Skład osobowy Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej

Zakład zatrudnia sześciu pracowników - dwie osoby pracują na stanowisku profesora uczelni, trzy na stanowisku adiunkta, a jedna - asystenta. Ponadto czworo doktorantów przygotowuje swoje rozprawy doktorskie pod kierownictwem pracowników ZBWiAŚ. Dodatkowo z Zakładem związany jest jeden współpracownik. Kierownikiem Zakładu jest dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH.

Opis

Katarzyna Górak-Sosnowska

katarzyna-gorak-sosnowska

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH

kierownik Zakładu, profesor uczelni

Biogram

doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH na stanowisku profesora uczelni; w latach 2012-2020 prodziekan Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Wydała kilka monografii w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), Bankowość muzułmańska (współautor, 2013), Managing Spoiled Identity. The Case of Polish Female Converts to Islam (współautor, 2023). Kierownik projektów finasnowanych ze środków UNESCO, Komisji Europejskiej (CERV, CHANSE/Horyzont 2020), Programu Erasmus+, NCN, MSZ i MNiSW/MEiN. Obecnie realizuje projekt DIGITISLAM. Prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów.

Życiorys naukowy

Wykształcenie  

 • 2015: habilitacja w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie religioznawstwo na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie osiągnięcia Islam i społeczności muzułmańskie na Zachodzie.
 • 2007: doktorat w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia; rozprawa doktorska w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH; temat rozprawy: Świat arabski wobec globalizacji
 • 2003: podyplomowe Studium Doskonalenia Pedagogicznego przy Centrum Pedagogicznym SGH
 • 2002–2000: podyplomowe Studium Stosunków Międzykulturowych przy Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2001–1997: dzienne studia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie; magisterium na kierunkach:
  • Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne
  • Zarządzanie i Marketing
 • 2011–1998: wieczorowe studia magisterskie na kierunku Psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej


Doświadczenie zawodowe  

 •  od 2002: pracownik naukowo-dydaktyczny Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w tym:
  • od 2020: profesor uczelni w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej, Instytut Studiów Międzynarodowych
  • 2020–2017: profesor nadzwyczajny w Katedrze Studiów Politycznych
  • 2017–2016: profesor nadzwyczajny w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej
  • 2016–2007: adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej (wcześniej: w Katedrze Socjologii Ekonomicznej i Katedrze Socjologii)
  • 2007–2002: asystent w Katedrze Socjologii
 • 2013–2009: pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w tym:
  • adiunkt w Katedrze Arabistyki i Islamistyki (2010–2013)    
  • wykładowca na Wydziale Orientalistycznym (2010–2009)


Pełnione funkcje:

 • w SGH:
  • od 2020: wiceprzewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
  • od 2018: kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
  • 2022-2020: członek komisji nostryfikacyjnej
  • 2022-2021: przewodnicząca Zespołu ds. Strategii HRS4R oraz polityki OTM-R w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
  • 2020–2019: członek doraźnej komisji senackiej do spraw dyscypliny nauki o polityce i administracji
  • 2020–2012: prodziekan w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH
  • 2020–2016: przewodnicząca dziekańskiej Komisji ds. Promocji Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
  • 2019-2017: opiekun naukowy organizacji studenckiej Impulse for Education
  •  2018–2012: członek redakcji „Warsaw Forum of Economic Sociology” (wyd. SGH, ISSN: 2081-9633)
 • Pozostałe funkcje:
  • 12.2020-04.2020: członek Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego w uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • od 2018: prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów
  • 2009–2002: sekretarz Stowarzyszenia ARABIA.pl i redaktor portalu ARABIA.pl
 • W czasopismach:
  • od 2019: redaktor tematyczny „Przeglądu krytycznego” (ISSN 2657-8964)
  • od 2019: członek Rady naukowej czasopisma „Społeczeństwo i polityka” (ISSN 1733-8050)
  • 2011–2003: sekretarz redakcji rocznika „Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje”  (wyd. SWPS)


Granty

Koordynator i/lub główny wykonawca (w trakcie realizacji):

 • 2024–2022: DIGITISLAM: Digital Islam across Europe: Understanding Muslims’ Participation in Online Islamic Environments, w ramach programu CHANSE - Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe; lider: Uniwersytet Edynburski; kierownik części polskiej; początek realizacji: październik 2022 r.
 •  2023–2022: EMPATHY: Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland (grant Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, 2022-2023)

Zrealizowane granty (koordynator i/lub główny wykonawca):

 • 2023–2021: Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry (Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation)
 • 2021–2018: Kontestowana tożsamość: Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam, grant NCN, OPUS, nr 2017/25/B/HS1/00286    
 • 2021–2019: Niewidoczni, niebędący, niezbędni. Administracja uczelni na rzecz doskonałości naukowej, grant MNiSW Dialog (0028/2019), lider: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; kierownik części SGH.   
 • 2022–2020: SensiClass: tackling sensitive topics in a classroom, lider: Uniwersytet Dorpacki (Estonia); grant z programu Erasmus+, Strategic Partnerships, kierownik części polskiej
 • 2019–2017: ref:EU | Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, grant European Commission: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency  Erasmus+ Programme Jean Monnet Project, nr 586722-EPP-1-2017-1-PL-EPPJMO-PROJECT
 •  2017: Efektywność funkcjonowaniadziekanatów na polskich uczelniach międzykolegialny, grant rektorski SGH
 • 2012–2015: Kulturowy obraz przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku, grant NCN „Sonata”, realizator: Wydział Orientalistyczny UW   
 • 2012: Dialog społeczny i stosunki pracy – doświadczenia polskie dla państw arabskich, grant MSZ: Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej; realizator: Wydział Orientalistyczny UW   
 • 2011: Muzułmanie w Polsce – wkład do dyskusji na temat islamu w Europie, grant MSZ: Promocja wiedzy o Polsce 2011; realizator: Wydział Orientalistyczny UW  
 • 2010–2011: Muzułmańska kultura konsumpcyjna: między Zachodem a Bliskim Wschodem grant habilitacyjny MNiSW   
 • 2009:  Pakiet edukacyjny: Oblicza Orientu,  grant MSZ – Pomoc Polska; realizator: Wydział Orientalistyczny UW  
 • 2008:  Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych grant Fundacji im. Anny Lindh, realizator: Stowarzyszenie ARABIA.pl  
 • 2007:  Świat arabski w obliczu Milenijnych Celów Rozwoju, grant MSZ – Pomoc Polska; realizator: Stowarzyszenie ARABIA.pl   

Zrealizowane granty z udziałem

 • 2020–2018: Rozwój kompetencji kadry naukowej, dydaktycznej i administracyjnej: optymalizacja modelu obsługi studentów i kadry z zagranicy i kształtowanie kultury otwartości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  grant NAWA – Welcome to Poland, kierownik: mgr Katarzyna Kacperczyk, Centrum Programów Międzynarodowych SGH
 • 2017–2014: Europejska Polityka Sąsiedztwa: koncepcja wielopoziomowego zarządzania, procesy reform oraz perspektywa pogłębionej współpracy w regionie grant NCN, realizator: Instytut Studiów Międzynarodowych SGH
 • 2011–2013: Obraz kobiety w literaturze i kulturze Egiptu, grant NCN, OPUS; kierownik: prof. UW dr hab. Katarzyna Pachniak, Katedra Arabistyki i Islamistyki UW   
 • 2010: Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, grant MSZ – Pomoc Polska 2010, kierownik: prof. UW dr hab. Joanna Jurewicz, Wydział Orientalistyczny UW  
 • 2010: Transformacja systemowa w Polsce i w państwach Bliskiego Wschodu – wymiana doświadczeń, grant MSZ – Promocja wiedzy o Polsce, kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH  
 • 2010–2012: Kryzys gospodarczy 2008+ Test dla stosowanej polityki. Metody przeciwdziałania i ich skuteczność, grant NCN: OPUS; kierownik: prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego SGH   
 • 2006:  Promocja Polski w świecie arabskim, grant MSZ – Promocja wiedzy o Polsce, kierownik: mgr Marek Kubicki, Stowarzyszenie ARABIA.pl  

Pobyty zagraniczne  

 • Krótkie pobyty badawcze w Jordanii (2009), Arabii Saudyjskiej (2023), Bahrajnie (2023)
 • Erasmus – Teaching Staff Mobility
  • 2018: Факультэт міжнародных адносін, Белару́скі дзяржа́ўны ўніверсітэ́т (Białoruś),
  • 2012:  Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas (Litwa);
  • 2011: Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave (Słowacja),
  • 2010: Instituto Universitario de Estudios Europeos, Universidad San Pablo w Madrycie (Hiszpania),
  • 2009: Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien, Universität Osnabrück w Osnabrück (Niemcy);
 • 2007: International Visitor Leadership Program: a Project for Young Muslim Leaders on US Political, Social, and Educational Issues, zorganizowany przez United States Department of State, Bureau of Educational and Cultural Affairs (Washington DC, New York NY, Greensboro NC, Seattle WA, Minneapolis, MN).


Znajomość języków obcych

 • angielski: C1/C2 (CPE) + B2 (LCCI EFD)
 • niemiecki: B2 (Mittelstufe ÖSD) + C1 (PWD)
 • po trzy semestry nauki hiszpańskiego i arabskiego (z róznym skutkiem)
Lista publikacji

Monografie

Prace wydane przed doktoratem   

 •  Kuwejt – historia i współczesność, (red. z I. Szybilską), SGH, Warszawa 2005, ss. 178.
 •  Islam i obywatelskość w Europie, (red. z K. Pędziwiatrem i P. Kubickim), Elipsa, Warszawa 2006, ss. 255.

Prace wydane po doktoracie  

 • Perspektywy świata arabskiego w kontekście Milenijnych Celów Rozwoju, Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa 2007, ss. 164.
 • Świat arabski wobec globalizacji. Uwarunkowania gospodarcze, kulturowe i społeczne, Difin, Warszawa 2007, ss. 248.
 • W kręgu kultury islamu. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, współautor: M. Kubarek, współpraca: I. Morżoł, Polski Komitet ds. UNESCO, Stowarzyszenie ARABIA.pl, Warszawa 2007, ss. 132.
  •  In the World of Islam. Didactic materials for secondary school teachers, współautor: M. Kubarek, tłum. M. Kadłubowska, Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2009 [tłumaczenie poszerzone na język angielski].
  •   Islamimaailmas. Didaktiline materjal keskkooliõpetajatele, współautor: M. Kubarek, tłum. Jaan Tõnisson Institute, Eesti Arengukoostöö i Eesti Välispolitika Institut 2009, ss. 115 [zmodyfikowane tłumaczenie na język estoński].
 • Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, (red. wraz z I. Morżoł), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, Warszawa 2008, ss. 150.
 • Państwo Katar: gospodarka – polityka – kultura, (red. wraz z R. Czuldą), Ibidem, Łódź 2009, ss. 250.
 • W stronę rozwoju. Drogi Azji i Afryki, (red., współautorzy: M. Grącik-Zajączkowska, A. Kobyłka, U. Markowska-Manista, A. Rybaczyk), Ibidem, Łódź 2009, ss. 184.
 • Globalny Orient, (red.), CD-ROM, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa 2009.
 • Europejczyk patrzy na Orient. Komentarz dydaktyczny, Ibidem, Łódź 2009, ss. 40.
 • Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, B. Weigl (red.), red. części II: Romowie na świecie, s. 112-216, Academica, Warszawa 2009, ss. 240.
 •  Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, (red. wraz z J. Jurewicz.), Ibidem, Łódź 2010, ss. 426.
 • Muzułmańska kultura konsumpcyjna, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2011, ss. 510.
 • Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, (red.), University of Warsaw, Warsaw 2011, ss. 343.
 • Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, (red. wraz z U. Markowską-Manista), Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2012, ss. 242.
 • Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, (red. wraz z K. Pachniak), Ibidem, Łódź 2012, ss. 286.
 •  Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, ss. 304.
 • Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, red. wraz z A. Kozłowską, SGH, Warszawa 2013, s. 250.
 • Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, (red. wraz z K. Pachniak), Difin, Warszawa 2013, s. 298.
 • Bankowość muzułmańska, z P. Masiukiewiczem, SGH, Warszawa 2013, ss. 350 [rozdziały: Wprowadzenie do prawa muzułmańskiego – uwarunkowania dla muzułmańskich finansów, s. 13-32; Religijne uwarunkowania bankowości muzułmańskiej, s. 33-52; Krótka historia bankowości w świecie islamu, s. 53-76; W stronę islamizacji systemu finansowego, s. 77-102]
 •  Deconstructing Islamophobia in Poland. Story of an Internet group, Uniwersytet Wasrszawski, Warszawa 2014, ss. 128 [w ramach serii “Studia Arabistyczne I Islamistyczne. Monografie”].   

Prace wydane po habilitacji  

 • Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 roku, (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 340.
 • Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, (red. wraz z J. Łazorem), SGH, Warszawa 2016, s. 174.
 • Rozmowy o islamie, z Wojciechem Cegielskim, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2016, s. 248.
 • Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, (red.), Smak Słowa, Sopot 2017, s. 187.
 • Zderadykalizować radykała?, (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 176.   
 • Dziekanaty na wyższych uczelniach: funkcjonowanie – wyzwania – dobre praktyki, (współautorzy: J. Brdulak, M. Matusewicz, I. Senator), SGH, Warszawa 2018, s. 222 [rozdziały: Jak badać dziekanaty? (współautorka), s. 13–32; Efektywność i jakość obsługi kształcenia na uczelniach wyższych (współautorka, s. 51–66); Systemy oceny pracy dziekanatów na polskich uczelniach, s. 67–92; Co robią dziekanaty? Przegląd zadań i procesów (współautorka), s. 103–120; Sposoby zwiększania efektywności pracy w dziekanatach (współautorka), s. 121–140; Po co (warto) pracować?, s. 141–160; Forum Dziekanatów: o potrzebie współpracy dziekanatów uczelni wyższych (współautorka), s. 161–184; Plusy i minusy pracy w dziekanacie, s. 185–194).
 • Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, (red. wraz z R. Pajewską-Kwaśny), SGH, Warszawa, 288 s.
 • Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, J. Misiuna, M. Pachocka (red.), SGH, Warszawa 2019, 339 s.
 • Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki, K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.), SGH, Warszawa 2020, 271 s.
 • Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, 316 s.
 • Takaful – ubezpieczenia muzułmańskie, współautor: R. Pajewska-Kwaśny, SGH, Warszawa 2020, 138 s. [Rozdziały: Krótka historia muzułmańskich ubezpieczeń, s. 25-38, Takaful w muzułmańskiej myśli społecznej, s. 39-48, Dozwolone, czy zakazane? Dyskusje wokół ubezpieczeń, s. 49-58, Specyfika działalności zakładów ubezpieczeniowych takaful, s. 59-70, Rynek ubezpieczeń takaful na świecie (współautor: R. Pajewska-Kwaśny), s. 59-70, Modele działalności zakładów ubezpieczeniowych takaful, s. 71-84).
 • K. Górak-Sosnowska, J. Modrzejewska-Leśniewska, A. Tołczyk, Islam i muzułmanie w podręcznikach szkolnych, SGH, Warszawa 2023, 156 s. [Rozdziały: Islam i muzułmanie w podręcznikach do geografii, Mahomet i początki islamu w podręcznikach do historii]

Artykuły

Prace wydane przed doktoratem   

 •  Women on the Arab labour market. Option becoming reality, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne”, nr 12, 2004, s. 111-124.
 •  Bankowość muzułmańska. Zarys problematyki na przykładzie świata arabskiego, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 3 (nr 1), Askon 2004, ss. 97-117.
 • Erec Israel czy Palestyna? Analiza proarabskich i proizraelskich stron WWW, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – Polityka – Tradycje”, nr 1, Warszawa 2004, ss. 81-97.
 • Autorytaryzm w świecie arabskim. Problemy sporne, „Dyskurs” nr 2, Opole 2005, s. 67-73.
 • Instytucjonalizacja islamu w Europie, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 4 (nr 1-2), Askon 2005, s. 119-134.
 • Zabezpieczenie społeczne w islamie, współautor: P. Kubicki, „Polityka Społeczna”, nr 2 (371), luty 2005, s. 24-26.
 • Co wiemy o islamie? Polacy wobec islamu i muzułmanów, „Teofil. Pismo Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Dominikanów”, nr 2 (24) 2006, s. 149-164.
 • Studenci Warszawy a islam: wiedza – postawy – wyobrażenia, współautor: W. Widera, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 3-4, 2006, s. 167-178.
 • Przemiany społeczno-demograficzne w świecie arabskim. Zarys problematyki, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 3 2006, s. 47-64.
 • Internet w krajach arabskich. Zarys problematyki, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, 2006, s. 72-82.   

Prace wydane po doktoracie   

 • Auf der Suche nach Vorgesehenheit: Internationale Umfragen in der islamischen Welt, „Studia Arabistyczne i Islamistyczne“, nr 13, 2007, s. 58-68.
 • Globalizacja po arabsku, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4 (5) 2007, s. 92-97.
 • Organizacje muzułmańskie w Europie, „Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, zeszyt 13, Warszawa 2007, s. 617-633
 • Kobiety arabskie a świat biznesu. Szanse i bariery w państwach Zatoki, „Bliski Wschód”, nr 4, 2007, s. 105-119.
 • Polityczne i gospodarcze bariery uczestnictwa świata arabskiego w procesie globalizacji, „Studia i prace Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH”, zeszyt 13, Warszawa 2007, s. 646-663.
 • Kobiety Zatoki: sytuacja na rynku pracy i w biznesie, współautor: J. Gładys-Jakóbik, „Kobieta i biznes”, 1-4/2007, s. 1-10. ­à Women of the Gulf: the situation in the labour maket and business, współautor: J. Gładys-Jakóbik, „Kobieta i biznes”, 1-4/2007, s. 17-26 [tłumaczenie na język angielski].
 • Badania inteligencji na muzułmańskim Bliskim Wschodzie: nieprzetarta jeszcze ścieżka, „ALBO albo. Problemy psychologii i kultury”, nr 3/2008, ss. 85-92.
 • Polish-Arab and Christian-Muslim dialogue: a critical approach, “International Studies”, Vol. 10, nr 1 (2008), s. 141-149.
 • Kobieta w świecie islamu. Wyobrażenia polskich licealistów i możliwości ich modyfikacji, „Studia Edukacyjne”, nr 8/2008, s. 105-116.
 • Wolność w islamie, „Politea”, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, vol. 6, 2008, s. 103-122.
 • Związki zawodowe w państwach arabskich, „Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 5 (2008), s. 58-77.
 • Europejscy muzułmanie a Europa w świetle badań sondażowych, [w:] Między Wschodem a Zachodem. Łódzkie Studia Wschodnoznawcze, M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2008, s. 109-188.
 • Edukacja wielokulturowa a płeć. Stosunek młodzieży licealnej do wybranych narodów, „Przegląd Pedagogiczny”, nr 2, 2008, s. 87-96.
 • Relacje gospodarcze Polski ze światem arabskim, „Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego, 6/08, 28.08.2008 à Polish economic relations with the Arab world, „Pulaski Policy Papers”, 6/08, 28.08.2008 [tłumaczenie na język angielski].
 • Stosunek młodzieży licealnej do islamu i muzułmanów – możliwości modyfikacji, „Collectanea Theologica”, 78 (2008), nr 2, s. 133-146.
 • Jak uczyć o świecie islamu?, „Ateneum Kapłańskie”, t. 151, z. 2, 2008, s. 258-266.
 • Licealiści wobec świata islamu – wiedza o kulturze i stosunek do religii, „Edukacja”, nr 2 (102), 2008, s. 39-46.
 • Między religią, polityką a komercją. Muzułmańskie cole jako produkty etyczne, „Marketing i rynek” 3/2008, s. 25-31.
 • Choroby cywilizacyjne w świecie arabskim. Niedoceniane zagrożenie, „Biuletyn IGS”, rok XLVI, nr 1-4, Warszawa 2009, s. 97-112.
 • Organizacje pozarządowe w świecie arabskim. Nowy aktor społeczny, „Bliski Wschód”, nr  (2009), s. 140-152. à The NGO Sector in the Arab countries – an emerging social actor?, [w:] Transformation in Poland and the Southern Mediterranean, K. Żukrowska (red.), Poltext, Warszawa 2010, s. 187-200 [zaktualizowane tłumaczenie na język angielski].
 • Dubajskie inwestycje – sukces i ryzyko, „Kwartalnik nauk o przedsiębiorstwie”, nr 1 (14), styczeń-marzec 2010, s. 83-89.
 • Cyberfatwy – wirtualne poradnictwo, „Prace i materiały ISM”, nr 38, SGH 2010, s. 51-62.
 • Muzyka zaangażowana. Hip-hop diaspory muzułmańskiej w Europie, „Przegląd Orientalistyczny”, nr 1-2, 2010, s. 30-40.
 • Muzułmańska Barbie – między religią a komercją, „Marketing i rynek”, nr 8, 2010, s. 31-34.
 • Współczesne realia ekonomiczno-społeczne świata arabskiego a myśl Ibn Chalduna, „Gdańskie Studia Międzynarodowe”, vol. 8, nr 1-2, 2010, s. 223-239.
 • W walce o cyfrową godność – bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe, „Media – kultura – społeczeństwo”, nr 5 (2010), s. 107-125.
 • Rola szkoły w kształtowaniu stosunku młodzieży do muzułmanów, „Bliski Wschód: społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 7 (2010), s. 194-203.
 • Marketing halal: from a religious duty into a global strategy, „Economic Papers”, nr 44, 2010, s. 125-135.
 • Islamofobia – granice, wymiary, odpowiedzi, [w:] Miedzy Wschodem a Zachodem. Łódzkie studia wschodoznawcze, t. 3, I. Konczak, E. Linek (red.), Ibidem, Łódz 2010, s. 199-202.
 • The Meaning of Deening. Muzułmański hip-hop w USA, „Kultura współczesna. Teoria – interpretacje – praktyka”, nr 1 (67)/2011, s. 183-198.
 • Transpłciowość w świecie islamu – między tradycją a współczesnością, „Przegląd Orientalitstyczny”, nr 1-2, 2011, s. 86-98.
 • Migracje zarobkowe w świecie arabskim, Athenaeum. Polskie studia Politologiczne, nr 28, 2011, s. 128-145.
 • Edukacja międzykulturowa a postawy wobec „Innych”, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 4 (8)/2011/2012, s. 51-66.
 • Can Islam be cool? Emerging Islamic consumer culture, “Warsaw Forum of Economic Sociology”, 3(2), 6, 2012, s. 93-109.
 • Romans czy rodzina? Małżeństwo urfi a wyobrażenia o im zachodnich turystek w Egipcie, współautor: M. Klimiuk, „InterAlia. Pismo poświęcone studiom queer”, nr 8, 2013, s. 201-213. 46.  
 • Przymusowa młodość? Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania Arabskiej Wiosny Ludów, „Kultura i polityka”, 11/2013, Wyższa Szkoła Europejska im. ks. J. Tischnera, s. 19-31.  

Prace wydane po habilitacji  

 • Erotyczne sny Aladyna X i inne oblicza pornoorientalizmu, „Kultura Współczesna”, nr 1/2014, s. 100-112.
 • Jihadi cool: popkultura w służbie dżihadyzmu, „Kultura – historia – globalizacja”, nr 17, 2015, s. 53-68.
 • Egipskie subsydia żywnościowe – wymiar społeczny i polityczny, „Polityka społeczna”, t. 42, nr 1(490), 2015, s. 31-36.
 • Between Fitna and the Idyll, Internet forums of Polish female converts to Islam, “HAWWA. Journal of Women of the Middle East and the Islamic World”, vol. 13, nr 3, 2015, s. 344-362.
 • Wizerunki kobiet sukcesy w świecie arabskim, „Kobieta i biznes”, nr 4, 2015, s. 3-11. + Images of career woman in the Arab world, „Kobieta i biznes”, nr 4, 2015, s. 32-40.
 • The geopolitics of the ENP: from Tahrir to Minsk, wraz z Tomaszem Stępniewskim, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 13, zeszyt 4, 2015, s. 61-74.
 • Intra-regional cooperation in the Southern Dimension of the ENP: challenges and opportunities, “Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 13, zeszyt 4, 2015, s. 145-158.
 • Branding caliphate. ISIS, Al-Baghdadi i nowa era globalnego dżihadyzmu, „Politeja”, nr 39, 2015, s. 187-220.
 • Między romansem a orientalizmem. Tysiąc i jedna opowieść o miłości, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace”, nr 1 (25), 2016, s. 69-90.
 • Islamophobia without Muslims? The case of Poland, “Journal of Muslims in Europe”, vol. 5, issue 2, 2016, s. 190–204.
 • Religijni i niepoczytalni? Terroryzm muzułmański w świetle badań psychologicznych, „Kultura – historia – globalizacja”, nr 20, 2016, s. 81–96.
 • The socio-cultural dimension of the Southern Partnership: contingencies and prospects, “Yearbook of the Institute of East-Central Europe”, nr 14(6), 2016, s. 107–119.
 • Zderadykalizować dżihadystę? Doświadczenia czterech państw muzułmańskich, „Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego”, nr 10(2), 2016, s. 110-123.
 • Kryzys migracyjny z 2014+ a europejski system socjalny. Czy istnieje związek?, „Ubezpieczenia społeczne. Teoria i praktyka”, nr 4/2016 (131), s. 107–121.
 • W imię dobra wspólnego. Maslaha w muzułmańskim prawie i polityce, “Historia i Polityka”, nr 19 (26), 2017, s. 9-24.   
 • Uchodźcy syryjscy w państwach Bliskiego Wschodu: wyzwania dla Jordanii, Libanu i Turcji, „The Review of European Affairs”, nr 1, z. 1, 2017, s. 41-56.
 •  Managing students’ affairs at higher education institutions: a qualitative analysis ofselected tasks and processes (współautorzy: M. Matusewicz, I. Senator), “Journal of Management and Financial Services”, nr 30, 2017, s. 27–41.
 • Getting beyond oil: diversification strategies of GCC countries, “Społeczeństwo i Polityka”, nr 2(51)/2017, s. 31-40.
 • Czy było warto? Bliski Wschód i Afryka Północna 5 lat po Arabskiej Wiośnie, (współautor: I. Czepirska), „Doctrina. Studia Społeczno-Polityczne”, 14, 2017, s. 19–42.
 • An expert discussion on male and female experiences of conversion to Islam socio-pedagogical implications in the European context, (współautor: M. Bartoszewicz), “International Journal of Pedagogy Innovation and New Technologies”, vol. 5(1), 2018, s. 44-49.
 • „Polish, Hungarian, cousins be”. Comparative discourse on Muslims and refugee crisis in Europe (współautor: I. Molodikova). Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej 16(5), s. 141-158.
 • Organizacje muzułmańskie w Europie: pomoc uchodźcom i imigrantom w czasie kryzysu uchodźczego 2015+ (współautor: Monika Krukowska), „Polityka Społeczna”, nr 11-12, 2018, s. 34-39.
 • Zarządzanie obsługą studenta w dziekanatach polskich uczelni, „e-Mentor”, nr 2, 2019, s. 20–25, DOI: 10.15219/em79.1408.
 • Włączenie pracowników dziekanatów w proces tworzenia aktów normatywnych. Uwarunkowania strukturalne i możliwości ich przekroczenia, (współautor: E. Wiśniewska), „Krytyka prawa”, t. 11(4), 2019, s. 51-67. Including Emloyees of Dean’s Offices in the Process of Development of Normative Acts. Structural conditions and the ways to overcome them, (współautor: E. Wiśniewska), „Krytyka prawa”, t. 11(4), 2019, s. 68-82.
 • Rola dziekanatów w tworzeniu wewnętrznych aktów normatywnych na uczelniach, (współautor: L. Tomaszewska), “Białostockie Studia Prawnicze”, vol. 25, nr 4, 2020, s. 55-66.
 • The COVID-19 pandemic in the Middle East and North Africa. Old demons in a new bottle, “The Review of European Affairs”, vol. 4:2(8), 2020, s. 5–18.
 • Theorizing the Religious Habitus in the Context of Conversion to Islam among Polish Women of Catholic Background, (współautorki: J. Krotofil, A. Piela, B. Abdallah-Krzepkowska), “Sociology of Religion: A Quarterly Review”, vol 82(3), autumn 2021, 257–280, DOI10.1093/socrel/srab002
 • “Guys from Egypt and others”. Problematizing narratuves about Islam of Polish female romance toursis, “Language, Discourse & Society”, vol. 9, no. 1, June 2021, p. 137-148.
 • Intercultural education in a monocultural context: global and local dimensions of sensitive topics, współautor: U. Markowska-Manista, “Society Register”, 6(1), 2022, s. 7-18. 
 • Tackling sensitive and controversial topics in social research – sensitivity of the field, współautor: U. Markowska-Manista, “Society Register”, 6(2), 2022, s. 7-16. 
 • Joanna Krotofil, Katarzyna Górak-Sosnowska, Anna Piela, Sandra Iman Pertek & Beata Abdallah-Krzepkowska (2022) Religious Conversion as a Dialogical Transformation of the Self – The Case of Polish Female Converts to Islam, Journal of Constructivist Psychology, DOI: 10.1080/10720537.2022.2095065. 
 • Górak-Sosnowska, K., Markowska-Manista, U. & Tołczyk, A. (2022). Teaching Social Studies Online. Insights from a Preliminary Qualitative Study in Poland in the COVID-19 Era. „Kultura i Edukacja”, nr 2 (136), s. 129-146. 
 • Navigating Islamophobia: the tale of two Polands, “Przegląd krytyczny”, 4(1), 2022, s. 39-52. 
 • Joanna Krotofil, Katarzyna Górak-Sosnowska, Anna Piela & Beata Abdallah-Krzepkowska (2022): Being Muslim, Polish, and at home: converts to Islam in Poland, Journal of Contemporary Religion, DOI: 10.1080/13537903.2022.2101714 
 • K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, Teaching online in Polish higher education institutions, “Przegląd krytyczny”, 4(2), 2022, s. 31-44. 
 • A. Piela, J. Krotofil, K. Górak-Sosnowska, B. Abdallah-Krzepkowska, Learning to be Muslim in Online Spaces: The Religious Subjectivation of Polish Female Converts to Islam, CyberOrient, vol. 16(1), 2022, s. 35-66. 
 • K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista, Living up to the intercultural education in a monocultural school. The case of Poland, „Edukacja międzykulturowa”, nr 4(19), 2022, s. 139-152. 
 • Middle East in the One Belt One Road Initative: A Pathway or a Strategic Partner?, “Społeczeństwo i Polityka”, 4(73), 2022, s. 13-26. 
 • When whiteness is not an asset. Racialisation strategies towards Polish converts to Islam. K. Górak-Sosnowska, M. Łyszczarz, B. Abdallah-Krzepkowska, “Journal of Ethnic and Migration Studies”, 2023, DOI 10.1080/1369183X.2023.2166909. 
 • Staying on Guard for Teaching Excellence: Managing In-Person Education at Polish HEIs During COVID-19, współautor: L. Tomaszewska, “Kultura i Edukacja”, 4(138), s. 165-185. 
 • K. Górak-Sosnowska, K. Piwowar-Sulej, The well-being of female administrative staff in managerial positions in Polish Higher Education Institutions, “Central European Management Journal”, 10.1108/CEMJ-12-2021-0151. 
 • B. Abdallah-Krzepkowska, K. Górak-Sosnowska, Tłumaczenia Koranu w recepcji polskich konwertytów na islam, „Forum Teologiczne”, XXIV, 2023, s. 59-72. 
 • K. Górak-Sosnowska, A. Odrowąż-Coates, Strategies of teachers towards Muslim students in Polish schools, „Studia z Teorii Wychowania”, 2023; XIV (3 (44)): 115-123. 
 • Critical and reflective teaching in higher education. The case study of Poland, “Psychologia wychowawcza”, 69 (27), 2023, 37-49.

Rozdziały

Prace wydane przed doktoratem   

 • Islam in Europe: Danger or Chance for a Peaceful co-Existence? [w:] Europe in Global World – blending differences, Lodz 2003, ss. 110–115.
 • Spory o znaczenie sekularyzacji jako warunku uczestnictwa muzułmanów w procesie rozwoju społecznego, [w:] Wzrost gospodarczy i rozwój społeczny jako paradygmaty współczesności, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2003, ss. 749-763.
 • Tożsamość europejska a tożsamość europejskich muzułmanów – szanse integracji, współautor: P. Kubicki, [w:] Europa w gospodarce polityce i kulturze światowej. Między dziedzictwem i przyszłością, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2004, ss. 393-405.
 • Kobieta w świecie islamu. Wyobrażenia studentów warszawskich uczelni, [w:] Oblicza Wschodu, M. Broda, M. Dziekan (red.), Elipsa, Warszawa 2004, s. 123-140.
 • Świat arabsko-muzułmański wobec globalizacji, [w:] Świat otwartych granic. Szanse czy zagrożenia?, S. Naruszewicz (red.), Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2005, s. 249-264.
 • Kobiety na rynku pracy w państwach Zatoki: utopia czy rzeczywistość?, współautor: M. Kubicki, [w:] Kobiety Bliskiego Wschodu, M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2005, s. 131-148.
 • Muzułmanie w Europie. Możliwości integracji na szczeblu lokalnym, [w:] W kręgu świata arabsko-muzułmańskiego, A. Barska, K. Minkner (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, s. 39-54.
 • Internet w Kuwejcie, [w:] Kuwejt – historia i współczesność, K. Górak-Sosnowska, I. Szybilska (red.), SGH, Warszawa 2005, s. 124-134.
 • Muzułmanie w Europie. Dystans kulturowy, szanse asymilacji i integracji, [w:] Współczesna Europa w procesie zmian. Wybrane problemy, J. Polakowska-Kujawa (red.), Difin, Warszawa 2006, s. 236-254.
 • Wizerunek islamu w Polsce na przykładzie podręczników szkolnych, [w:] Islam i obywatelskość w Europie, K. Górak-Sosnowska, K. Pędziwiatr, P. Kubicki (red.), Elipsa, Warszawa 2006, s. 237-251. à Perception and Misperception of Islam in Polish Textbooks, “Rocznik Orientalistyczny”, t. LX, zeszyt 1, 2007, s. 75-84 [skrócona wersja w języku angielskim].
 • Muzułmanie w Unii Europejskiej: między alienacją a asymilacją, współautor: P. Kubicki, Integracja europejska: nowe bariery czy trwały kryzys?, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2006, s. 499-514.
 • Różne oblicza fundamentalizmu muzułmańskiego, [w:] Zderzenie cywilizacji. Sąd nad teorią Samuela Huntingtona, P. Marczewski, P. Świeżak (red.), PSZ.pl, Warszawa 2006, s. 75-80.

Prace wydane po doktoracie  

 • Unia Europejska wobec rozpoczęcia wojny w Iraku, współautor: P. Kubicki, [w:] Co dzieli, co integruje Wspólnotę Europejską, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2007, s. 225-232.
 • Sytuacja kobiet na rynku pracy w świecie arabskim, [w:] Arabowie – islam – świat, M. Dziekan, I. Kończak (red.), Ibidem, Łódź 2007, s. 217-234.
 • Wizerunek islamu i muzułmanów w Polsce w świetle badań socjologicznych, [w:] Współczesne problemy świata islamu, M. Malinowski, R. Ożarowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 141-153.
 • Informal Mechanism of Social Protection: the Case of the Arab World, [w:] NGOs, International Aid and Development in the South, A. Bankole, E. Puchnarewicz (red.), UW, Warszawa 2008, s. 113-125.
 • Teaching about the World of Islam and its Implications on Attitudes of Secondary School Students towards Muslims and Others [w:] Celebrating the European Year of Intercultural Dialogue: Theory and Practice in Intercultural Education. Warsaw Conference Proceedings. 30 June-3 July 2008, Navreme, INTER Network 2008, s. 192-207.
 • Polityka państw arabskich wobec młodzieży – wybrane zagadnienia, [w:] Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2008, s. 675-683.
 • Język, alfabet, pismo, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 9-15.
 • Język gruziński, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 43-50.
 • Język arabski, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 65-74.
 • Język berberski, [w:] Języki świata. Materiały do zajęć międzykulturowych, K. Górak-Sosnowska, I. Morżoł (red.), Stowarzyszenie ARABIA.pl i Polski Komitet ds. UNESCO, s. 61-64.
 • Edukacja w świecie arabskim – względność sukcesu, [w:] Świat arabski w procesie przemian. Zmiany społeczne i kulturowe oraz reformy polityczne, A. Kapiszewski (red.), Wyd. Księgarnia Akademicka, Kraków 2008, s. 23-34.
 • Edukacja wielokulturowa młodzieży licealnej. Wpływ warsztatów o kulturze arabskiej na postawy wobec innych grup etnicznych, [w:] Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, B. Weigl, M. Formanowicz (red.), Academica, Warszawa 2008, s. 37-46.
 • Romowie w Internecie. Przegląd polskich stron internetowych, [w:] Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach, B. Weigl, M. Formanowicz (red.), Academica, Warszawa 2008, s. 113-119.
 • Romowie w świecie arabskim, [w:] Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją, B. Weigl (red.), Academica, Warszawa 2009, s. 142-150.
 • (Un-)Islamic Consumers? The Case of Polish Tatars, współautor: M. Łyszczarz, [w:] Muslim Societies in the Age of Mass Consumption: Politics, Culture and Identity between the Local and the Global, J. Pink (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2009, s. 145-164. à Tatarzy polscy a muzułmańska kultura konsumpcyjna. Analiza w świetle socjologicznych badań jakościowych, współautor: M. Łyszczarz, „Collectanea Theologica”, R. LXXIX, nr 4, Warszawa 2009, s. 183-199 [zmodyfikowane tłumaczenie na język polski].
 • Muzułmanie w Polsce, [w:] Socjologia życia religijnego w Polsce, S. Zaręba (red.), UKSW, Warszawa 2009, s. 482-498.
 • Ruchy kontestacyjne w Egipcie: wolność kontrolowana, [w:] Wolność i odpowiedzialność. Wymiar ekonomiczny, społeczny i polityczny, J. Osiński (red.), SGH, Warszawa 2009, s. 149-156.
 • Ku dywersyfikacji: polityka gospodarcza Kataru, [w:] Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, K. Górak-Sosnowska, R. Czulda (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 15-26.
 • Kobiety w sferze publicznej: edukacja, gospodarka i polityka, [w:] Państwo Katar. Gospodarka – polityka – kultura, K. Górak-Sosnowska, R. Czulda (red.), Ibidem, Łódź 2009, s. 133-142.
 • Muzułmanie o terroryzmie w świetle badań sondażowych, [w:] Ewolucja terroryzmu na przełomie XX i XXI wieku, M. Malinowski, R. Ożarowski, W. Grabowski (red.), Wydawnictwo UG, Gdańsk 2009, s. 76-87.
 • Fair trade a świat arabski. Niewykorzystana szansa?, [w:] Fair trade w globalizującej się gospodarce, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2010, s. 47-66.
 • Organizacje muzułmańskie w Polsce, [w:] Instytucje religijne w krajach Unii Europejskiej. Wybrane problemy, E. Firlit (red.), SGH, Warszawa 2010, s. 209-217.
 • Youth in Bahrain and Jordan: emerging social actor? (z Susanne Shomali) [w:] Dilemmas of Democracy in the Middle East. Cases from Turkey, Jordan and Egypt, K. Kościelniak (red.), UNUM Publishing House, Kraków 2010, s. 51-68.
 • Wasta (klientelizm) a rozwój społeczno-gospodarczy w świecie arabskim, [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji i Afryce, K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010, s. 255-270.
 • Swój, Inny, Obcy. Wizerunek Arabów i Afrykanów w Polsce, (współautor: U. Markowska-Manista), [w:] Studia nad wielokulturowością, D. Pietrzyk-Reeves, M. Kułakowska (red.), Akademicka, Kraków 2010, s. 457-473.
 • Konflikty i ich kategoryzacja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Przegląd aktualnego stanu, K. Żukrowska (red.), IUSatTAX, Warszawa 2011, s. 49-68.
 • Indigenous and immigrant faces of Islam in Poland [w:] The Sociology of Islam: Secularism, Economy and Politics, T. Keskin (red.), Ithaca Press, Reading 2011, s. 229-246.
 • Muslims in Europe – different communities, one discourse? Adding the Central and Eastern European perspective, [w:] Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam, K. Górak-Sosnowska (red.), University of Warsaw, Warsaw 2011, ss. 12-26. è «Мусульмане в Европе: различные сообщества, один дискурс? Анализ перспектив Центральной и Восточной Европы», „Ислам в современном мире” № 1-2 (29-30), ИД «Медина» 2013.
 • Między szari’atem a prawem zwyczajowym. Rozwiązywanie konfilktów w kulturze arabskiej, [w:] Romowie 2011. Życie na pograniczu, B. Weigl, M. Różycka (red.), Academica, Warszawa 2011, s. 185-191.
 • Wokół dżihadu, [w:] Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. wraz z U. Markowską-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, s. 59-65.
 • Aszura i Hosay – dwa oblicza szyickiego święta, [w:] Oblicza Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Materiały do zajęć z edukacji globalnej, red. wraz z U. Markowską-Manista, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2011, s. 214-221.
 • Czy islam może być cool? Muzułmańska kultura konsumpcyjna na Zachodzie, [w:] Nowoczesność. Europa. Islam. Religia a dylematy obywatelstwa i wykluczenia, S. Chazbijewicz, M. Turowski, K. Skarbek (red.), Instytut Studiów nad Islamem, Wrocław 2012, s. 169-180.
 • Branding Islam: muzułmańska odzież młodzieżowa, [w:] Islam w Europie. Bogactwo różnorodności czy źródło konfliktów?, M. Widy-Behiesse (red.), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2012, s. 269-278.
 • Samochód jako narzędzie protestu. Odmienne drogi Saudyjczyków i Saudyjek, [w:] Bunt czy rewolucja? Przemiany na Bliskim Wschodzie po 2010 roku, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak, (red.), Ibidem, Łódź 2012, s. 88-101.
 • Między islamem a permisywnością: przekraczanie granic heteronormatywności we współczesnej Malezji, [w:] Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, s. 137-149.
 • Nieobecne i niewidoczne. Lesbijki w świecie islamu, [w:] Queer a islam. Alternatywna seksualność w kulturach muzułmańskich, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2012, s. 99-110.
 • From Polish Muslims to Muslims in Poland: There and Back, [w:] Perceptions of Islam in Europe. Culture, Identity and the Muslim ‘Other’, H. Yılmaz, Ç. Aykaç (red.), I.B. Tauris 2012, s. 107-124.
 • At-Tahawwulat al-bunjawijja fi Bulanda wa-ar-Rabi al-Arabi, [w:] Al-Hiwar al-idżtima’i wa-alakat al-amal: at-tadżriba al-bulandijja, J. Gardawski, K. Pachniak (red.), Katedra Arabistyki i Islamistyki UW i Katedra Socjologii Ekonomiczne SGH, Warszawa 2012, s. 13-33.
 • Młodzi dla młodych. Organizacje pozarządowe w Jordanii, [w:] Świat arabski. Kultura i polityka, E. Machut-Mendecka, K. Pachniak (red.), Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2013, s. 189-198 à Globalny Orient, K. Górak-Sosnowska (red.), CD-ROM, Wydział Orientalistyczny UW, Warszawa 2009.
 • Między fitną a idyllą. Wirtualne społeczności polskich konwertytek na islam, Tożsamość na przełomie wieków. Nowe możliwości, nowe wyzwania, red. wraz z A. Kozłowską, SGH, Warszawa 2013, s. 53-70.
 • Kultura popularna na muzułmańskim Bliskim Wschodzie, [w:] Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 17-29.
 • Muzułmańscy superbohaterzy: „the 99” na tle innych komiksów, (współautor: M. Moroz) [w:] Kultura popularna na Bliskim Wschodzie, K. Górak-Sosnowska, K. Pachniak (red.), Difin, Warszawa 2013, s. 282-294.
 • Perspectives on Muslim dress in Poland: A Tatar view, współautor: M. Łyszczarz, [w:] Islamic Fashion and Anti-Fashion. New Perspectives from Europe and North America, Bloomsbury, London 2013, ss. 93-104.
 • Bliski Wschód i Afryka w warunkach kryzysu 2008+, [w:] Kryzys gospodarczy 2008+ test dla stosowanej polityk, K. Żukrowska (red.), SGH, Warszawa 2013, s. 369-384.
 • Does Warsaw Need a Mosque? Debates on Multi-Culturalism and National Identity in Poland [w:] Rescripting Religion in the City. Migration and  Religious Identity in the Modern Metropolis, J. Garett, A. Harris (red.), Ashgate, Surrey 2013, s. 235-246.
 • Between Innovation and Rebellion: Modes of Adaptation of Youth in MENA Countries, [w:] Global Dilemmas of Security and Development in the Middle East, A. Wilczura (red.), AT Wydawnictwo, Kraków 2013, s. 169-180.   

Prace wydane po habilitacji  

 • Bankowość w arabskich państwach Zatoki Perskiej, [w:] Między stabilizacją a ekspansją. System finansowy w służbie modernizacji, J. Łazor, W. Morawski (red.), Gajt, Wrocław 2014, s. 357-366.
 •  Wielość Arabskich Wiosen. Próba typologii, [w:] Arabska Wiosna. Kulturowy obraz przemian w świecie arabskim po 2010 r., K Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2016, s. 12-25.
 • Nagością w islam? Użycia i nadużycia ciała. Przypadek Femenu, w: Ciało w kulturze muzułmańskiej, K. Pachniak, M. Nowaczek-Walczak (red.), Katedra Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016, s. 131-140.
 • Obraz egipskich kobiet pracujących, [w:] Kobieta w kulturze i literaturze Egiptu, K. Pachniak (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 119-130
 • Obywatelki czy ofiary? Egipcjanki a Rewolucja 25 stycznia, [w:] Kobieta w kulturze i literaturze Egiptu, K. Pachniak (red.), Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2016, s. 193-208.
 • Jihadi Cool: How Pop-Culture is used by Radical Islamists, w: New Actors and Issues in the Post-Arab Uprisings Period, J. Karakoç, D. Ersoy (red.), Cambridge Scholars Publishing, Cambridge 2016, s. 65-78.
 • Turkish influences in Islam of Polish-Lithuanian Tatars, w: Balkanlarda İslam: Miadı Dolmayan Umut, M. Kafkasyali (red.), t. 5, TIKA, Ankara 2016, s. 473-494.
 • Integracja muzułmanów w Europie. Przypadek wyjątkowy? w: Polityka migracyjna: historia i współczesne wyzwania, K. Górak-Sosnowska, J. Łazor (red.), SGH, Warszawa 2016, s. 83-102.
 • Sport w świecie islamu – między tradycją a religią, w: Sport w świecie islamu. Religia – rozrywka – polityka, K. Górak-Sosnowska (red.), Smak Słowa, Sopot 2017, s. 13-28.  
 • Kłopoty z deradykalizacją, w: Bezpieczeństwo antyterrorystyczne, K. Liedel, P. Piasecka (red.), Difin, Warszawa 2017, s. 166-183.
 • Brytyjskie bolączki z deradykalizacją. Prevent jako krzywe zwierciadło lokalnej społeczności muzułmańskiej, w: Zderadykalizować radykała?, K. Górak-Sosnowska (red.), Difin, Warszawa 2018, s. 172.
 • Can a Tatar move out of Islam? (współautor: M. Łyszczarz), w: Moving in and out of Islam, K. van Nieuwkerk (red.), Texas University Press, Austin 2018, s. 162–175.
 • Innovation in a Dean’s Office: The Case of Polish HEIs, w: The Future of Innovation and Technology in Education: Policies and Practices for Teaching and Learning Excellence, A. Visvizi, M. Lytras, L. Daniela (red.), Emerald Publishing Limited 2018, s. 285-296.
 • Islamophobia and the quest for European identity in Poland (współautor: M. Pachocka), w: The Routledge International Handbook of Islamophobia, I. Zempi, I. Awan (red.), Routledge 2019, s. 225-236.
 • Islam a kapitalizm: dwie odsłony w: Zapiski na marginesie przestrzeni kapitalizmu, R. Towalski (red.), SGH, Warszawa 2018, s. 74-84.
 • Pracownicy dziekanatów o swojej pracy. (Bardzo) wstępne wyniki ogólnopolskiego badania ankietowego (współautor: A. Decewicz), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 61-79.
 • W poszukiwaniu szczęśliwego dziekanatu (współautor: E. Wiśniewska), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 93-110.
 • Dylematy postępowania administracyjnego w szkołach wyższych na gruncie obowiązujących przepisów prawnych (współautor: E. Wiśniewska), w: Dziekanat w procesie zmian. Nowa rzeczywistość prawna i organizacyjna, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 209-220.
 • A happy dean’s office: but is there one? The case of Polish HEIs (współautor: E. Wiśniewska), w: Management and Administration of Higher Education Institutions in Times of change, A. Visvizi, M. Lytras, A. Sarirete (red.), Emerald, Bingley 2019, s. 71-83.
 • Inventing the Muslim Other in Poland (and why does it differ from Western Europe), (współautor: M. Pachocka), w: Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, J. Misiuna, M. Pachocka (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 223-234.
 • Islamic organisations in Europe and the refugee crisis of 2015+ (współautor: M. Krukowska), w: Muslim minorities and the refugee crisis in Europe, K. Górak-Sosnowska, J. Misiuna, M. Pachocka (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 69-86.
 • Innowacje w zakresie obsługi studenta w dziekanatach szkół wyższych (współautor: Alina Kowolik), w: Strategie i innowacje organizacyjne polskich uczelni, WUJ, Kraków 2019, s. 263-274.
 • Reading the Middle Eastern tea leaves: Why is MENA so hard to understand?, w: The crisis of International Relations in the Age of International Relations of Crisis, K. Kozłowski (red.), SGH, Warszawa 2019, s. 57-70.
 • Studenci zagraniczni w Polsce w kontekście różnic międzykulturowych, w: Umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego. Strategie, wyzwania i dobre praktyki, K. Górak-Sosnowska, K. Kacperczyk (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 243–254.
 • Zarządzanie przez projekty w szkołach wyższych. Rola dziekanatów, (współautorki: E. Wiśniewska, L. Tomaszewska), w: Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 35-66.
 • Oddani ponad swoje siły: pracownicy administracyjni szkół wyższych o swojej pracy (współautorzy: T. Gigol, R. Pajewska-Kwaśny), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 105-116.
 • Praktyki oporu stosowane przez pracowników dziekanatów szkół wyższych, (współautorki: U. Markowska-Manista, L. Tomaszewska), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 171-194.
 • Elektroniczna teczka studenta. Uwarunkowania funkcjonalne, informatyczne i prawne, (współautorki: J. Mincer-Daszkiewicz, E. Wiśniewska), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 195-212.
 • E-dyplomy: uwarunkowania administracyjne i funkcjonalne ich wprowadzenia na polskich uczelniach, (współautorka: W. Braun), Administracja uczelni wobec nowych wyzwań. Cyfryzacja procesów, profesjonalizacja obsługi studenta, K. Górak-Sosnowska, R. Pajewska-Kwaśny (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 283-306.
 • Niełatwe powroty: wyzwania państw Unii Europejskiej związane z bojownikami powracającymi z Syrii i Iraku (współautor: A. Górska), w: Imigranci i uchodźcy w Europie. Wyzwania polityczne, społeczne i kulturowe, M. Trojanowska-Strzęboszewska, J. Balicki (red.), UKSW, Warszawa 2020, s. 63-76.
 • Takaful – muzułmańska alternatywa dla ubezpieczeń konwencjonalnych W: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań. M. Grącik-Zajaczkowski, J. Stryjek (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 285-296.
 • Obsługa toku studiów w czasie pandemii: między pracą zdalną a dokumentacją w formie papierowej (współautor: E. Wiśniewska) w: Cyfrowa czy analogowa? Funkcjonowanie administracji publicznej w stanie kryzysu, A. Bochentyn, J. Szlachetko (red.), Pelpin: Bernardinum 2021, s. 225-241.
 • Takaful – muzułmańska alternatywa dla ubezpieczeń konwencjonalnych W: Współczesna gospodarka w sieci międzynarodowych powiązań. M. Grącik-Zajaczkowski, J. Stryjek (red.), SGH, Warszawa 2020, s. 285-296. 
 • Będący i Niebędący – światy równoległe w społeczności uczelni, w: Ekonomia, kultura, wartości, albo trzy oblicza roztropności, E. Lechman, A. Marszk, P. Parszutowicz, M. Popowska (red.). Gdańsk: Politechnika Gdańska, s. 145-154. 
 • K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, Zarządzanie uczelnią w warunkach COVID- 19. Perspektywa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w: Administracja uczelni w dobie pandemii, K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, red., SGH. Warszawa 2022, s. 15-34. 
 • K. Górak-Sosnowska, E. Wiśniewska, Cyfryzacja obsługi procesu dydaktycznego na uczelniach: konieczność czy skutek uboczny pandemii COVID-19?, w: Administracja uczelni w dobie pandemii, K. Górak-Sosnowska, L. Tomaszewska, red., SGH. Warszawa 2022, s. 79-98. 
 • Polish Female Converts to Islam and the Islamic Leadership in Poland, współautorzy: J. Krotofil, M. Łyszczarz, w: Muslims of Post-Communist Eurasia, G. Yemelianova i E. Racius (red.). Routledge 2022, s. 282-301.
 •  Are Muslims Scared of Pork? Teaching about Islam in Polish Schools, w: Non-Inclusive Education in Central and Eastern Europe, K. Górak-Sosnowska, U. Markowska-Manista red., London: Bloomsbury 2022, s. 83-99. 
 • Decolonising “Those who are not” in Polish HEIs, współautorki: M. Cywińska, U. Markowska-Manista, In A. Cohen Miller, T. Hinton-Smith, F. Mazanderani, & N. Samuel, Leading change in gender and diversity in higher education from margins to mainstream, Routledge 2023, s. 208-232. 
 • Building Blocks of Polish Platonic Islamophobia, współautor: J. Sozańska, w: Islamophobia as a Form of Radicalisation, L. D’Haenens, A. Mekki-Berrada (red.), Leuven: Leuven University Press, s. 45-58. 
 • A. Piela, K. Górak-Sosnowska, B. Abdallah-Krzepkowska, The Need for Teaching Against Islamophobia in a Culturally Homogeneous Context: The Case of Poland, w: Islamic Studies in European Higher Education. Navigating Academic and Confessional Approaches, J. Nielsen, S. Jones (red.), Edinburgh University Press, Edinburgh 2023.
 • J. Dunajeva and K. Górak-Sosnowska, Navigating Social Worlds in Central and East European Context. W: Proceedings of the Erasmus Scientific Days 2022 (ESD 2022), L. Daadoui, D. Burgos, K. Berrada, A. Ghanimi (red.), Atlantis Press, Paris 2023, s. 267-278. 
 • Jedyny muzułmanin w klasie. Doświadczenia odmienności uczniów wyznających islam w polskich szkołach. W: Obecne – nieobecne: wątki dotyczące islamu i muzułmanów w doświadczeniach uczestników procesów edukacyjnych w polskich szkołach, A. Odrowąż-Coates (red.), Warszawa: SGH 2023, s. 25-44.
Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie

 • 138100-0184 ​Islam
 • 136321-0184 Social Psychology
 • 110571-0184 Sociology
 • 110570-0184 Socjologia

Studia magisterskie

 • 239281-0184 Contemporary Middle East and North Africa
 • 239280-0184 Współczesny Bliski Wschód i Afryka Północna
Kontakt

Dyżury umawiane indywidualnie via MS Teams, albo email

kgorak[@]sgh.waw.pl

 

Obraz
mateusz-chudziak

dr Mateusz Chudziak

adiunkt, post-doc w projekcie DIGITISLAM

Biogram

Doktor historii. Studiował wschodoznawstwo na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i stosunki międzynarodowe na Uniwersytecie Çukurova w Adanie. W latach 2015-2021 analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Zajmuje się najnowszą historią Turcji, szczególnie kulturą polityczną, mniejszościami etnicznymi i religijnymi, nacjonalizmem i polityką pamięci, a także islamem w Europie.

Życiorys naukowy

Wykształcenie:

 • 2006-2011: wschodoznawstwo, Instytut Wschodni UAM, studia magisterskie
 • 2009-2010: stosunki międzynarodowe, Uniwersytet Çukurova w Adanie, Turcja, Erasmus
 • 2012-2017: historia, Wydział Historii UAM, studia doktoranckie Dysertacja doktorska: Trzy filary „Nowej Turcji”. Studium transformacji oficjalnej ideologii państwowej, obroniona w 2022 r. z wyróżnieniem (UAM).

Doświadczenie zawodowe:

 • od 2023 – adiunkt (badawczy) w projekcie „DIGITISLAM – Cyfrowy islam w Europie: Udział muzułmanów w religijnej przestrzeni internetowej”, Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH
 • 2015-2021 – analityk w Zespole Turcji Kaukazu i Azji Centralnej w Ośrodku Studiów Wschodnich w Warszawie

Wyjazdy badawcze:

Kwerendy:

 • Staatsbibliothek zu Berlin – lipiec 2013
 • Ankara Üniversitesi Kütüphanesi – grudzień 2013 i listopad 2014

Badania terenowe:

 • Turcja: Adana/Yenice – luty-czerwiec 2010, kwiecień 2017 Ankara – grudzień 2013, kwiecień 2014, październik-listopad 2014, kwiecień 2015, czerwiec 2016, październik 2016, czerwiec 2017, czerwiec 2018, grudzień 2019 Diyarbakir – kwiecień 2017 Gaziantep – czerwiec 2016 Hatay, Iskenderun – grudzień 2019 Stambuł – czerwiec 2016, czerwiec 2018, grudzień 2019
 • Azerbejdżan: Baku – czerwiec 2018
 • Iran: Teheran, Jazd, Isfahan – kwiecień 2018
 • Izrael: Tel-Awiw, Jerozolima – styczeń 2018

Języki obce:

 • angielski – biegły
 • rosyjski – biegły
 • turecki – średnio zaawansowany
 • hiszpański – średnio zaawansowany
 • portugalski – średnio zaawansowany
Lista publikacji

Artykuły/ Rozdziały:

 • Kult Państwa w „Nowej Turcji”, Sensus Historiae, Vol. XLVIII (2022/3), s. 35-60.
 • Atatürk fantazmatyzowany. Ludowe wyobrażenia o założycielu Republiki Tureckiej, Sensus Historiae, Vol. XXI (2015/4). 153-170.
 • History and memory in Republican Turkey. The scope of the main questions, [w:] Memory of Heritage. Heritage of Memory, V. Julkowska, W. Werner (red.), Poznań 2016, s.190 208. Republika Turecka po nieudanym puczu. Quo vadis?, „Nowy Prometeusz”, 10/2016, s. 20-41
 • Czerkieski ruch narodowy: emigracja – diaspora – transnacjonalizm, „Sprawy Narodowościowe – Seria Nowa”, 46/2015, s. 123-136 Euromajdan i park Gezi jako ruchy antysystemowe. Próba porównania, [w:] G. Skrukwa, M. Studenna-Skrukwa (red.), Rewolucja w imię godności. Ukraiński Euromajdan 2013-2014, Toruń 2015, s. 159-179
 • Alewici tureccy. Od prześladowań do „polityki otwarcia”, „Spojrzenie na Wschód”, Nr 2 (8)/2013, s. 16-26

Wybrane teksty analityczne:

 • Marsz linoskoczka. Polityka gospodarcza Turcji w obliczu kryzysu, „Punkt Widzenia OSW”, Nr 82, Warszawa 2021.
 • Pucz jako mit założycielski. Filary ideologiczne „Nowej Turcji”, „Punkt Widzenia OSW”, Nr 66, Warszawa 2017.
Kontakt

Dyżury umawiane indywidualnie via MS Teams, albo email

mchudz[@]sgh.waw.pl

 

Obraz
monika-krukowska

dr Monika Krukowska

adiunkt

Biogram

doktor nauk ekonomicznych, pracuje w SGH na stanowisku adiunkta. Jej badania koncentrują się na interesach gospodarczych, politycznych i bezpieczeństwa Chin, ze szczególnym uwzględnieniem relacji z państwami Afryki.

Życiorys naukowy

Wykształcenie:

 • 1994–2000: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, absolwentka kierunków:
  • Międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne
  • Zarządzanie i Marketing
 • od 2000: zatrudniona w: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, adiunkt w Katedrze Studiów Politycznych Kolegium Ekonomiczno-Społecznego 2007: uzyskanie stopnia doktora, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Gospodarki Światowej, praca doktorska pt. Współpraca Francji z krajami Maghrebu​

Języki obce:

 • angielski– biegle
 • francuski – biegle
 • włoski – poziom średni​
 • rosyjski – poziom średni​

Członkostwo w organizacjach:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Oddział w Warszawie (PTE)
 • Członek WIIS Poland (Women in Intrnational Security Polska)
Lista publikacji

Monografia

Krukowska M., Kłaczyński R., Kostecka-Tomaszewska L., The Belt and Road Initiative: China’s Geoeconomic Expansion Instrument, Texter, Warszawa 2018.

Artykuły/Rozdziały

2022

 • Gębska M.H., Krukowska M., COVID-19 Implications for China’s National Security, Security and Defense Quaterly, vol. 37(1), 2022.
 • Krukowska M., Chińska Republika Ludowa i Afryka: pomoc finansowa a interesy strategiczne, Journal of Modern Science, Tom 1/48/2022, ss. 511-526, DOI: 10.13166/jms/149864 h

2021

 • Krukowska M., Chińska Republika Ludowa i Afryka: pomoc finansowa a interesy strategiczne, w druku 2021
 • Krukowska M., Kostecka-Tomaszewska L., China’s Economic Statecraft: The Role of the Belt and Road Initiative, European Research Studies Journal, vol. XXIV, Issue 2, DOI: 10.35808/ersj/2170, p.1019-1036, 2021, ISSN: 1108-2976,

2020

 • Krukowska M., Jaką rolę odgrywa Unia Europejska w krajach rozwijających się? Rywalizacja UE i Chin w Afryce [w:] Jaka przyszłość Unii Europejskiej? Wyzwania, problemy, szanse (red.) Urszula Kurczewska, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2020, ss.279-290
 • Krukowska M., Following the EU footsteps: environmental sustainability in South Africa [w:] Connecting the European Union of shared aims, freedoms, values and responsibilities. European Union and its law, policy, and economy: internal and external dimensions, (red.) Aleksandra Borowicz, Małgorzata Dziembała, Anna Masłoń-Oracz, Ewa Latoszek, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2020, ss.143-151.
 • Krukowska M., Kostecka-Tomaszewska L., Europe between China and the United States: Geoeconomic Implications of the Belt and Road Initiative, European Research Studies Journal, ISSN: 1108-2976, XXIII (1), DOI: 10.35808/ersj/1549, p.271-291. https://www.ersj.eu/journal/1549

2019

 • Krukowska M., Bezpieczeństwo ekonomiczne Chińskiej Republiki Ludowej w XXI wieku: wybrane aspekty [w:] Wybrane aspekty bezpieczeństwa państw rozwijających się (red.) Marta Gębska, Joanna Modrzejewska-Leśniewska, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2019, ss.175-195
 • Krukowska M., Górak-Sosnowska K., Islamic Organisations in Europe and the Refugee Crisis of 2015+ [w:] Muslim Minorities and the Refugee Crisis In Europe (red.) Katarzyna Górak-Sosnowska, Marta Pachocka, Jan Misiuna, SGH Publishing House, Warsaw 2019, ISBN , p.69-83.
 • Krukowska M., South Africa: Economic and Social Aspects of Sustainable Development, Warsaw Forum of Economic Sociology 10:1(19) Spring 2019, ss.105-131.

2018

 • Krukowska M., Kłaczyński R., Kostecka-Tomaszewska L., The Belt and Road Initiative: China’s Geoeconomic Expansion Instrument, Texter, Warszawa 2018
 • Krukowska M., Wzrost potęgi gospodarczej Chin: implikacje dla bezpieczeństwa ekonomicznego państw partnerskich. Wybrane aspekty [w:] Wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku. Bezpieczeństwo ekonomiczno-polityczne (red.) Marta Gębska, tom I, Akademia Sztuki Wojennej, Warszawa 2018, ss. 75-95.
 • Krukowska M., Górak-Sosnowska K., Organizacje muzułmańskie w Europie wobec kryzysu uchodźczego 2015+, „Polityka Społeczna”, nr 11-12/2018, ss. 34-39.
 • Krukowska M., China’s economic expansion in Africa – selected aspects [w:] „International Business and Global Economy 2018”, no. 37, DOI: 10.4467/23539496IB.18.006.9379, pp. 84-97
 • Krukowska M., Tunezja po Arabskiej Wiośnie: deradykalizacja (?), [w:] Zderadykalizować radykała (red.) Katarzyna Górak-Sosnowska, Difin, Warszawa 2018, ss. 59-73.
 • Krukowska M., Chiny i Rosja: nowa odsłona, [w:] Rozważania o kierunkach współczesnej polityki Chin (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Tadeusz Dmochowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, ss. 116-156.  

2017

 • Krukowska M., China Versus Two Koreas: Aspects of Bilateral Relations, [w:] The Korean Peninsula. Unification Trajectories: Insights from Poland and Germany, (red.) Krzysztof Kozłowski, Klaus Stüwe, SGH Publishing House, Warsaw 2017, pp. 111-133.

2016

 • Krukowska M., China’s „one belt, one road” strategy and its implications for the global world order [w:] International Business and Global Economy 2016, no. 35/1, DOI: 10.4467/23539496IB.16.012.5593, pp. 157-168.
 • Krukowska M., Afrykański Bank Rozwoju w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju i generowania globalnych dóbr publicznych na kontynencie afrykańskim [w:] Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne w teorii i praktyce organizacji międzynarodowych, (red.) Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Monika Krukowska, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2016, ss.235-256
 • Krukowska M., China and Africa. Cooperation Outlook after the 6th FOCAC Summit in Johannesburg, South Africa [w:] Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 3/30/2016, 2016, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031, ss.157-180.
 • Krukowska M., Chiny i Angola: analiza współpracy [w:] Perspektywy i bariery rozwoju chińskiej gospodarki, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016, ss. 232-267.

2015

 • Krukowska M., Partnerstwo strategiczne UE – Chiny: doświadczenia, nowe otwarcie [w:] Osiński J. (red.) Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace, nr 4 (24)/2015, SGH, Warszawa 2015, ss.29-52
 • Krukowska M., Współczesna Nigeria. Zarys problemów [w:] Kwiatkiewicz P, Maj J., Szczerbowski R. (red.) Między ewolucją a rewolucją – w poszukiwaniu strategii energetycznej, tom I, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2015, ss. 287-305
 • Krukowska M., The European Union and Emerging Markets. China’s New Silk Road Strategy – Challenges and Opportunities for the EU [w:] Facing the Challenges in the European Union. Re-thinking EU Education and Research for Smart and Inclusive Growth (EuInteg), (red.) Ewa Latoszek, Magdalena Proczek, Agnieszka Kłos, Marta Pachocka, Ewa Osuch-Rak, PECSA, Warszawa 2015, ss. 181-191
 • Krukowska M., Chinese Soft Power – Implications and Limits [w:] Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 3/26/2015, 2015, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031, ss.193-210
 • Krukowska M., China: A Global Rising Power?, [w:] Opportunities for cooperation between Europe and Asia, (red.) Magdalena Sitek, Michał Łęski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2015, ss. 27-48
 • Krukowska M., Kapitał azjatycki w Afryce, [w:] Wyzwania gospodarki a polityka państw azjatyckich, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Patryk Wawrzyński, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 320-342.

2014

 • Krukowska M., China’s Soft Power in Bilateral Relations with the European Union [w:] Socio-economic relations between Europe and Asia in the 21st century, (red.) Magdalena Sitek, Michał Łęski, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej, Józefów 2014, ss.29-46
 • Krukowska M., Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Afryce [w:] Kwiatkiewicz P, Szczerbowski R. (red.) Europejski wymiar bezpieczeństwa energetycznego a ochrona środowiska, Fundacja na rzecz Czystej Energii, Poznań 2014, ss. 735-750
 • Krukowska M., China and African Energy Resources [w:] Journal of Modern Science, Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie, 1/20/2014, styczeń 2014, DOI 10.13166/JoMS.issn.1734-2031, ss.287-312
 • Krukowska M., Tunezja i Maroko. Oblicza Arabskiej Wiosny [w:] Osiński J. (red.) Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i prace, nr 2 (18)/2014, SGH, Warszawa 2014, ss.25-50
 • Krukowska M., China in Africa: the Power of Soft Power [w:] Marszałek-Kawa J. (red.) Economy and growth from the Asian states’ perspective. Biblioteka Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, s.180-205.

2013

 • Krukowska M., European investors and land acquisitions in Sub-Saharan Africa [w:] Problems of World Agriculture, Scientific Journal, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 2013, vol. 13 (XXVIII), nb 4, pp. 94-104
 • Krukowska M., Chińska Republika Ludowa a kryzys finansowy w Europie, [w:] Osiński J. (red.) Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa 2013, s.465-486​
Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie

 • 130511-0296 History of International Relations
 • 131031-0296 International Relations
 • 121510-0296 Zrównoważony rozwój
 • 121511-0296 Sustainable development

Studia magisterskie

 • 222120-0296 Ekonomia rozwoju
 • 222121-0296 Development economics
Kontakt

Dyżury umawiane indywidualnie via MS Teams, albo email

mkruko[@]sgh.waw.pl

 

Obraz
joanna-modrzejewska-lesniewska

dr hab. Joanna Modrzejewska-Leśniewska, prof. SGH

profesor uczelni

Biogram

​absolwentka Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w SGH na stanowisku profesora uczelni. Przedmiotem jej badań jest przeszłość i teraźniejszość stosunków międzynarodowej, a szczególnie państw szeroko pojętej Azji Środkowej – od Indii po Iran i Pakistan. Autorka publikacji, m.in. Talibowie (2001) i Afganistan w XX wieku (2010)

Życiorys naukowy

Wykształcenie:

 • 1984-1990, magister historii, stopień uzyskany na Wydziale Historycznym, Uniwersytet Warszawski, 1990
 • 1997, doktorat, Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski, 1997
 • 2012, habilitacja, Polityka Stanów Zjednoczonych i Związku Radzieckiego  wobec Afganistanu, 1947-1979, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Humanistyczny
 • 2013 – profesor nadzwyczajny SGH

Wyjazdy i staże zagraniczne:

 • Wielka Brytania, National Archive, 2015, 2 tygodnie
 • Wielka Brytania, Public Record Office, 2008, miesiąc
 • Wielka Brytania, Public Record Office, 2005, 3 tygodnie
 • Wielka Brytania, Public Record Office, 2002, 3 tygodnie
 • USA, Notre Dame University, 2001/2 10 miesiecy
 • Wielka Brytania, Oriental and India Collection, British Library, 2001, 1 miesiąc
 • Wielka Brytania, Oriental and India Collection, British Library,  1999, 1 miesiąc
 • Wielka Brytania, Public Record Office, 1996, 1 miesiąc
 • USA, Indiana University, 1995/96, 10 miesięcy
 • Niemcy, Freie Universitat Berlin, 1993, 2 miesiące

Języki obce:

 • Język angielski – bardzo dobrze
 • Język rosyjski – dobrze
 • Język francuski - biernie​

Członkostwo w organizacjach i pełnione funkcje:

 • Członek Rady Naukowej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego
 • Koordynatorka kierunku „Stosunki międzynarodowe” w Szkole Głównej Handlowej
 • Przewodnicząca Podkomisji Rekrutacyjnej na studia magisterskie w Szkole Głównej Handlowej
 • Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej – PECSA – Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Polskie Towarzystwo Polityki Publicznej – członek-założyciel​
Lista publikacji

Publikacje książkowe oraz artykuły od 2006 r.

Książki

 • ​Leksykon Historii Świata, [Aut.:] A.Bartnicki, M. Leśniewski, Warszawa, Graf-Punkt, 1998, s. 531
 • Talibowie, Pułtusk, Wyższa Szkoła Humanistyczna, 2001.
 • Afganistan w polityce Wielkiej Brytanii i Rosji Radzieckiej, 1919-1924, Warszawa, DiG, 2001.
 • Polityka Stanów Zjednoczonych i Związku radzieckiego wobec Afganistanu w latach1947-1979, SGH, Warszawa 2009.
 • Afganistan, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2010​.

Artykuły/Rozdziały

 • Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji, 1869-2006, (red.) P. Ostaszewski, KiW, Warszawa 2006 (rozdziały)
 •  Szkolnictwo w Afganistanie – między tradycją a nowoczesnością, w: Kulturowe uwarunkowania Rozwoju w Azji i Afryce, Katarzyna Górak-Sosnowska, Joanna Jurewicz (red.), Ibidem, Łódź 2010, s. 55-73
 •  Stosunki ChRL z Afganistanem, w: Chińska Republika Ludowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych, Piotr Ostaszewski (red.), Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011, s. 185-203
 • Problemy i wyzwania demograficzne Indii, w: Współczesne problemy demograficzne. Rzeczywistość i mity. Ujęcie krajowe, regionalne i globalne, (red.) Joachim Osiński, Szkoła Główna Handlowa – Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2011, s. 415-428
 • Indie - Przesłanki mocarstwowości, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, nr 3(11)/2012, Warszawa 2012, s. 25-52
 • Economy and Society of Afghanistan – a Special Case of the ‘Dutch Disease’ “Warsaw Forum of Economic Sociology” 3:2(6) Autumn 2012, s. 69-91
 • Potencjał energetyczny Afganistanu, w: Bezpieczeństwo energetyczne – surowce kopalne vs alternatywne źródła energii, (red.) Piotr Kwiatkiewicz, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa, Poznań 2013, s. 89-106
 • On a Way to Establishing the United States – Afghan Diplomatic Relations, 1919-1942, w: Polish Perspectives on American History Insights, Interpretations, Revisions (ed.) Halina Parafianowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2013, s. 131-148
 • Imperium Brytyjskie w ostatnich dniach pokoju i pierwszych dniach II wojny światowej (lato-jesień 1939r.), [aut.] Michał Leśniewski, w: Kampania polska 1939r. Polityka – społeczeństwo – kultura, (red.) Marek Piotr Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2013, s. 373-391
 • „Arabska” czy „Muzułmańska” Wiosna Ludów? Przemiany polityczno-społeczne w Pakistanie a Arabska Wiosna, „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace”, nr 2(18)/2014, Warszawa 2014, s. 9-24
 • The Soviet Intervention in Afghanistan as a Continuation of Imperial Policy of Tsarist Russia, w: Empires and Nations from the Eighteenth to the Twentieth Century, vol. 2, (red.) Antonello Biagini, Giovanna Motta, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle upon Tyne 2014, s. 110-119
 • Przyjaciele „na każdą pogodę”. Tradycja i współczesność stosunków pakistańsko-chińskich , w: Między dialogiem a konfliktem. Współczesne stosunki międzynarodowe na kontynencie azjatyckim, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Ewa Kaja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015, s. 254-293
 • President of the state in the Afghan Constitution, „Studia z polityki publicznej”, 1(5) 2015, 1(5)2015, s. 137-157.
 • Iran - reaktywacja. Iran na arenie międzynarodowej po zniesieniu sankcji, w: Bliski Wschód na początku XXI wieku, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Maria Gołda-Sobczak, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 11-41
 • Neo-talibowie: zderadykalizowani talibowie, w: Zderadykalizować radykała (red.) Katarzyna Górak-Sosnowska, Difin, Warszawa 2018, s. 21-36
 • Afganistan w kampanii prezydenckiej i w pierwszych miesiacach urzędowania prezydenta Donalda Trumpa, w: Amerykańskie wybory prezydenckie w erze postprawdy. Aktorzy, strategie, konteksty, (red.) Jan Misiuna, Małgorzata Molęda-Zdziech, Sabina Łubiarz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018, s. 71-94.
 • Iran w zimnej wojnie, „Mówią wieki”, Marzec 2019, s. 18-22.
 • Stosunki irańsko-afgańskie. Przeszłość i perspektywy, w: Współpraca i rywalizacja państw azjatyckiech, (red.) Joanna Marszałek-Kawa, Jakub Zajączkowski, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2018, s. 160-198.
 • Kraje Trzeciego Świata w polityce prezydenta Johna F. Kennedy’ego, w: John F. Kennedy. Lekcje dla współczesności. dziedzictwo polityczno-prawne i międzynarodowe 35. prezydenta USA, (red.) Karol Wojciechowski, PWN, Warszawa 2020, s. 345-367, ISBN: 978-83-01-21247-6.
Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie

 • 110520-0375 Nauka o państwie

Studia magisterskie

 • 238860-0375 Gospodarka i polityka Stanów Zjednoczonych i Kanady
 • 238850-0375 Stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie
 • 239740-0375 Mocarstwa regionalne i państwa rozwijające się Azji
 • 239760-0375 Regionalna polityka Chin
Kontakt

Dyżury umawiane indywidualnie via MS Teams, albo email

jmodrz[@]sgh.waw.pl

 

Obraz
agnieszka-syliwoniuk-wapowska

dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

adiunkt

Biogram

​Doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce. Pracuje w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH na stanowisku adiunkta. Prowadzi badania w zakresie zagadnień politycznych i społecznych świata arabskiego. Odbyła pobyty badawcze w Jordanii, Maroku, Hiszpanii, Francji oraz na Malcie.

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • 2015: doktor nauk społecznych w zakresie nauk o polityce, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 • 2012: magister politologii, specjalność marketing i doradztwo polityczne, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych
 •  2011: magister kulturoznawstwa, specjalność arabistyka, Uniwersytet Warszawski, Wydział Orientalistyczny
 • 2010: licencjat politologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych

Projekty badawcze

 • 2022–2023: Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry; grant Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation – członek zespołu
 • 2022: SensiClass: tackling sensitive topics in a classroom, lider: Uniwersytet Dorpacki (Estonia); grant Erasmus+ Strategic Partnerships – członek zespołu
 • 2013–2015: Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich, grant NCN w ramach konkursu Preludium III, nr 2012/05/N/HS5/01817 – kierownik projektu
 • 2012: Tożsamość kulturowa a postawy polityczne Jordańczyków, projekt WDiNP UW – kierownik projektu

Pobyty zagraniczne

 • 2018: Matej Bel University (Słowacja), Erasmus+ Teaching Staff Mobility
 • 2016: Mykolas Romeris University (Litwa), Erasmus+ Teaching Staff Mobility 2009–2010: University of Malta (Malta), Erasmus
 • 2008: Hebrew University of Jerusalem (Izrael)
  …oraz pobyty badawcze w Jordanii, Maroku, Hiszpanii, Francji i na Malcie.

Znajomość języków obcych

 • angielski – C1 (CAE) i B2 (FCE)
 • hiszpański – DELE C1 i DELE B2
 • arabski – ukończone studia arabistyczne
Lista publikacji

Monografia

 • Syliwoniuk A., Więzi społeczne w kulturze politycznej: przypadek Maroka na tle innych państw arabskich, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2015.

Publikacje pod redakcją naukową

 • Syliwoniuk-Wapowska A., Zamęcki Ł. (red.), „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 4 (45)/2015, Hongkong – demokratyzacja i bezpieczeństwo (temat bloku zmiennego).
 • Syliwoniuk A., Załęski P. (red.), „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 1 (38)/2014, Tożsamości kulturowe w Polsce (temat bloku zmiennego).
 • Załęski P., Syliwoniuk A. (red.) Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Rozdziały

 • Syliwoniuk-Wapowska A., Bezpieczeństwo państwa w dyskursie władzy. Analiza przemówień króla Muhammada VI z okazji marokańskich świąt narodowych w 2020 roku [w:] Swoboda P., Polończyk A. (red.), 10 lat Nauk o Bezpieczeństwie. Potencjał, problematyka, perspektywy, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2021.
 • Syliwoniuk-Wapowska A., „Terroryzm islamski” w świetle koncepcji dżihadu. Pomiędzy teorią a praktyką [w:] Borek P., Ciekanowski Z. (red.), Determinanty bezpieczeństwa państwa wobec współczesnych zagrożeń, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska 2017.
 • Syliwoniuk A., Islam a polityczne obietnice lepszego życia. Przypadek marokańskiej Partii Sprawiedliwości i Rozwoju [w:] Ilkowski F., Sulowski S. (red.), Wybrane idee, partie i organizacje polityczne Bliskiego Wschodu, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2014.
 •  Syliwoniuk A., Kuwejt: monarchia arabska a wyzwania współczesności [w:] Rothert A., Szymanek J., Zięba A. (red.) Zmiany polityczne w państwach arabskich. Wybrane zagadnienia ustrojowe, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2012.
 • Syliwoniuk A., Tożsamość kulturowa Maltańczyków [w:] Załęski P., Syliwoniuk A. (red.) Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2012.

Artykuły naukowe

 • Syliwoniuk-Wapowska A., Sainthood as a Form of Capital: the Case of Maraboutism in Morocco, „Asian and African Studies”, vol. 32, no.1/2023, DOI: https://doi.org/10.31577/aassav.2023.32.1.03
 • Syliwoniuk-Wapowska A., Stosunki Królestwa Maroka z państwami europejskimi w okresie panowania Hasana II (1961–1999): wybrane aspekty, „Teka of Political Science and International Relations – UMCS”, nr 15/2, 2020.
 • Syliwoniuk-Wapowska A., Identity and Inventions of the Past in the City Space: the Case of Dubai, „Hemispheres. Studies on Cultures and Societies” nr 32/2017.
 • Syliwoniuk-Wapowska A., Rolnictwo w monarchiach Zatoki Perskiej: główne problemy i tendencje, „Wieś i Rolnictwo” nr 2 (175)/2017.
 • Syliwoniuk-Wapowska A., Cultural Security, Nation-building and the State in Jordan, „Public Security and Public Order”, vol. 17, 2016.
 • Syliwoniuk A., Załęski P., Trybalizm w społeczeństwie i polityce – analiza porównawcza Jordanii i Kirgistanu, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne” nr 2(39)/2014.
 •  Syliwoniuk A., Malta’s national holidays as a reflection of history and identity of the Maltese people, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 2 (35)/2013.
 • Syliwoniuk A., Pomiędzy Zachodem a światem arabskim: kluczowe zagadnienia polityki zagranicznej Malty w latach 1971‒1984, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 4 (37)/2013.
 • Syliwoniuk A., Tożsamość kulturowa a postawy polityczne Jordańczyków, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 1 (34)/2013.
 • Syliwoniuk A., Maroko 2011: „rewolucja” przeciw królowi czy razem z królem?, „Przegląd Europejski”, nr 1 (24) 2012.
 • Syliwoniuk A., Kreowanie polityki niezależności Malty (1971‒1987): retoryka i praktyka, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 2 (31)/2012.
 • Syliwoniuk A., Polityka regionalna Malty a świat arabski w latach 1971‒1984, „Bliski Wschód. Społeczeństwa – polityka – tradycje”, nr 8, 2011.
 • Syliwoniuk A., Autorytaryzm w państwach arabskich, „Społeczeństwo i Polityka. Pismo edukacyjne”, nr 2 (19)/2009.
Oferta dydaktyczna

Studia licencjackie

 • 110520-3073  Nauka o państwie  
 • 110521-3073 Theory of the State 
 • 110570-3073 Socjologia
 • 110571-3073 Sociology 
 • 13A040-3073 Międzynarodowe stosunki kulturalne 
 • 13A041-3073 International Cultural Relations
 • 13A050-3073 Zatoka Perska: gospodarka, polityka, społeczeństwo 
 • 13A051-3073 Persian Gulf: Economies, Politics, Societies

Studia magisterskie

 • 23A0I0-3073 Polityki zagraniczne państw Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej
 • 23A0I1-3073 Foreign Policies of the Middle East and North Africa States
Kontakt

Dyżury umawiane indywidualnie via MS Teams, albo email

asyliw[@]sgh.waw.pl

 

Obraz
aleksandra-tolczyk

mgr Aleksandra Tołczyk

asystent, doktorantka

Biogram

​magister bezpieczeństwa wewnętrznego (WNPiSM UW). Doktorantka w Szkole Doktorskiej SGH (od 2020) i asystentka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH (od 2022). Przygotowuje rozprawę doktorską nt. przeciwdziałania radykalizacji społeczności muzułmańskich w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych.

Życiorys naukowy

Wykształcenie

 • od 2020: Szkoła Doktorska w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nauki o polityce i administracji; temat rozprawy: Przeciwdziałanie radykalizacji społeczności muzułmańskich w politykach antyterrorystycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych
 • 2017-2016: studia podyplomowe: analiza informacji w zarządzaniu bezpieczeństwem, Collegium Civitas w Warszawie
 • 2017-2015: studia magisterskie: bezpieczeństwo wewnętrzne (specjalność: zarządzanie kryzysowe), Uniwersytet Warszawski, ukończone z wyróżnieniem
 • 2015-2012: studia licencjackie: bezpieczeństwo wewnętrzne, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

 • od 2022: asystentka w Zakładzie Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH
 • od 2022: badaczka w projekcie: EMPATHY: Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland (grant Komisji Europejskiej - Dyrekcja Generalna ds. Sprawiedliwości i Konsumentów, 2022-2023)
 • od 2021: badaczka w projekcie Navigating Social Worlds: Toolbox for Social Inquiry (Erasmus+ Strategic Partnerships in Response of the Covid-19 Situation)
 • 2021: SensiClass: tackling sensitive topics in a classroom, lider: Uniwersytet Dorpacki (Estonia; grant z programu Erasmus+, Strategic Partnerships)

Języki obce

 • angielski (biegły)
 • niemiecki (podstawowy)
Lista publikacji
 • Tołczyk A., Przeciwdziałanie radykalizacji postaw i zachowań wśród społeczności muzułmańskich w politykach antyterrorystycznych Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych po 11 września 2001 roku – uwarunkowania, kierunki, wyzwania, [w:] Prawo po 11 września. 20 lat walki z terroryzmem na prawo międzynarodowe i krajowe, M. Marcinko, M. Ingelevic-Citak, Z. Przyszlak (red.), Wydawnictwo Libron, Kraków 2021.
 • Tołczyk A., Recenzja : Kirk A. Hawkins, Ryan E. Carlin, Levente Littvay, Cristóbal Rovira Kalt-wasser (red.), The Ideational Approach to Populism. Concept, Theory, and Analysis, Routledge, New York 2019, pp. 469., „Colloquium”, nr 2, 2021.
 • Tołczyk A., Specyfika i uwarunkowania procesu radykalizacji muzułmanów w zakładach karnych. Studium przypadku Wielkiej Brytanii, [w:] Przegląd prac konkursowych. Edycja VII (2016/2017), Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia i Edukacji, Emów 2019.
 • Gołaś A., Artykuł recenzyjny ksiązki Farharda Khosrokhavara: Radicalization: Why Some People Choose The Path of Violence, „Securo”, nr 5, 2018.
 • Gołaś, A., Czynniki i uwarunkowania radykalizacji muzułmanów w zakładach karnych, Kwartalnik Naukowy Ośrodka Analiz Politologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, e-Politikon, nr XXIII, 2017.
Kontakt

Dyżury umawiane indywidualnie via MS Teams, albo email

atolcz[@]sgh.waw.pl

 

Obraz
mgr Deniz Doganay

mgr Deniz Doğanay

doktorantka

Biogram

Deniz jest doktorantką specjalizującą się w analizie porównawczej polityki wobec nauczania islamu we Francji, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Interesuje się edukacją muzułmańską, dialogiem międzywyznaniowym i równością płci. Ukończyła stosunki międzynarodowe, uzyskując tytuł licencjata i magistra na Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie. Od października 2018 roku pełni funkcję Koordynatora Wydarzeń na rzecz dialogu międzykulturowego i międzywyznaniowego w Dunaj Instytucie Dialogu w Warszawie.

Publikacje
 • Aslan, D. H., & Doğanay, D. (2019). Measuring gender equality. A comparative analysis of Sweden and Turkey. Kwartalnik Naukowy Uczelni Vistula, 2(60), 43-64. Akademia Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie.
Kontakt

email: dd132945[@]doktorant.sgh.waw.pl

 

Agata Górska-Lisicka

mgr Agata Górska-Lisicka

doktorantka

Biogram

Absolwentka Prawa oraz Turkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także Foreign Policy Studies organizowanego przez Collegium Civitas we współpracy z PISM.

Zainteresowania naukowe: polityka deradykalizacyjna w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie; programy deradykalizacyjne; uwarunkowania międzynarodowe polityki deradykalizacyjnej; prawo międzynarodowe publiczne.

Przewód doktorski otwarty w maju 2019 r. w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce publicznej

Temat rozprawy: „Doświadczenia deradykalizacyjne w państwach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu”.
Promotor: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, promotor pomocnicza: dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska

Publikacje
 • A. Górska, „Kara śmierci na Bliskim Wschodzie“, Wybrane Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego (publikacja pokonferencyjna), pod red. K. Lankosza i G. Sobola, Kraków 2013, Wydawnictw Kasper, ISBN: 978-83-63896-11-9, s. 198–209;
 • A. Górska, „Regionalizm Konfliktowy – konflikty na Bliskim Wschodzie z perspektywy Tureckiej“;  w: „Bezpieczeństwo współczesnego świata: Międzynarodowe uwarunkowania polityczne i wojskowe” pod red. Jerzego Kajetanowicza, Poznań 2013, Wyd. WSHiU, ISBN: 978-83-61449-92-8, s. 187-199;
 • A. Górska, „Od przybytku głowa czasem boli - co zrobić, gdy w obrocie prawnym znajdzie się więcej niż jedno postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po tym samym spadkodawcy?“, Portal Procesowy Wardyński i Wspólnicy, 21.11.2013 r.;
 • A. Górska, „Odmowa przyznania obywatelstwa w świetle konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela“, Portal Procesowy Wardyński i Wspólnicy, 24.04.2014 r.;
 • A. Górska, „Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE“, Portal Procesowy Wardyński i Wspólnicy, 08.05.2014 r.;
 • A. Górska, „Sprawy reprywatyzacyjne a skarga do Trybunału Sprawiedliwości UE“, Prawo Europejskie w Praktyce, nr 5 (119), Maj 2014, ISSN 1733-2036, s. 34-35.
 • A. Górska, „Próba europeizacji wizerunku Turcji w prowadzonej przez nią polityce gospodarczej i militarnej z państwami ościennymi“, Wyzwania i problemy współczesnych stosunków międzynarodowych – bezpieczeństwo, dyplomacja, gospodarka, historia i polityka, pod red. Radosława Bani, Krzysztofa Zdulskiego, Łódź 2015, ISBN: 978-83-63547-08-0, s. 142-15;  
 • A. Górska, „To what extent has the EU become a security actor and how does the EU’s role in this area compare with that of NATO?“, w:  „Bezpieczeństwo współczesnego świata: historia, wyzwania, konflikty zbrojne”, pod red. Janusza Krawata, Poznań 2014, Wyd. WSHiU, ISBN: 978-83-61449-41-6, s. 75-86;
 • A. Górska, „Umiejscowienie zagranicznych aktów stanu cywilnego w Polsce“, Portal Co do Zasady Wardyński i Wspólnicy, Warszawa, czerwiec 2015, http://www.codozasady.pl/wp-content/uploads/2015/07/Wardynski-i-Wspolnicy_Reprywatyzacja.pdf, s. 20 – 21.
 • K. Górak-Sosnowska, A. Górska, „Niełatwe powroty: wyzwania państw Unii Europejskiej związane z bojownikami powracającymi z Syrii i Iraku”, w: „Imigranci i uchodźcy w Europie”, red. Monika Trojanowska-Strzęboszewska, Janusz Balicki, ISBN 978-83-8090-764-5, Wyd. UKSW, Warszawa 2020.

 

Kontakt

email: ag66085[@]doktorant.sgh.waw.pl

 

mgr Radosław Sadowski

doktorant

Biogram

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku stosunki międzynarodowe. Pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Członek Zarządu Samorządu Doktorantów, Pełnomocnik Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. Współpracy Międzynarodowej. Zainteresowania naukowe: stosunki międzynarodowe na Bliskim Wschodzie (Iran i rejon Zatoki Perskiej), dyplomacja publiczna i kulturalna, prawa człowieka, międzynarodowe stosunki kulturalne Znajomość języków obcych: język angielski, język francuski, język perski.
Promotor: prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska

Kontakt

email: rs103977[@]doktorant.sgh.waw.pl

 

Obraz
Janusz Danecki

prof. dr hab. Janusz Danecki

współpracownik

Biogram

Profesor nauk humanistycznych; emerytowany profesor w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w językoznawstwie arabskim i islamie, zwłaszcza islamie w świecie arabskim. Opublikował kilka monografii, które tworzyły zręby polskiej arabistyki i islamistyki, w tym Słownik arabsko-polski (1996, z J. Kozłowską), Gramatyka języka arabskiego (1994) oraz Podstawowe wiadomości o islamie (1997). Jest ponadto tłumaczem literatury arabskiej na język polski, tłumaczy również literaturę specjalistyczną z języków europejskich.

Kontakt

email: jdanec[@]sgh.waw.pl