Forum Gmin na 5!

Forum Gmin na 5! Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.
grafika FGN5 2023

Forum Gmin na 5! Jest to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane są dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym. 

Konferencja ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto ma ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Konferencja jest skierowana do

  • pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych z kraju i zagranicy zainteresowanych tematyką konferencji;
  • doktorantów i studentów, szczególnie kierunków ekonomicznych, technicznych, geograficznych i innych zainteresowanych problematyką Konferencji;
  • przedstawicieli władz państwowych, samorządowych oraz zarządów specjalnych stref ekonomicznych, Parków Naukowo Technologicznych, Klastrów, Inkubatorów i Akceleratorów Przedsiębiorczości;
  • pracowników Urzędów Gmin odpowiedzialnych za politykę przemysłową oraz działalność w zakresie przyciągania inwestycji przemysłowych i usługowych;
  • przedsiębiorców i przedstawicieli praktyki gospodarczej;
  • wszystkie inne osoby zainteresowane problematyką Konferencji.

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca Honorowa
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
dr Tomasz Pilewicz
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Robert Strelau
mgr Agnieszka Kiersnowska
Anna Maria Bielecka

Dokumenty do pobrania

 

EDYCJA VIII – 2021/2022

Konferencja odbyła się w dniu 09 czerwca 2022

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA VII – 2020/2021

Konferencja odbyła się w dniu 20 maja 2021

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA VI – 2019/2020

Konferencja odbyła się w dniu 19 listopada 2020

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA V – 2018/2019
Forum Gmin na 5 2019

Konferencja odbyła się w dniach 23 maja 2019

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

Linki

EDYCJA IV – 2017/2018

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2018

To była konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Było to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe, które zajmują się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane były dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto miała ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

Linki

EDYCJA III – 2016/2017

W dniach 11-12 maja w gmachu Szkoły Głównej Handlowej odbyła się 3 z cyklu konferencja Forum gmin na 5!. Organizatorem konferencji był, podobnie jak w poprzednich latach, Instytut Przedsiębiorstwa(KNoP), a także Studenckie Koło Naukowe Akceleracji pod kierunkiem dr Joanny Żukowskiej. Patronat nad konferencją przyjął JM Rektor SGH, a także Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Forum gmin na 5!, które na stałe wpisało się w kalendarz działań Instytutu Przedsiębiorstwa jest wyjątkowym wydarzeniem w harmonogramie aktywności naukowych w SGH. Niepowtarzalność tej konferencji polega bowiem na: 1) łączeniu najnowszych wyników badań naukowych w obszarze atrakcyjności inwestycyjnej gmin i regionów z opiniami prezydentów, burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych, w tym m.in. parków technologicznych i przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu; 2) integracji uczelni wyższych zajmujących się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej z przedsiębiorcami; 3) wręczaniu nagród i dyplomów reprezentantom poszczególnych gmin, wyróżniających się pod względem obsługi inwestorów.

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto miała służyć wymianie doświadczeń, związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób związanych zawodowo z administracją publiczną, przedsiębiorców reprezentujących różne sektory gospodarki, jak i naukowców zatrudnionych m.in. w takich ośrodków akademickich, jak: Szkoła Główna Handlowa, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, czy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Konferencję uroczyście otworzyła Pani Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie a zarazem inicjator i współorganizator tej konferencji prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, która w swym wystąpieniu podkreśliła wyjątkowy charakter tego wydarzenia i wskazała na potrzebę integracji środowisk akademickich z działaniami administracji publicznej (w szczególności samorządów). Po przeczytaniu listu skierowanego do organizatorów i uczestników konferencji przygotowanego przez Prorektora SGH prof. dr hab. Piotra Wachowiaka, podkreślającego wagę wydarzenia w harmonogramie aktywności naukowych SGH przyszła pora na wystąpienia kolejnych zaproszonych gości. Kolejno Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Roman Sobiecki i Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Jan Klimek, którzy stosując metaforę „małych ojczyzn” dla opisu gmin podkreślali duże znaczenie aktywności lokalnej dla „dobrobytu” globalnego i rozwoju społecznego kraju.

Pierwszym punktem konferencji było uroczyste wręczenie wyróżnień w konkursie Gmina na 5!. Dyplomy otrzymali przedstawiciele gmin, które w badaniu uzyskały najwyższe współczynniki m.in. w zakresie informacji o terenach inwestycyjnych w regionie na witrynach internetowych, posiadaniu informacji w języku angielskim, czy responsywności na pytania zadawane przez potencjalnych inwestorów (badanie prowadzone było metodą „tajemniczego klienta”).
 
Najwyższą sumaryczną ocenę uzyskało Mrągowo, zdobywając 91% wszystkich możliwych punktów. Kolejne miejsca zajęły Oświęcim, Stawiguda, Gorzów Wielkopolski, Elbląg, Kraków, Warszawa-Wola, Warszawa-Targówek, Zabrze i Legionowo.

Kapituła konkursu wyróżniła w 2016 roku laurem „Złotej Gminy” (tj. takiej, która w trzech kolejnych edycjach badaniach została nominowana do nagrody) – miasto Krosno, Mrągowo, Piła, Rawicz oraz Toruń. Na wyróżnienie zasłużyły też gminy Człuchów oraz Zabrze, które ponadprzeciętnie dobrze poradziły sobie w badaniu i utrzymały wysoki standard obsługi interesantów, co w efekcie sprawiło, iż otrzymały także tytuł „Złota Gmina na 5!”. Reprezentanci tych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) otrzymali dyplomy i certyfikaty poświadczające ponadstandardowe zabiegi w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego do gmin.
 
Drugim punktem konferencji była prowadzona przez Pana Pawła Kasprowicza prezentacja wszystkich wyników badań w projekcie Gmina na 5!, a także opis i charakterystyka dokonana przez doktora Tomasza Pilewicza najlepszych praktyk w obsłudze inwestorów, turystów i mieszkańców jakie podejmują gminy.
 
Po przerwie lunchowej, podczas której uczestnicy konferencji nawiązywali nowe relacje i dyskutowali o zaprezentowanych badaniach odbył się moderowany przez dr Tomasza Pilewicza panel Złotych Gmin na 5! Podczas dyskusji przedstawiciele Miasta Mrągowa, Krosna, Piły i Zabrza, a także Gminy Rawicz prezentowali opracowane praktyki w przyciąganiu inwestorów i podnoszeniu atrakcyjności swoich miejscowości i gmin. Wśród poruszanych problemów pojawiły się następujące pytania i zagadnienia:

  • W jaki sposób zorganizować, prowadzić i pielęgnować zespół, który pozwala gminie być rozpoznawalną na mapie inwestycyjnej Polski?
  • W jakim kierunku ewoluuje oferta wsparcia inwestorów i przedsiębiorców polskich gmin w ostatnich latach – nowe formy wsparcia dla biznesu?
  • Organizacja ofert turystycznych gmin o pracy nad tzw. obietnicami miejsc.
  • Źródła inspiracji i dobrych praktyk w kontekście podnoszenia jakości obsługi inwestorów, turystów i mieszkańców polskich gmin

Kolejnym punktem pierwszego dnia konferencji pył Panel Instytucji Otoczenia Biznesu z sesją pytań i odpowiedzi z uczestnikami Forum, którego moderatorem była Justyna Orzeł-Szczepańska – Dyrektor Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego Prelegenci. Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Kieleckiego, Białostockiego i Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, Grudziądzkiego Parku Przemysłowego, a Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. W ramach poruszanych zagadnień pojawiły się: Rola Parków Naukowo-Technologicznych we wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej regionu, czy platformy startowe: Hub of Talents i Technopark Bizneshub. Niezwykle wartościowym elementem tego panelu była publiczna dyskusja i wzajemna wymiana opinii.

Ostatnim elementem pierwszego dnia konferencji był panel przedsiębiorców, którego moderatorem był Bartosz Majewski – Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH. Wśród prelegentów byli: Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa – prof. dr hab. Jan Klimek; Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Wojciech Jabłoński; Prezes Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości – Marzena Mażewska, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – Artur Habza, Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych w Philips – Michał Kępowicz, przedstawiciel Urzędu Miejskiego w Lubaczowie – Paweł Głaz, a także Prezes Royal sp. z o.o. – dr inż. Piotr Barczak. W trakcie panelu poruszano zagadnienia dotyczące: kluczowych czynników sukcesu współpracy pomiędzy JST i przedsiębiorcami; główne oczekiwania samorządowców i przedsiębiorców w zakresie współpracy pomiędzy samorządem i przedsiębiorcami, czy współpracy samorząd-przedsiębiorca. Wskazywano, że pomimo dobrych dotychczasowych relacji istnieje jeszcze wiele do poprawy i doskonalenia w tym obszarze.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od niezwykle ciekawej prezentacji najlepszych praktyk, jakie opracowały poszczególne gminy. Prezydent Miasta Oświęcim Pan Janusz Chwierut opowiadał o działaniach rozwijających miasto zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i kulturalnej. Pan Jan Pazio przedstawiciel Urzędu Miasta w Grodzisku Mazowieckim prezentował narzędzia internetowe pomocne w przyciąganiu potencjalnych inwestorów. Przedstawicielki Dzielnicy Targówek m. st. Warszawa dzieliły się doświadczeniami z prowadzenia Forum Przedsiębiorców i warsztatów biznesowo-networkingowych dla przedsiębiorców. Pan dr Marcin Wajda z Urzędu Marszałkowego Województwa Mazowieckiego w Warszawie omawiał działania swojego urzędu dla aktywności przedsiębiorczej. Na koniec tego bloku wystąpił Pan Mirosław Odziemczyk, który przedpremierowo zaprezentował nowo opracowany graficzny standard tworzenia stron internetowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego.

Nowością konferencji Forum Gmin na 5! były wprowadzone po raz pierwszy warsztaty dla uczestników konferencji, których celem była zarówno integracja środowiska, jak i wypracowanie rozwiązań poprawiających relacje pomiędzy naukowcami, przedstawicielami JST, a przedsiębiorcami. W trzech odrębnych warsztatach moderowanych przez dr Tomasza Pilewicza, mgr Magdalenę Typę i zespół prof. dr Hanny Godlewskiej Majkowskiej i dr Joanny Żukowskiej pracowano nad przedsiębiorczością regionalną i lokalną (warsztat 1), atrakcyjnością terenów inwestycyjnych (warsztat 2) i demograficzno-instytucjonalnymi uwarunkowaniami przedsiębiorczości i komunikacji i interesariuszami gminy (warsztat 3). Zebrane w trakcie pracy wnioski i rozwiązania zostały następnie przedstawione na forum publicznym, co spotkało się z żywym zainteresowaniem wszystkich uczestników konferencji.
 
Kolejnym punktem konferencji były trzy wykłady zaproszonych gości. Pierwszy referat wygłosiła Pani prof. dr hab. Małgorzata Bombol z SGH, która omawiała zagadnienia wykorzystania rozrywki i czasu wolnego do promowania regionów. Pani prof. dr hab. Ewa Hellich z SGH omawiała aspekty dobrych praktyk w konstruowaniu budżetów zadaniowych w gminach. Natomiast Pani prof. dr hab. Wiesława Lizińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nakreśliła metodyczne problemy badania sprawności instytucjonalnej gmin.

Przedostatnim wydarzeniem konferencyjnym była prezentacja wyników badań statutowych realizowanych na rzecz JST w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie oraz innych ośrodkach akademickich. Pani prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska dokonała syntetycznego podsumowania dotychczasowych rezultatów i wskazała kierunki badań na kolejne lata.

Konferencję finalizowała sesja plakatowa. Wśród pojawiających się tak tematów można było odnaleźć m.in. Znaczenie instytucji otoczenia biznesu i władz lokalnych w rozwoju innowacyjności (dr Niki Derlukiewicz, dr Anna Mempel-Śnieżyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu); Od gospodarki opartej na wiedzy – GOW – do gospodarki opartej na mądrości – GOM. Istota. Inspiracje. Pytania (dr Stanisław Konarski, SGH w Warszawie); Istota kapitału relacyjnego (dr Joanna Żukowska z zespołem, SGH w Warszawie), czy Wpływ Specjalnych Stref Ekonomicznych na konkurencyjność regionów (mgr Magdalena Typa, SGH w Warszawie).

Podsumowując w kilku słowach tę niezwykle interesującą konferencję można zauważyć integrację środowiska naukowego i samorządowego, współpracę i otwartość na wzajemne inicjatywy, jak i chęć dalszej kontynuacji kolejnych edycji Forum Gmin na 5!, na którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!

Dokumenty do pobrania

EDYCJA II – 2015/2016
grafika forum gmin na 5 2016

W dniu 22 kwietnia 2016 roku w siedzibie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (SGH) z inicjatywy Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Pani prof. dr hab. Hanny Godlewskiej-Majkowskiej odbyła się druga edycja wyjątkowej w swoim charakterze konferencji naukowej pt. Forum Gmin na 5!

Niepowtarzalność tej konferencji polega zarówno na:

łączeniu najnowszych wyników badań naukowych w obszarze atrakcyjności inwestycyjnej gmin i regionów z opiniami prezydentów, burmistrzów i reprezentantów poszczególnych środowisk lokalnych, w tym m.in. parków technologicznych, jak również przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu w postaci Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), czy PricewaterhouseCoopers (PwC); wręczaniu nagród i dyplomów reprezentantom poszczególnych – wyróżniających się pod względem obsługi inwestorów – gmin. 

 

W konferencji wzięło udział ponad 150 osób związanych zawodowo z administracją publiczną, jak i naukowców zatrudnionych w takich ośrodków akademickich, m.in. jak: Szkoła Główna Handlowa, Politechnika Warszawska, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, czy Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Konferencję uroczyście otworzył Prorektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie  prof. dr hab. Marek Bryx, który w swym wystąpieniu podkreślił wyjątkowy charakter tego wydarzenia i wskazał na potrzebę integracji środowisk akademickich z działaniami administracji publicznej (w szczególności samorządów). W podobnym charakterze wypowiadali się kolejno Dziekan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Roman Sobiecki i Dyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej prof. dr hab. Jan Klimek. Pani Profesor Hanna Godlewska-Majkowska, Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu i Wicedyrektor Instytutu Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej podkreślała natomiast długą i owocną współpracę środowiska naukowego SGH z instytucjami otoczenia biznesu i samorządami, czego dowodem są choćby przygotowywane rokrocznie dla PAIiIZ raporty atrakcyjności inwestycyjnej regionów.
 
Pierwszy blok konferencji obejmował prezentację metodologii badania do konkursu Gmina na 5!, a także wręczenie nagród dla najbardziej wyróżniających się gmin reprezentujących wszystkie województwa Polski.
 
Kapituła konkursu wyróżniła w 2015 roku laurem „Złotej Gminy” (tj. takiej, która w trzech kolejnych edycjach badaniach została nominowana do nagrody) – miasto Krosno, Piłę i Rawicz. Reprezentanci tych Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) otrzymali dyplomy i certyfikaty poświadczające ponadstandardowe zabiegi w informowaniu i przyciąganiu kapitału inwestycyjnego do gmin.
 
Dyplomy otrzymali również przedstawiciele 17 gmin, które w badaniu Gmina na 5! uzyskały najwyższe współczynniki m.in. w zakresie informacji o terenach inwestycyjnych w regionie, posiadaniu informacji w języku angielskim, czy responsywności na pytania zadawane przez potencjalnych inwestorów (badanie prowadzone było metodą „tajemniczego klienta”).
Wyróżniono, takie gminy jak: Toruń, Kielce, Lublin, Krosno, Rybnik, Zabrze, Płock, Tarnobrzeg, Myszków, Leszno, Racibórz, Rawicz, Janów Lubelski, Skarżysko Kamienna, Mrągowo, Piła i Człuchów.
 
W drugim bloku konferencji, która miała charakter dyskusji panelowej, moderowanej przez prof. dr hab. Jana Klimka wzięło udział 11 przedstawicieli JST, w tym burmistrzowie miast: Lubliniec – Pan Edward Maniura, Rawicz – Pan Grzegorz Kubik, Mrągowo – Pani Otolia Siemieniec, Zastępca Prezydenta Miasta Krosno – Pan dr Tomasz Soliński i Racibórz – Pani Irena Żylak, Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Rybniku – Pan Wojciech Student, Dyrektor Centrum Wsparcia Biznesu w Toruniu – Pan Krzysztof Koman, Zastępca Dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta w Lublinie – Pan Łukasz Goś i Kierownik Centrum Obsługi Inwestora Miasta Kielce – Pani Karolina Kamińska-Maślarz.
 
Uczestnicy panelu starali się odpowiedzieć na pytania dotyczące m.in. tego:
Jakie informacje są najczęściej poszukiwane przez inwestorów/przedsiębiorców w ich regionie?;
Jakie są najlepsze praktyki w komunikacji elektronicznej z inwestorami? Jak wygląda współpraca pomiędzy przyległymi gminami w obsłudze inwestorów?
Poszczególni uczestnicy panelu dzielili się swoimi spostrzeżeniami wskazując na wypracowane na swoim terenie praktyki i rozwiązania, które ich zdaniem zachęcają inwestorów do alokacji kapitału w ich regionie. Zwracano m.in. uwagę na potrzebę posiadania aktualizowanych na bieżąco stron www (także w języku angielskim), odpowiednich działań marketingowych, czy szkolenia kadry zajmującej się obsługą inwestorów.
 
Kolejna część konferencji podporządkowana została prezentacji najnowszych wyników badań dotyczących zachowań przedsiębiorczych gmin. Pan dr Tomasz Pilewicz  w ramach wystąpienia zatytułowanego Zachowania przedsiębiorcze gminy w tworzeniu przewag konkurencyjnych na regionalnych rynkach inwestycyjnych – obserwacje z najnowszej edycji badania Gmina na 5” przedstawił wyróżniające się zachowania przedsiębiorcze polskich gmin skupione na przyciąganiu inwestorów, turystów i mieszkańców. Dr Tomasz Pilewicz omówił również model gminy jako organizacji przedsiębiorczej oraz typologię zachowań przedsiębiorczych gmin, które pochodziły z badań opracowanych w ramach rozprawy doktorskiej, której promotorem była prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska.

Natomiast Pan mgr Hieronim Jędrzejewski w swej prezentacji pt. Instytucje Otoczenia Biznesu w Polsce jako system wsparcia instytucjonalnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw omówił rolę Instytucji Otoczenia Biznesu we wspieraniu procesów internacjonalizacyjnych MŚP. Podkreślał, że choć w Polsce istnieje wiele instytucji dysponujących szerokim wachlarzem możliwych działań, to jednak obserwuje się niedostatki we wspieraniu lokalnych przedsiębiorców w zakresie ekspansji międzynarodowej. Jako dobry przykład praktyk we wspieraniu przedsiębiorców omówił on działania Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego.
 
Po przerwie lunchowej, podczas której uczestnicy konferencji nawiązywali nowe relacje i dyskutowali o zaprezentowanych badaniach odbyła się kolejna dyskusja plenarna obejmująca zagadnienia instytucji otoczenia biznesu we wspieraniu Jednostek Samorządu Terytorialnego. W moderowanej przez dr Tomasza Pilewicza dyskusji wieli udział przedstawiciele: PAIiIZ-u, Polskiej Agencji Przedsiębiorczości, Parków Naukowo-Technologicznych i Specjalnych Stref Ekonomicznych, Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i przedsiębiorczości, czy menedżerowie z PwC zajmujący się sektorem publicznym. Dyskutowano m.in. nad zagadnieniami konkurencyjności regionów i możliwych działaniach jakie JST mogą podejmować w tym zakresie; współpracy z przedsiębiorcami; kooperacją z uczelniami wyższymi i instytutami badawczymi, a także działaniach polegających na wspieraniu start-upów. Ponadto poruszano wątki standardów obsługi inwestorów; edukacji gmin i podnoszenia kompetencji pracowników JST, a także koordynacji działań pomiędzy JST instytucjami otoczenia biznesu i przedsiębiorcami. Uczestnicy dyskusji wskazywali na rolę JST w wzmacnianiu relacji między firmami (sieci zależności), budowaniu współpracy start-upów z dużymi przedsiębiorcami, tworzeniu rad menedżerów w regionach, czy umożliwianie naukowcom na komercjalizację ich wiedzy.
 
Ostatnią częścią konferencji były dwie równolegle odbywające się dyskusje panelowe z udziałem naukowców reprezentujących poszczególne ośrodki badawcze. W pierwszym panelu pt. Gospodarka przestrzenna w polskich gminach z różnych punktów widzenia moderowanym przez dr Pawła Bartoszczuka uczestniczyli naukowcy z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Handlowej, a także przedstawiciele kół naukowych: SKN Gospodarki Przestrzennej Politechniki Warszawskiej, SKN Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, SKN Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych SGH, SKN Start-Upów i Innowacji SGH.

Dyskutowano m.in. nad tym, jakie kierunki badań empirycznych w zakresie przedsiębiorczości regionalnej warto kontynuować, a jakie zainicjować? Z jakiego rodzaju ograniczeniami badawczymi spotykają się naukowcy zajmujący się gospodarką przestrzenną w skali lokalnej? W dyskusji zwrócono uwagę na efekty działalność kół naukowych i możliwości współpracy na różnych uczelniach. Celem panelu było również nawiązanie kontaktu kół z różnych uczelni o profilu technicznym, ekonomicznym, przyrodniczym oraz humanistycznym. Kolejnym podejmowanym wątkiem był trudna sytuacja ekonomiczna samorządów, zwiększający się zakres zadań przy jednocześnie niskich dochodach. Wspomniano o metodzie Planowania Rozwoju Instytucjonalnego (PRI) opracowanej przez MSAP we współpracy z innymi uczelniami i o aplikacji komputerowej służącej do samodzielnej analizy instytucjonalnej przez jednostki samorządu terytorialnego.
Uczestnicy Panelu wykazali zainteresowanie i chęć współpracy międzyuczelnianej, wypracowania wspólnego stanowiska co do dalszych badań w obszarze gospodarki przestrzennej i zorganizowania spotkań roboczych zespołów naukowych.
 
W drugim panelu dyskusyjnym zatytułowanym Przedsiębiorcze gminy w świetle badań naukowych w Polsce moderowanym przez prof. dr hab. Andrzeja Buszko, wzięli udział naukowcy ze Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Dyskutowano m.in. nad kierunkami badań przedsiębiorczości regionalnej, naukowej pomocy dla JST, czy ograniczeniami badawczymi w gospodarce przestrzennej. W trakcie dyskusji Prof. dr hab. Marek Bryx ze Szkoły Głównej Handlowej zauważył, że przedsiębiorczość powinna być ważnym elementem w strategiach miast. Natomiast Prof. dr hab. Jerzy Cieślik omawiał realizowany projekt diagnozy działań przedsiębiorczych, w wyniku którego opracowano m.in. poradnik jak JST mogą wspierać przedsiębiorczość lokalną. Pani Prof. dr hab. Wiesława Lizińska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego przedstawiła wyniki badania otrzymane z grantu finansowanego ze środków NCBiR nt. aktywności władz lokalnych w poszukiwaniu inwestorów. Jednym z ważnych efektów tego projektu było opracowanie narzędzia do audytu wewnętrznego dla JST. Ważne głosy w dyskusji zabrali także Prof. dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski ze Szkoły Głównej Handlowej poruszający wątki celów i modelu polityki gospodarczej Polski, a także Pani dr Agnieszka Komor z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie wypowiadająca się na temat różnych form wsparcia dla działań przedsiębiorczych.
 
W trakcie podsumowania konferencji wszyscy uczestnicy, zarówno Ci reprezentujący środowisko naukowe, JST, jak i instytucje otoczenia biznesu zgodnie konkludowali, że konferencja była zarówno wzbogacająca poznawczo, pozwoliła na zbliżenia środowisk, jak też umożliwiła transfer wiedzy i praktyk między JST w przyciąganiu inwestorów w regionie. Wśród rekomendacji na przyszłość pojawiło się m.in. kontynuowanie badań w ramach projektu Gmina na 5!, powołanie zespołów międzyuczelnianych specjalizujących się w badaniach regionalnych, a także – co nie mniej ważne – przygotowanie kolejnej edycji konferencji Forum Gmin na 5!, na którą już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy!!!!

Dokumenty do pobrania

EDYCJA I – 2014/2015

 

Grafika promująca Forum Gmin na 5! 2015

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Okazją do spotkania było zaprezentowanie wyników badania „Gmina na 5!” zrealizowanego w 2014 r. przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Zakładzie Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa.

Ponadto odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów „Gminy na 5!” oraz dyskusja na temat dobrych praktyk w zakresie komunikacji informatycznej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych. Wydarzenie uzyskało patronat Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dokumenty do pobrania