Symbole i zwyczaje SGH

Szczegółowy tryb postępowania związanego z symbolami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz kultywowaniem jej tradycji i zwyczajów określa załącznik do zarządzenia nr 7 Rektora z 10 marca 2017 r.

Sztandar SGH
 

Obraz
Awers sztandaru SGH

24 września 2002 roku, w trakcie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2002/2003 Marek Borowski, Marszałek Sejmu RP, przekazał na ręce prof. Marka Rockiego, Rektora SGH, nowy sztandar uczelni.
 

Obraz
Rewers sztandaru SGH

13 października 2002 r. odbyła się uroczystość poświęcenia przez Kardynała Józefa Glempa nowego sztandaru SGH w kościele akademickim św. Anny na Krakowskim Przedmieściu.


Insygnia rektorskie

Łańcuch

Obraz
Łańcuch rektorski

Berło

Obraz
Insygnia rektorskie – berło

Pierścień

Obraz
Insygnia rektorskie – pierścień