Publikacje pracowników Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej

Na niniejszej stronie zamieszczamy monografie i prace pod redakcją pracowników ZBWiAŚ. Listy innych publikacji dostępne są w zakładce skład osobowy.

2024

Obraz
Islam i muzułmanie w praktyce szkolnej

K. Górak-Sosnowska, M. Chudziak, J. Samsel, I. Wermińska-Wiśnicka, Islam i muzułmanie w praktyce szkolnej. Materiały dydaktyczne online, SGH: Warszawa 2024, 41 s.

2023

Obraz
Islam-i-muzulmanie-w-podrecznikach-szkolnych

K. Górak-Sosnowska, J. Modrzejewska-Leśniewska, A. Tołczyk, Islam i muzułmanie w podręcznikach szkolnych. Warszawa: SGH 2023., s. 170.

 

Obraz
A. Tołczyk, J. Sozańska, Służby mundurowe a islam

A. Tołczyk, J. Sozańska, Służby mundurowe a islam i muzułmanie w Polsce, Warszawa: SGH 2023.

2022

Obraz
managing-spoiled-identity

B. Abdallah-Krzepkowska, K. Górak-Sosnowska, J. Krotofil, A. Piela, Managing Spoiled Identity. The Case of Polish Female Converts to Islam. Leiden: Brill 2022.​

Obraz
guidance-material

U. Markowska-Manista, K. Górak-Sosnowska, Guidance material for university and general education teachers on tackling sensitive topics in a classroom, Warszawa 2022, 106 s.​

Obraz
noninclusive-education

Non-Inclusive education in Central and Eastern Europe, K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista (red.), London: Bloomsbury 2022, 256 s.​

Obraz
administracja-uczelni-w-dobie-pandemii

Administracja uczelni w dobie pandemii, K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska (red.), Warszawa: SGH 2022, 276 s.

Obraz
iii-wojna-afgansko-brytyjska

J. Modrzejewska-Leśniewska, III Wojna Afgańsko-Brytyjska, 1919-1920, Warszawa: SGH 2021, 280 s.​

2020
Obraz
administracja-uczelni-wobec-nowych-wyzwan

Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, 316 s .

Obraz
takaful-ubezpiecznia-muzulmanskie

K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny, Takaful - ubezpieczenia muzułmańskie, SGH, Warszawa 2020, 138 s.

Obraz
umiedzynarodowienie-szkolnictwa-wyzszego

Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego, K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.), SGH, Warszawa 2020, 271 s.

2019
Obraz
wybrane-aspekty-bezpieczenstwa-panstw-rozwijajacych-sie

Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się, M. Gębska, J. Modrzejewska-Leśniewska (red.), AON, Warszawa 2019, 321 s.

Obraz
dziekanaty-w-procesie-zmian

Dziekanaty w procesie zmian, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, 288 s.

Obraz
Muslim-minorities-and-the-refugee-crisis-in-Europe

Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, M. Pachocka, J. Misiuna (red.), SGH, Warszawa 2019, 341 s.​

2018
Obraz
the-belt-and-road-initiative

M. Krukowska, R. Kłaczyński, L. Kostecka-Tomaszewska, The Beld and Road Initiative, Texter 2018, 190 s.​

Obraz
zderadykalizowac-radykala

​Zderadykalizować radykała, K. Górak-Sosnowska (red.), Difin, Warszawa 2018, 176 s.

2017
Obraz
dziekanaty-na-wyzszych-uczelniach

K. Górak-Sosnowska, J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator, Dziekanaty na wyższych uczelniach, SGH, Warszawa, 222 s.​

Obraz
sport-w-swiecie-islamu

Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, K. Górak-Sosnowska (red.),Smak Słowa, Sopot 2017, s. 187. ​

2016
Obraz
zrownowazony-rozwoj-a-globalne-dobra-publiczne

Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, E. Latoszek, M. Proczek, M. Krukowska (red.),Elipsa, Warszawa 2016.​​

Obraz
rozmowy-o-islamie

K. Górak-Sosnowska, W. Cegielski, Rozmowy o islamie, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016, s. 248.​

Obraz
polityka-migracyjna-

Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, K. Górak-Sosnowska, J. Łazor (red.), SGH, Warszawa 2016, s. 174.​

Obraz
arabska-wiosna-

Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 340.​

2015
Obraz
wiezi-spoleczne-w-kulturze-politycznej

A. Syliwoniuk, Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015.

2014
Obraz
deconstrcuting-islamophobia-in-poland

K. Górak-Sosnowska, Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet group, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014, s. 128.​

2013
Obraz
kultura-popularna-na-bliskim-wschodzie

Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 298.

Obraz
tozsamosc-na-przelomie-wiekow

Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, K. Górak-Sosnowska, A. Kozłowska (red.),SGH, Warszawa 2013, s. 250.

Obraz
bankowosc-muzulmanska

K. Górak-Sosnowska, P. Masiukiewicz, Bankowość muzułmańska, SGH, Warszawa 2013, s. 350.​

2012
Opis

Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, P. Załęski, A. Syliwoniuk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

tozsamosci-kulturowe-w-europie-zachodniej

 Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, P. Załęski, A. Syliwoniuk (red.), Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Obraz
oblicza-azji-afryki-i-ameryki-lacinskiej

 Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista (red.), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, s. 242.​

Obraz
bunt-czy-rewolucja

Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Ibidem, Łódź 2012, s. 286.​

Obraz
queer-a-islam

 Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, s. 304.​

2011
Obraz
muslims-in-poland-and-eastern-europe

Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, K. Górak-Sosnowska (red.), University of Warsaw, Warsaw 2011, s. 343.​

Obraz
muzulmanska-kultura-konsumpcyjna

K. Górak-Sosnowska, Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, s. 510.​

2010
Obraz
afganistan-

J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010​.​

Obraz
kulturowe-uwarunkowania-rozwoju-w-azji-i-afryce

Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010, s. 426.​

2009
Obraz
polityka-stanow-zjednoczonych-i-zwiazku-radzieckiego

J. Modrzejewska-Leśniewska, Polityka Stanów Zjednoczonych i Związku radzieckiego wobec Afganistanu w latach 1947-1979, SGH, Warszawa 2009.​

Obraz
panstwo-katar

Państwo Katar: gospodarka – polityka – kultura, K. Górak-Sosnowska, R. Czulda (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 250.​

Obraz
w-strone-rozwoju

W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, K. Górak-Sosnowska (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 184.​

2008
Obraz
jezyki-swiata-

Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2008, s. 150.​

2007
Obraz
w-kregu-kultury-islamu

K. Górak-Sosnowska, M. Kubarek, W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, Polski Komitet ds. UNESCO, ARABIA.pl, Warszawa 2007, s. 132.​

Obraz
perspektywy-swiata-arabskiego

K. Górak-Sosnowska, Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, ARABIA.pl, Warszawa 2007, s. 164.​

2006
Obraz
islam-i-obywatelskosc-w-europie

Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, K. Pędziwiatr, P. Kubicki (red.), Elipsa, Warszawa 2006, s. 255.​

2005
Obraz
kuwejt-historia-i-wspolczesnosc

Kuwejt – historia i współczesność, K. Górak-Sosnowska, I. Szybilska (red.), SGH, Warszawa 2005, s. 178.​

2001
Obraz
afganistan-w-polityce-wielkiej-brytanii

J. Modrzejewska-Leśniewska, Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924, Warszawa, DiG, 2001.​

Obraz
talibowie-talibowie-

J. Modrzejewska-Leśniewska, Talibowie, Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001.​