Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej

Przedmiotem zainteresowań badawczych Zakładu jest obszar geopolityczny rozciągający się od Chin poprzez Indie, Afganistan, Pakistan, aż po region Bliskiego Wschodu. Interesuje nas zarówno polityka zagraniczna, jak i wewnętrzna państw leżących w tym obszarze. Zajmujemy się również polityką państw (np. Stanów Zjednoczonych czy Rosji) i instytucji międzynarodowych wobec tego obszaru. Nie mniej istotna jest dla nas kwestia religii i kultury Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, a także lokalnych społeczności muzułmańskich rozsianych po całym świecie. W zakładzie pracuje obecnie sześć osób - dwie na stanowisku profesora uczelni, trzy zatrudnione na stanowisku adiunkta i jedna - na stanowisku asystenta; z zakładem związny jest także jeden współpracownik.

 

Nad czym obecnie pracujemy:

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH
dr Mateusz Chudziak

jest zaangażowany w realizację projektu DIGITISLAM: Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments w ramach programu CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe, kierownik projektu: prof. Frederic Volpi (Uniwersytet Edynburski)

dr Monika Krukowska
  • koordynuje realizację projektu Jak zostać mocarstwem? Gra strategiczna (Społeczna odpowiedzialność nauki, MEiN (2021-2023))
  • finalizuje pracę nad swoją rozprawą habilitacyjną
dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH

planuje wydać monografię „Opium w Afganistanie”.

dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska
  • prowadzi badania nad kulturą bezpieczeństwa Jordańczyków oraz przemianami społeczno-politycznymi w monarchiach Zatoki
  • uczestniczy w realizacji projektu EMPATHY: Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland (grant Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, 2022-2023)
mgr Aleksandra Tołczyk
  •  przygotowuje swoją rozprawę doktorską realizując projekt Przeciwdziałanie radykalizacji społeczności muzułmańskich w politykach antyterrorystycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (PRELUDIUM NCN)
  •  jest także zaangażowana w realizację projektu EMPATHY: Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland (grant Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, 2022-2023).

W mediach

Nasi pracownicy komentują w mediach wydarzenia na świecie.

Poniżej przedstawiamy wybór linków do wypowiedzi, które są dostępne online. Linki przedstawiamy w układzie chronologicznym od początku istnienia Zakładu.

Kontakt

Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
Instytut Studiów Międzynarodowych
ul. Wiśniowa 41, pok. 66D
tel.: 22 564 91 12

​The Middle East and Central Asia Unit was established in April 2018 within the Department of Political Studies. The research covers a region, which has it center in the Middle East and Central Asia, while reaching out farther to North Africa, Europe or Far East - as long as it focuses on local Muslim communities. The staff consists of six employees - two associate professors, three assistant professors and one reserach assistant.

Currently working on:

Prof. Katarzyna Górak-Sosnowska is carrying out her projects:

  •  EMPATHY: Let’s Empower, Participate and teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland, (European Commission: Directorate-General for Justice and Consumers, 2022-2023)
  •  Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments; funded within CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe PL: Prof. Frederic Volpi (university of Edinburgh)


Dr Mateusz Chudziak is currently involved in Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments; funded within CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe PL: Prof. Frederic Volpi (university of Edinburgh)


Dr Monika Krukowska

  • is finishing her monograh on China’s economic and political engagement in Africa, which is supposed to be her habilitation thesis.
  • is finalizing her project „How to become a superpower? A strategic game”  financed by the Ministry of Science and Higher Education.


Prof. Joanna Modrzejewska-Leśniewska is working on a monograph which will be published this year Opium w Afganistanie.


Dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska is engaged in EMPATHY: Let’s Empower, Participate and teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland, (European Commission: Directorate-General for Justice and Consumers, 2022-2023)


Aleksandra Tołczyk, MA works on her PhD and supports the project EMPATHY: Let’s Empower, Participate and teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland.

Courses offered

Contact

Middlle East and Central Asia Unit
Institute of International Studies
ul. Wiśniowa 41, room 66D
02-520 Warsaw, Poland
phone: +48 22 564 91 12