Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka

Loga

Związek Pracodawców Turystyki Lewiatan wraz z Partnerami: Szkołą Główną Handlową w Warszawie oraz Instytutem Turystyki w Krakowie Sp. z o.o. realizują projekt nr UDA-POWR 02.12.00-00-0010/16  „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Turystyka”.

Celem projektu jest dopasowanie kompetencji pracowników do potrzeb przedsiębiorców poprzez powołanie i funkcjonowanie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Turystyka. Rekomendowane będą rozwiązania lub zmiany legislacyjne w obszarze edukacji i jej dostosowania do potrzeb rynku pracy w sektorze turystyki. Sektorowa Rada współpracować będzie w zakresie porozumień edukacyjnych działających w obszarze zintegrowania edukacji i pracodawców, określi obszary badawcze odnoszące się do kompetencji w sektorze turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji pracowników znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, w tym powyżej 50 roku życia lub o niskich kwalifikacjach oraz będzie zlecała ww. badania. Sektorowa Rada będzie identyfikowała potrzeby tworzenia sektorowych ram kwalifikacji oraz kwalifikacji, przekazywała informacje nt. zapotrzebowania na kompetencje do instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, w tym agencji zatrudnienia oraz powiatowych urzędów pracy, co w efekcie powinno wpłynąć na wzrost skuteczności działań z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz będzie przekazywała informacje nt. specyficznych potrzeb sektora turystyki w obszarze kompetencji do partnerów społecznych dokonujących identyfikacji potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze turystyki.

 

Obraz

 

 

RAPORTY 2017

 

RAPORTY 2018
RAPORTY 2019
RAPORTY 2020
RAPORTY 2021
RAPORTY 2022
RAPORTY 2023
FOLDERY
PUBLIKACJA KOŃCOWA

 

 

.