Edward Altman Lecture Series

Cykl spotkań poświęcony finansom „Edward Altman Lecture Series” zainaugurowany został 14 kwietnia 2016 r. przez prof. Edwarda Altmana. Udział w Edward Altman Lecture Series daje rzadką możliwość przedyskutowania praktycznych problemów z gronem wybitnych i doświadczonych ekonomistów.

Edward Altman Lecture Series 2022

VI edycja konferencji Edward Altman Lecture Series odbędzie się 13 maja 2022 r. o godz. 15:00.

Gościem specjalnym wydarzenia będzie prof. Ingo Walter z New York University, który wygłosi wykład pt. „Conflict Management in Sovereign Wealth Funds: ESG Targeting and Execution”.

Gość specjalny

Obraz
prof. Ingo Walter

Prof. Ingo Walter jest wykładowcą na Uniwersytecie Nowojorskim od 1970 roku. W latach 1971-1979 pełnił funkcję prodziekana ds. akademickich, a następnie przez kilka kadencji był kierownikiem Katedry Biznesu Międzynarodowego i Katedry Finansów.

Był profesorem wizytującym na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Uniwersytecie w Mannheim, Uniwersytecie w Zurychu, Uniwersytecie w Bazylei, Instytucie Studiów Azji Południowo-Wschodniej w Singapurze, IESE w Hiszpanii, Uniwersytecie Zachodniej Australii oraz w wielu innych instytucjach akademickich i badawczych. W latach 1986-2005 pełnił również funkcję profesora zarządzania międzynarodowego w INSEAD we Francji i w Singapurze. Nadal jest tam profesorem wizytującym.

Jego obecne obszary działalności naukowej obejmują międzynarodowe pośrednictwo finansowe, bankowość oraz finansowanie infrastruktury. Jest autorem, współautorem lub redaktorem 28 książek, z których ostatnia to Bridging the Gaps: Public Pension Funds and Infrastructure Finance (Londyn, 2019).

Pełnił funkcję konsultanta dla różnych korporacji, banków, agencji rządowych i instytucji międzynarodowych, a także był członkiem wielu zarządów.

Patronat

Wydarzenie organizowane jest pod patronatem Polskiego Funduszu Rozwoju.
 

Obraz
logotyp PFR Polskiego Funduszu Rozwoju
Rada Naukowa

prof. Edward Altman, New York University (Stern) – honorowy przewodniczący

Obraz
Edward Altman

prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH – przewodnicząca

Obraz
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

prof. Ryszard Bartkowiak, SGH

Obraz
Ryszard Bartkowiak

prof. Sanjiv Das, Santa Clara University​

Obraz
Sanjiv Das

dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

Obraz
dr hab. Joanna Wielgórska-Leszczyńska, prof. SGH

prof. Anthony Saunders, New York University (Stern​)

Obraz
Anthony Saunders

Edward Altman Lecture Series 2021

V edycja Edward Altman Lecture Series „COVID19 and the Credit Cycle: 2020 Revisited and 2021 Outlook for the US and Poland” odbyła się 10 maja o godz. 17:00 i była transmitowana na kanale YouTu​be Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie​.

W spotkaniu udział wzięli:

 • prof. Edward Altman, NYU Stern School of Business,
 • dr Mariusz Cholewa, prezes zarządu BIK S.A.

Dyskusję moderowała prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska​,  kierownik Katedry Systemu Finansowego SGH.

Edward Altman Lecture Series 2020

Ze względu na pandemię SARS-CoV-2 wydarzenie przewidziane na 17 kwietnia 2020 r. nie odbyło się.

Edward Altman Lecture Series 2019

10 maja 2019 r. w SGH odbyła się 4. edycja serii „Edward Altman Lecture Series” połączona z drugą edycją warszawskiej konferencji finansowej „Warsaw Conference in Finance”. Tematem przewodnim spotkań finansistów było przeciwdziałanie bańkom spekulacyjnym.

Konferencja była współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.​

Gościem honorowym był prof. Franklin Allen z Imperial College. Koreferentem był dr Piotr Bańbuła z SGH.

Gość honorowy

Prof. Franklin Allen z Imperial College wygłosił wykład poświęcony zapobieganiu bańkom spekulacyjnym (leaning against the wind). 

Franklin Allen

Prof. Franklin Allen zaprasza na „Edward Altman Lecture Series” 2019

Prof. Franklin Allen. How can central banks indentify asset prices bubbles in practice?

Rada naukowa

 • prof. Edward Altman, New York University (Stern) – honorowy przewodniczący
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH – przewodnicząca
 • prof. Ryszard Bartkowiak, SGH
 • prof. Sanjiv Das, Santa Clara University​
 • prof. Janusz Ostaszewski, SGH
 • prof. Anthony Saunders, New York University (Stern​)

Program konferencji

​09​​:0​​0 – 09:30​​​​ – otwa​rcie kon​ferencji

09:30 – 11:30 – wykład: prof. Franklin Allen, koreferat: dr Piotr Bańbuła, SGH, dyskusja, Aula I​, bud. C

​11:30 – 12:00 – przerwa kawowa

​12:00 – 13:30 – sesje równoległe

 • finanse publiczne, sala 1A, bud C
 • ​instytucje finansowe, aula I, bud C
 • system płatniczy i rynek płatności, aula II, bud C

13:30 – 14:15 – przerwa na lunch

14:15 – 15:45 – sesje równoległe

 • nadzór i polityka makroostrożnościowa, sala 1A, bud C
 • finanse przedsiębiorstw oraz predykcja bankructwa, aula I, bud C
 • innowacje w finansach​, aula II, bud C

Sesje odbywały się w języku polskim. Referenci mieli możliwość publikacji w wydawnictwach: Bezpieczny Bank (Wydawca: Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
i Rozprawy Ubezpieczeniowe (Wydawca: Rzecznik Finansowy).

Patroni medialni

Edward Altman Lecture Series 2018

12 kwietnia 2018 r. odbyła się III edycja Edward Altman Lecture Series oraz I edycja Warsaw Conference in Finance 2018. Tematem przewodnim wydarzenia były derywaty kredytowe. 

Konferencja była współfinansowana ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej.​

Gość honorowy

Gościem honorowym był prof. Marti G. Subrahmanyam z New York University Stern School of Business

Marti G. Subrahmanyam

Wywiad z prof. Marti G. Subrahmanyamem na temat rynku CDS

Koreferant

Koreferat wygłosił Jacek Fotek, v-ce prezes GPW

Jacek Fotek

Rada naukowa

 • prof. Edward Altman, New York University (Stern) – honorowy przewodniczący
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH – przewodnicząca
 • prof. Ryszard Bartkowiak, SGH
 • prof. Sanjiv Das, Santa Clara University​
 • prof. Janusz Ostaszewski, SGH
 • prof. Anthony Saunders, New York University (Stern​)

Konkurs

Każdy, kto przygotował i przesłał autorski esej nt. instrumentów pochodnych i ich znaczenia dla rynku finansowego oraz stabilności finansowej, mógł wygrać możliwość jego prezentacji podczas konferencji Edward Altman Lecture Series i Warsaw Conference in Finance 2018.

Patroni medialni

Edward Altman Lecture Series 2017

II edycja Edward Altman Lecture Series odbyła się 27 kwietnia 2017 r. Tematem przewodnim wydarzenia były szanse i zagrożenia związane z niskimi stopami procentowymi dla instytucji finansowych.

W konferencji wzięli udział pracownicy naukowi, przedstawiciele praktyki gospodarczej oraz doktoranci i studenci uczelni krajowych.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Partnerem konferencji był Warszawski Instytut Bankowości.

Gość honorowy

Gościem honorowym wydarzenia był profesor Anthony Saunders z New York University (Stern), który wygłosił wykład pt. „Mind the gap – the differences between US and European loan rates”.

Anthony Saunders

Niskie stopy procentowe a rozwój gospodarki. prof. Anthony Saunders gościnnie w SGH

Program konferencji

9:00 – 11:00 – wykład prof. Anthony Saundersa pt. „Mind the gap - the difference between US and European loan rates”

11:00 – 13:00 – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli środowiska naukowego i praktyki gospodarczej na temat znaczenia niskich i ujemnych stóp procentowych dla rozwoju gospodarczego, funkcjonowania przedsiębiorstw i instytucji finansowych

13:00 – 15:00 – sesja młodych ekonomistów – wystąpienia laureatów konkursu oraz dyskusja nad kierunkami badań

Paneliści

 • Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju
 • Paweł Durjasz, Główny Ekonomista PZU
 • dr hab. Łukasz Goczek, Uniwersytet Warszawski
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich
 • Małgorzata Smagorowicz-Chojnowska, Dyrektor Zarządzający w Departamencie Rynków Finansowych OTC
 • Zdzisław Sokal, Prezes Bankowego Funduszu Rozwoju Gwarancyjnego
 • d Filip Świtała, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
 • Łukasz Tarnawa, Główny Ekonomista Banku Ochrony Środowiska

Moderatorzy panelu i sesji młodych ekonomistów

 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, SGH
 • prof. Zbigniew Polański, SGH, Narodowy Bank Polski
 • prof. Michał Wrzesiński, SGH

Patroni medialni

Edward Altman Lecture Series 2016

14 kwietnia 2016 r. odbyła się pierwsza edycja spotkań Edward Altman Lecture Series.

Uczestnicy konferencji dowiedzieli się w jakim kierunku ewoluują metody predykcji bankructwa, jakie są najważniejsze polskie doświadczenia w zakresie predykcji bankructwa oraz jak eksperci identyfikują problemy finansowe banków.

Gość specjalny

Gościem specjalnym wydarzenia był profesor Edward Altman z New York University (Stern), który wygłosił wykład pt. „Evolution of bankruptcy prediction models” (Ewolucja metod predykcji bankructwa).

Edward Altman

Edward Altman – emerytowany profesor finansów w Stern School of Business, New York University. Dyrektor Research in Credit and Debt Markets w NYU Salomon Center for the Study of Financial Institutions. Specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem. Twórca uznanego na świecie i szeroko stosowanego modelu prognozowania upadłości przedsiębiorstw Z-Score. Profesor E. Altman prowadzi badania w zakresie analizy i predykcji bankructwa, obligacji „śmieciowych”, rynków kredytowych i analizy ryzyka kredytowego. W ​2005 roku profesor E. Altman został zaliczony do grona 100 Najbardziej Wpływowych Osób w świecie Finansów przez magazyn Treasury&Risk Management. Profesor E. Altman w 2015 rok otrzymał doktor​​at honoris causa SGH.

Program konferencji

​9.00 – 10.30 – Ewolucja metod predykcji bankructwa – wykład prof. Edwarda Altmana (w jęz. angielskim)

​11.00-13.00 – Predykcja bankructwa – polskie modele i doświadczenia

 • ​Na ile polskie modele były skuteczne w prognozowaniu bankructwa?
 • Jakie metody analityczne były najbardziej efektywne?
 • Czy można przewidywać bankructwo w długim horyzoncie czasowym?

Dyskusja panelowa  (w jęz. polskim), moderator: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Wśród panelistów twórcy polskich modeli predykcji bankructwa oraz praktycy: prof. Edward Altman, prof. Dorota Appenzeller, prof. Jerzy Gajdka, prof. Marek Gruszczyński, prof. Elżbieta Mączyńska, dr hab. Błażej Prusak, dr hab. Tomasz Korol, dr Paweł Antonowicz.
​    ​    ​
​13.15-15.00 – Problemy finansowe banków

 • ​Dlaczego prognozowanie problemów finansowych banków jest trudniejsze niż prognozowanie upadłości przedsiębiorstw?
 • Jakie czynniki determinują sytuację finansową banków?
 • Jakie są źródła problemów finansowych banków?

Dyskusja panelowa  (w jęz. polskim), moderator: prof. Michał Wrzesiński

Wśród panelistów praktycy-przedstawiciele instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego: dr Jacek Bartkiewicz, dr Krzysztof Broda, Andrzej Jakubiak, Krzysztof Pietraszkiewicz oraz czołowi przedstawiciele środowiska akademickiego, m.in. prof. Edward Altman, prof. Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk, dr Małgorzata Olszak.

Konkurs

W dniach ​14​ - 28 marca 2016 r. na profilu SGHWarsaw w portalu Facebook każdy, kto odpowiedział na pytanie konkursowe: „Jakie zmienne makroekonomiczne i wskaźniki finansowe stanowią sygnały wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstwa w okresie wzrostu gospodarczego, a jakie w okresie dekoniunktury? Czy duże przedsiębiorstwa podążają taką samą ścieżką ku upadłości jak małe?” mógł wygrać udział w zamkniętym spotkaniu z profesorem Edwardem Altmanem oraz bilet na konferencję.

Partner

Partnerzy wspierający

Patroni medialni


Edward Altman Lecture Series
e-mail: altman.lectures@sgh.waw.pl