Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą

Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą pozwalają na poznanie reguł rządzących współczesną sprzedażą, zdobycie wiedzy o tworzeniu i zarządzaniu zespołami i strukturami sprzedaży, a także na zrozumienie zasad działania kanałów sprzedaży. 

Atuty kierunku
Wykres z symbolem dolara ikona

Aktualna problematyka – najnowsza wiedza, osiągnięcia i rozwiązania w sprzedaży

mówca na tle ekranu ikona

Branżowi eksperci – wykładowcy to doświadczeni menedżerowie sprzedaży

dwie osoby ikona

Cenne relacje – elitarna społeczność absolwentów-ekspertów sprzedaży

Dlaczego warto?

 • Studia pozwalają na poznanie zagadnień, procesów i reguł rządzących współczesną sprzedażą, zdobycie wiedzy o tworzeniu i zarządzaniu zespołami i strukturami sprzedaży, a także na zrozumienie zasad działania kanałów sprzedaży i wartości, jakie dla siebie tworzą, w tym omnichannelingu i wykorzystania najnowszych technologii w sprzedaży. 
 • Absolwenci poznają wymagania stawiane współcześnie menedżerom sprzedaży i wiedzą, jak im sprostać, a także wykonują ważny krok w kierunku rozwoju własnej kariery w sprzedaży. 
 • O wartości studiów świadczy również unikalny dobór wykładowców – doświadczonych menedżerów sprzedaży i osób zajmujących się analizami, badaniami i doradztwem w sprzedaży. 
 • Zajęcia prowadzone są m.in. w formie ćwiczeń, konwersatoriów, symulacji biznesowych, dyskusji, analiz przypadków, a w trakcie wybranych zajęć uczestnicy otrzymują materiały oraz książki.

Czy dla mnie?

Podyplomowe Studia Zarządzania Sprzedażą kierowane do osób odpowiedzialnych za sprzedaż i zarządzanie nią, takich jak:

 • dyrektorzy handlowi i menedżerowie sprzedaży,
 • kierownicy zespołów sprzedaży, specjaliści ds. sprzedaży i przedstawiciele handlowi,
 • pracownicy działów marketingu i sprzedaży opiekunowie klienta,
 • osoby zajmujące się tworzeniem i realizacją strategii sprzedaży,
 • osoby odpowiedzialne za planowanie w firmie,
 • osoby odpowiedzialne za budowę biznes planów i planów sprzedaży.

Program

Tematyka studiów: 

 • Funkcjonowanie rynku 
 • Analiza rynku  
 • Marketing w sprzedaży 
 • Analiza potrzeb klienta 
 • Badania rynkowe 
 • Analiza sprzedaży 
 • Aspekty prawne realizacji sprzedaży 
 • Zarządzanie strategiczne sprzedażą 
 • Strategie sprzedaży – tworzenie i realizacja 
 • Zarządzanie innowacjami w dziale sprzedaży 
 • Negocjacje i techniki sprzedaży 
 • Wprowadzanie produktów na rynek z punktu widzenia działu sprzedaży 
 • Tworzenie struktur sprzedaży 
 • Innowacje w dziale sprzedaży i trening kreatywności  
 • Zarządzanie zespołami handlowymi 
 • Rekrutacja służb sprzedaży 
 • Przywództwo i menedżer sprzedaży  
 • Zarządzanie sprzedażą na rynkach zagranicznych 
 • Tworzenie zagranicznych struktur sprzedaży 
 • Finanse w sprzedaży oraz analiza wykonalności  
 • Zarządzanie kanałami dystrybucji  
 • Techniki sprzedaży  
 • Tworzenie prezentacji produktów i usług 
 • Komunikacja w sprzedaży

​Program studiów obejmuje co najmniej 160 godzin dydaktycznych (w tym wykłady, ćwiczenia, warsztaty i konwersatoria)

blok I. RYNKOWE UWARUNKOWANIA SPRZEDAŻY

 • Współczesne uwarunkowania rynkowe realizacji sprzedaży
 • Analiza potrzeb klienta i marketing strategiczny
 • Analizy rynku (Blue Ocean, Łańcuch wartości i in.)
 • Badania rynkowe w sprzedaży
 • Aspekty prawne realizacji sprzedaży

blok II. ORGANIZACJA SPRZEDAŻY

 • Zarządzanie działem sprzedaży
 • Strategie sprzedaży
 • Struktury sprzedaży – tworzenie, rozwój, zarządzanie
 • Rozmowa oceniająca i rozwój kompetencji w dziale handlowym
 • Wprowadzanie produktów na rynek oraz budowa i zarządzanie portfelem produktów i usług w sprzedaży
 • Wykorzystanie baz danych, CRM, Procesy i zarządzanie procesowe w sprzedaży

blok III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM HANDLOWYM

 • Zarządzanie zespołami handlowymi
 • Przywództwo i menedżer sprzedaży
 • Innowacje w sprzedaży i trening kreatywności

blok IV. KOMUNIKACJA W SPRZEDAŻY

 • Satysfakcja handlowców i satysfakcja klientów
 • Efektywna komunikacja z klientem i techniki sprzedaży
 • Etyka i społeczna odpowiedzialność w sprzedaży (CSR)
 • Negocjacje handlowe
 • Media społecznościowe w sprzedaży, social selling

blok V. FINANSE W SPRZEDAŻY

 • Planowanie sprzedaży
 • Finanse w sprzedaży

blok VI. ZARZĄDZANIE KANAŁAMI DYSTRYBUCJI, LOGISTYKA i SPRZEDAŻ

 • Zarządzanie kanałami dystrybucji
 • Omnichannel

blok VII. EKSPORT I SPRZEDAŻ NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

 • Sprzedaż przy wchodzeniu na rynki zagraniczne
 • Różnice kulturowe

Kierownik studiów

dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH
Katedra Teorii Zarządzania

Katedra Teorii Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Prodziekan Studium Magisterskiego w SGH. Przewodniczący Komitetu Sterującego Principles for Responsible Management Education przy ONZ (PRME), CEE Chapter. Kierownik Podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą.

Członek kapituły Polish National Sales Awards, członek komisji akredytacyjnych CEEMAN IQA. Współpracuje z licznymi ośrodkami na świecie m.in. Tel Aviv University, Bar Ilan University, Free State University w RPA, IMT w Indiach, Nottingham Trent University UK. Prowadzi zajęcia w SGH wspólnie z Mastercard i Santander Bank w zakresie fintech, commerce startups, rozwoju kompetencji menedżerskich i strategii sprzedaży. Doradca i wykładowca w zakresie realizacji strategii, odpowiedzialności społecznej, nowych trendów w zarządzaniu, zarządzania sprzedażą i komercjalizacji innowacji. Współpracował i współpracuje z licznymi firmami w tych zakresach. Autor licznych publikacji i projektów badawczych oraz aplikacyjnych w Polsce i za granicą.

Wykładowcy

Joanna Żukowska zdjęcie
dr hab. Joanna Żukowska, prof. SGH  

Profesor w Zakładzie Otoczenia Biznesu w Instytucie Przedsiębiorstwa w SGH. Kierownik Zakładu Otoczenia Biznesu. Kierownik Studiów Podyplomowych Akademia Profesjonalnego Coacha oraz Studiów Podyplomowych Technologie i Procesy Przyszłości. Ekspert w IMMOQEE. Koordynator merytoryczny programu Global Biznes Practicum w ramach SGH-MBA.  

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego jest przez Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Wieloletni coach. Członek ICF. Odbyła staże na Uniwersytecie w Bolonii i na Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Prowadziła wykłady w Toulouse Business School, ISCAP Porto, Vilnius Business School, Turku School of Economics, ISCTE Lisbon, Budapest Business School, Chulalongkorn University, Universita Bicocca di Milano, Universita di Firence. Wchodziła w skład zespołu ekspertów realizujących projekty strategicznego HR między innymi w Totalizatorze Sportowym, Leroy Merlin, Raiffeisen Leasing, Santander, Eurocash, Novartis, Bosch Siemens, EBM Polska, Urząd Miasta Warszawa, Urząd Miasta Piekary Śląskie, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, Future Processing, SNG, Enkev Polska i innych. Specjalizuje się w strategicznym zarządzaniu personelem, coachingu, komunikacji marketingowej, kreowaniu relacji z klientem. Jej główny obszar zainteresowań badawczych stanowi strategiczne zarzadzanie kapitałem ludzkim, ze szczególnym uwzględnieniem teorii i koncepcji dotyczących pomiaru form rozwoju kompetencji pracowników. Ponadto prowadzi badania w obszarze kapitału relacyjnego. Autorka licznych publikacji naukowych z wyżej wymienionych tematów.  
Renata Pajewska-Kwaśny zdjęcie
dr Renata Pajewska-Kwaśny

Od początku pracy naukowej związana ze Szkoła Główną Handlową w Warszawie, najpierw jako asystent w Katedrze Polityki Gospodarczej, następnie Zarządzania w Gospodarce, by od 1997 r. na stałe związać się z ubezpieczeniami oraz Katedrą Ryzyka i Ubezpieczeń, w której pracuje jako adiunkt. Łączy pracę naukową z praktyką – przez kilka lat pracowała w Ministerstwie Finansów, gdzie zajmowała się m.in. martwymi kontami i polisami szwajcarskimi.

W latach 2008–2012 i 2016–2020 pełniła funkcję prodziekana Studium Magisterskiego. Wykładowca z zakresu ubezpieczeń, finansów przedsiębiorstwa, prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Kierownik wielu studiów podyplomowych o tematyce finansowej. Autor i współautor publikacji z zakresu finansów przedsiębiorstwa, ubezpieczeń gospodarczych, w tym zwłaszcza ubezpieczeń zdrowotnych i ubezpieczeń katastroficznych. 
Dr Grzegorz Radłowski

Doradca Zarządów w obszarach strategii, dystrybucji, sprzedaży i due dilligence. Konsultant High Performance Organisation, Mentor i Coach w zakresie sprzedaży doradczej i zarządzania. Dr nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (Akademia Leona Koźmińskiego) i socjolog (Uniwersytet Warszawski). Autor czterech książek z zakresu sprzedaży i zarządzania: „Sztuka i nauka feedbacku” wyjdzie na jesieni 2021 roku, „Mądrość mentoringu, inteligencja coachingu.

Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym”, wyd. OnePress 2019 – książka roku wyróżniona w konkursie „Książka dla Trenera” Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, w kategorii autor polski, „Skuteczny trening sprzedaży. Wykorzystaj swoje kompetencje”, wyd. Poltext, Warszawa 2017, bestseller na www.merlin.pl w kategorii biznes, nominowana do konkursu „Książka dla Trenera” Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, w kategorii autor polski, „Rytuały w procesie zarządzania zespołami sprzedaży”, wyd. CeDeWu, Warszawa 2015, wyd. II 2018. Nominowana do konkursu „Książka dla Trenera” Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu, w kategorii autor polski. Jego artykuły i wywiady z nim były publikowane m.in. w Coaching Review, Gazecie Wyborczej, Harvard Business Review Polska, Nowa Sprzedaż, Szef Sprzedaży, Gazecie Ubezpieczeniowej, SLOW. Obszary zainteresowań: zarządzanie strategiczne, due dilligence, sprzedaż doradcza i przedsiębiorcza B2B. zarządzanie dystrybucją i sprzedażą, zarządzanie zespołami sprzedaży, mentoring i coaching w nauce profesji sprzedaży. 
Rafał Mrówka zdjęcie
dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

Profesor w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie zajmuje się przywództwem w biznesie, społeczną odpowiedzialnością biznesu, analizą nowoczesnych modeli organizacji i transformacją cyfrową, badaniami satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz public relations. Jest on także Dyrektorem Biura Programów MBA w SGH, kierownikiem programu MBA-SGH (program Executive MBA w SGH w języku polskim, według rankingów jeden z najlepszych tego typu programów w Polsce) i wykładowcą przywództwa w tym programie oraz w programie MBA SGH-WUM w Ochronie Zdrowia.

Jest także  kierownikiem Podyplomowych Studiów Public Relations i Strategicznego Komunikowania w Firmach w SGH.  Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych, w tym książek „Przywództwo w organizacjach. Analiza najlepszych praktyk” (Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010) i „Organizacja hiperarchiczna – czynniki kreujące, geneza modelu, zarządzanie” (Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013). Ukończył kilkanaście szkoleń, w tym zaawansowane szkolenie dotyczące Design Thinking w HPI Academy w Niemczech oraz International Management Teachers Academy w Bled w Słowenii. Wykładał lub przebywał na programach badawczych w Tel Aviv University (Izrael) i Universite Catholique de Lille (Francja). Rafał Mrówka działa także aktywnie na rynku doradczym i szkoleniowym – ma ponad 20 lat doświadczenia w prowadzeniu projektów dla biznesu, jest współwłaścicielem firmy konsultingowo-szkoleniowej IMMOQEE Sp. z o.o. W swojej pracy w konsultingu współpracował m.in. z Umbrella Project (program UNDP – agendy ONZ w Polsce), BIGRAM Personnel Consulting, ITO – United Change Company. Realizował projekty m.in. dla: Hewlett-Packard, Euler Hermes, Tetra Pak, Schneider Electric, Wabco, Microsoft, Auchan, EDS, Esselte, Siemens, Allianz, Totalizator Sportowy, Grupa Hotelowa Orbis, Leroy Merlin, Cersanit. Specjalizuje się badaniach satysfakcji pracowników, pobudzaniu zaangażowania pracowników, programach wspierania innowacyjności organizacji, programach rozwoju kompetencji menedżerów oraz budowaniem wizerunku organizacji, osób, produktów. Jest współpracownikiem Digital University. Jest wiceprzewodniczącym rady Fundacji Szkoła Liderów kreującej postawy przywódcze w społeczeństwie.  
Bartosz Ziółek zdjęcie
Bartosz Ziółek

President of the Board, Amber Global Consulting . Posiada ponad 12-letnie międzynarodowe doświadczenie biznesowe w zakresie rozwijania startupów na nowych rynkach, zwłaszcza na rynku chińskim, tworzenia spółek prawa handlowego, a także wdrażania strategii business development i nowych technologii. Od 2010 jest Prezesem Amber Global Consulting. Specjalizuje się we wprowadzaniem europejskich marek na rynki azjatyckie.

Ma na swoim koncie, zakończone sukcesem projekty z branży spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.  Jest absolwentem Paris School of Business. Posiada tytuł International Executive MBA. Od kilku lat rozwija również swoją karierę akademicką, wykładając na najważniejszych polskich uczelniach biznesowych (SGH, ALK, UW). Jest mentorem startupów z ramach sieci wsparcia innowacji Unii Europejskiej.   
Maria Aluchna zdjęcie
prof. dr hab. Maria Aluchna

Kierownik Katedry Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej, Przewodnicząca Rady naukowej dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości SGH. Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu i  zarządzania strategicznego. Stypendystka między innymi Deutscher Akademischer Austauschdienst, Polsko–Amerykańskiej Komisji Fulbrighta i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie prowadzi zajęcia między innymi  z Nadzoru korporacyjnego i Zarządzania strategicznego, a także zajęcia z zakresu wybranych zagadnień zarządzania i ładu korporacyjnego na studiach podyplomowych, doktoranckich, MBA oraz w ramach szkoleń dla przedsiębiorstw.

Kierownik i wykonawca grantów badawczych, ekspert Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na Recz Nauki. Członek European Corporate Governance Institute (ECGI),  European Academy of Management (EURAM), a także kolegiów redakcyjnych w czasopismach „European Journal of Economics and Management”, „Journal of Knowledge Globalization”, „Przegląd Organizacji  i e–Mentor. Kierownik Podyplomowych Studiów Zarządzania Produktami i Usługami SGH. Gościnnie wykładała między innymi na Cambridge University, Nottingham Business School, BPP University College, ZHAW School of Management and Law (Winterthur) oraz Universidad Internacional de Cataluña. Autorka wielu publikacji w tym monografii (m.in. Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa, Kierunki rozwoju polskich grup kapitałowych. Pespektywa międzynarodowa oraz Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, współredaktorka monografii między innymi Corporate governance in Central Europe and Russia, Women on boards. An international perspective, Dynamics of CSR. Towards a critical approach), artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Współpracuje z kancelarią prawną Głuchowski, Siemiątkowski i Zwara w zakresie ładu korporacyjnego 
Justyna Szumniak-Samolej zdjęcie
dr Justyna Szumniak-Samolej

Adiunkt w Katedrze Teorii Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prowadzi wykłady, szkolenia, badania naukowe z zakresu m.in. społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), mediów społecznościowych, innowacyjnych i zrównoważonych modeli biznesowych, etyki biznesu, otwartych innowacji oraz zarządzania w gospodarce sieciowej.  

Autorka i współautorka publikacji naukowych (m.in. książek: CSR in Contemporary Poland: Institutional Perspectives and Stakeholder Experiences, Palgrave Macmillan 2020, Rozmowy z liderami biznesu społecznego w Polsce, OW SGH 2016, Potencjał biznesowy mediów społecznościowych, Poltext 2015;  Odpowiedzialny biznes w gospodarce sieciowej, Poltext 2013). Autorka licznych badań naukowych finansowanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odbyła staż naukowy w University of Technology Sydney (Australia). Prowadziła zajęcia dydaktyczne w Nottingham Business School (UK) oraz Estice International Business School (Francja). Wykładowca na studiach podyplomowych w SGH i Collegium Civitas, sekretarz  podyplomowych studiów Zarządzania Sprzedażą w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspertka naukowa w magazynie „Kompendium CSR”. Od 2008 r. współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. „Społeczna odpowiedzialność organizacji”, od 2014 r. ekspert w konkursie „Dobroczyńca Roku” organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. W 2017 r. członek grupy roboczej w Ministerstwie Rozwoju ds. edukacji i popularyzacji CSR Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw. Od 2020 r. ekspert w programie Climate Leadership UNEP. 

Opinie o studiach

Studia to nie tylko teoria, ale przede wszystkim praktyka. Nie czułem się jak na studiach, ale jak na solidnym szkoleniu. Zdobyta wiedza, poznani ludzie, wymiana doświadczeń stanowią o tym, że to był wspaniały rok w moim życiu. Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą w SGH zdecydowanie polecam każdemu, kto myśli poważnie o rozwoju swojej kariery w sprzedaży.

Tomasz Król
Z-ca dyrektora ds. Handlowych, Sądecki Bartnik

Jeśli zastanawiacie się Państwo, czy zdecydować się na rozpoczęcie studiów podyplomowych, to z przyjemnością mogę je Państwu polecić. Tematyka studiów została dobrana tak, aby każdy znalazł tam wartościowe informacje i praktyczne przykłady w zarządzaniu sprzedażą oraz zespołem sprzedażowym. Wszystkie zajęcia bez wyjątku były prowadzone w taki sposób, że pozwalały na naukę na praktycznych studiach przypadków oraz pozwalały na dużą interakcję w grupie. Dodatkowo zestaw słuchaczy, którzy reprezentują przeróżne branże, pozwalał na świeże spojrzenie na pewne problemy z zupełnie nowej perspektywy. Podsumowując, jeśli chcesz się rozwijać i podnieść swoje kwalifikacje w dziale sprzedaży, a przy okazji rozwinąć sieć swoich kontaktów biznesowych dzięki nauce na renomowanej uczelni - to te studia to odpowiedni kierunek dla Ciebie.

Maciej Goszczyński
Dyrektor Sklepu Leroy Merlin
„Jeśli chcesz się rozwijać i podnieść swoje kwalifikacje w dziale sprzedaży, a przy okazji rozwinąć sieć swoich kontaktów biznesowych dzięki nauce na renomowanej uczelni, to te studia to odpowiedni kierunek dla Ciebie.”
Maciej Goszczyński, dyrektor sklepu Leroy Merlin
„Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą w SGH zdecydowanie polecam każdemu, kto myśli poważnie o rozwoju swojej kariery w sprzedaży.”
Tomasz Król, z-ca dyrektora ds. handlowych, Sądecki Bartnik
„Zdobyta wiedza, poznani ludzie, wymiana doświadczeń stanowią o tym, że to był wspaniały rok w moim życiu.”
Tomasz Król, z-ca dyrektora ds. handlowych, Sądecki Bartnik

Rekrutacja

Rekrutacja zakończona.

Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • przygotowanie projektu zaliczeniowego,
 • napisanie i obrona pracy dyplomowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w piątki od 17:10 do 20:20 i w soboty od 9:00 do 18:00.

Planowane daty zjazdów 24 edycji:

 • 21–22.10.2022 r.
 • 04–05.11.2022 r.
 • 18–19.11.2022 r.
 • 02–03.12.2022 r.
 • 16–17.12.2022 r.
 • 13–14.01.2023 r.
 • 27–28.01.2023 r.
 • 03–04.02.2023 r.
 • 03–04.03.2023 r.
 • 17–18.03.2023 r.
 • 31.03–01.04.2023 r.
 • 21–22.04.2023 r.
 • 12–13.05.2023 r.
 • 26–27.05.2023 r.
 • 16–17.06.2023 r.
 • 30.06–01.07.2023 r.

Opłaty

Jednorazowa opłata za całość studiów wynosi 9900 zł i jest dokonywana wraz z rejestracją dokumentów aplikacyjnych.

W przypadku dokonania jednorazowej opłaty do dn. 31 lipca br. jest ona obniżona i wynosi 9300 zł (early birds).

Istnieje możliwość płatności w dwóch ratach. Wówczas opłata wynosi 10 500 zł. Struktura wpłat wygląda następująco:
I rata – 5500 zł – płatna w momencie składania dokumentów aplikacyjnych
II rata – 5000 zł – płatna najpóźniej do 15 lutego 2023 roku.


Czesne obejmuje koszt materiałów dydaktycznych oraz koszt wydania świadectwa ukończenia studiów.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
dr Justyna Szumniak-Samolej
tel.: +48 517 069 646
e-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl

Kierownik studiów
dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH
tel.: +48 606 303 935
e-mail: mpinde@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Kontakt osobisty, przesyłki kurierskie:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
ul. Madalińskiego 6/8 budynek M, pokój 327, p. 3
02-513 Warszawa  

Korespondencja pocztowa:
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Katedra Teorii Zarządzania
Studia Podyplomowe Zarządzania Sprzedażą
Al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Katedra Teorii Zarządzania

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Zajęcia w uczelni
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w piątki 17:10–20:20 i soboty 9:00–18:00.
 • Opłata za całość studiów: 9900 zł (możliwe raty).
Mikołaj Pindelski kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH
tel.: +48 606 303 935
e-mail: mpinde@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

dr Justyna Szumniak-Samolej
tel.: +48 517 069 646
e-mail: justyna.szumniak@sgh.waw.pl

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA