Forum Gmin na 5!

Forum Gmin na 5! Jest to konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań prowadzonych w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęconych zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców.
grafika promująca forum gmin na 5 x edycja

Forum Gmin na 5! to cykliczna konferencja organizowana przez Instytut Przedsiębiorstwa, która łączy ogłoszenie wyników corocznych badań z prezentacjami i dyskusjami na temat zachowań przedsiębiorczych gmin w obsłudze przedsiębiorców. Wydarzenie to integruje uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej, organizacje dbające o zrównoważony rozwój oraz instytucje wspierające rozwój inteligentnych miast.

Celem konferencji jest upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców. W tegorocznej edycji, która odbyła się online 16 maja 2024 roku, uczestniczyło ponad 150 osób, w tym naukowcy, doktoranci, studenci, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, zarządów specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, klastrów, inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele praktyki gospodarczej.

Konferencję otworzyło ogłoszenie wyników konkursu Gmina na 5!, który wyróżnia gminy za najlepsze praktyki w obsłudze inwestorów. Następnie zaprezentowano szczegółowe wyniki badań, a w panelu dyskusyjnym przedstawiciele wyróżnionych gmin dzielili się swoimi doświadczeniami i najlepszymi praktykami w przyciąganiu inwestorów, obsłudze przedsiębiorców, turystów oraz mieszkańców.

Wydarzenie zwieńczyła prezentacja najlepszych praktyk w obsłudze inwestorów oraz zamknięcie konferencji. Forum Gmin na 5! po raz kolejny potwierdziło swoją rolę jako ważnej platformy wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami, samorządowcami i przedsiębiorcami, promując rozwój przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej w Polsce.

Komitet organizacyjny

dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH – Przewodnicząca
Prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska – Przewodnicząca Honorowa
dr hab. Dariusz Turek, prof. SGH
dr hab. inż. Paweł Bartoszczuk, prof. SGH
dr Tomasz Pilewicz
mgr Paweł Kasprowicz
mgr Robert Strelau
mgr Agnieszka Kiersnowska
Anna Maria Bielecka
Kacper Juc

Dokumenty do pobrania

Raport Gmin na 5!:

Dokument

 

EDYCJA IX – 2022/2023
grafika FGN5 2023

Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. oraz Patronatem Honorowym JM Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA VIII – 2021/2022

Konferencja odbyła się w dniu 09 czerwca 2022

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA VII – 2020/2021

Konferencja odbyła się w dniu 20 maja 2021

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA VI – 2019/2020

Konferencja odbyła się w dniu 19 listopada 2020

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA V – 2018/2019
Forum Gmin na 5 2019

Konferencja odbyła się w dniach 23 maja 2019

Konferencja, która odbyła się, była połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa. Badania te były poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Wydarzenie to integrowało uczelnie wyższe zajmujące się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Odbyły się dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Celem konferencji było upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Służyła również wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

Linki

EDYCJA IV – 2017/2018

Konferencja odbyła się w dniach 24-25 maja 2018

To była konferencja połączona z ogłoszeniem wyników corocznych badań, które były prowadzone w Instytucie Przedsiębiorstwa, poświęcone zachowaniom przedsiębiorczym gmin w zakresie obsługi przedsiębiorców. Było to jednocześnie wydarzenie integrujące uczelnie wyższe, które zajmują się badaniem przedsiębiorczości regionalnej i lokalnej. Przewidziane były dyskusje panelowe z udziałem naukowców, doktorantów i studenckich kół naukowych z uczelni wyższych o różnym profilu, m.in. ekonomicznym, pedagogicznym i przyrodniczym.

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Ponadto miała ona służyć wymianie doświadczeń związanych z prowadzeniem badań naukowych dotyczących tworzenia warunków rozwoju przedsiębiorczości w polskich regionach.

Dokumenty do pobrania

Linki

EDYCJA III – 2016/2017

W dniach 11-12 maja w Szkole Głównej Handlowej odbyła się trzecia edycja konferencji „Forum gmin na 5!”, zorganizowana przez Instytut Przedsiębiorstwa i Studenckie Koło Naukowe Akceleracji. Patronat objęli JM Rektor SGH i Polska Agencja Inwestycji i Handlu.

Konferencja połączyła wyniki badań nad atrakcyjnością inwestycyjną gmin z opiniami liderów lokalnych i przedstawicieli instytucji biznesowych, a także wręczono nagrody wyróżniającym się gminom. Wydarzenie zgromadziło ponad 150 uczestników z administracji publicznej, przedsiębiorców i naukowców z różnych uczelni.

Otworzyła ją prof. dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, podkreślając potrzebę współpracy między naukowcami a samorządami. Wyróżniono gminy m.in. Mrągowo, Krosno i Piła. Po przerwie odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty dotyczące najlepszych praktyk w obsłudze inwestorów i turystów. Konferencję zakończyły prezentacje wyników badań i sesje plakatowe.

Podsumowano, że konferencja wzbogaciła współpracę naukową i samorządową, zachęcając do dalszych edycji.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA II – 2015/2016
grafika forum gmin na 5 2016

22 kwietnia 2016 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyła się druga edycja konferencji naukowej „Forum Gmin na 5!”, zorganizowana przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską. Wydarzenie połączyło wyniki badań nad atrakcyjnością inwestycyjną gmin z opiniami lokalnych liderów i przedstawicieli instytucji biznesowych.

Konferencję otworzył prof. dr hab. Marek Bryx, podkreślając potrzebę współpracy między środowiskami akademickimi a administracją publiczną. Nagrodzono gminy wyróżniające się w obsłudze inwestorów, w tym Krosno, Piłę i Rawicz. Panel dyskusyjny moderowany przez prof. dr hab. Jana Klimka zgromadził burmistrzów i przedstawicieli różnych instytucji, którzy omawiali najlepsze praktyki w komunikacji z inwestorami.

Drugi blok konferencji skupiał się na badaniach nad zachowaniami przedsiębiorczymi gmin, a dr Tomasz Pilewicz przedstawił model gminy jako organizacji przedsiębiorczej. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli naukowcy i przedstawiciele instytucji biznesowych, omawiając m.in. wsparcie dla MŚP oraz współpracę między JST a uczelniami wyższymi.

Konferencja zakończyła się podsumowaniem i zaproszeniem na kolejną edycję, która ma kontynuować badania nad atrakcyjnością inwestycyjną gmin.

Dokumenty do pobrania

EDYCJA I – 2014/2015

 

Grafika promująca Forum Gmin na 5! 2015

Konferencja miała na celu upowszechnienie dobrych praktyk samorządu terytorialnego w zakresie tworzenia informacji publicznej dla inwestorów i przedsiębiorców z użyciem nowoczesnych mediów. Okazją do spotkania było zaprezentowanie wyników badania „Gmina na 5!” zrealizowanego w 2014 r. przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych, działające przy Zakładzie Otoczenia Biznesu Instytutu Przedsiębiorstwa.

Ponadto odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów „Gminy na 5!” oraz dyskusja na temat dobrych praktyk w zakresie komunikacji informatycznej z udziałem przedstawicieli świata nauki, biznesu, instytucji samorządowych i rządowych. Wydarzenie uzyskało patronat Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.

Dokumenty do pobrania

 

.