

Partner universities

Grupka studentów podczas wykładów

International connections

Cooperation networks
Partner organisations
SDG Accord
International projects at SGH
Program Erasmus+
Program CEMS
EEA Education
Polish-German Academic Forum