Zasady compliance w turystyce – cykl kursów dokształcających

Zapraszamy do wzięcia udziału w cyklu kursów „Zasady compliance w turystyce”.

Celem kursów jest zapoznanie słuchaczy z zasadami prowadzenia działalności zgodnej z obowiązującymi przepisami i zasadami etyki. W kursach może wziąć udział każdy, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej podstaw compliance w turystyce i zasad rządzących rynkiem organizatorów turystyki lub hotelarstwa.

Kursy  maja na celu wsparcie osób zastanawiających się nad wdrożeniem procedury compliance w stosunku do własnego przedsiębiorstwa, a także osób zamierzających podjąć  działalność w obszarze turystyki i rekreacji.


Program i ogólne informacje

Organizatorem cyklu jest Zakład Badań nad Gospodarką Turystyczną w Kolegium Gospodarki Światowej SGH.

Kursy odbywać się będą w soboty i niedziele. Prowadzone będą w formie on-line w aplikacji MS Teams.

Cykl będzie składał się z 3 niezależnych kursów:

 1. Podstawy compliance w działalności organizatora turystyki
 2. Podstawy compliance w działalności hotelarskiej
 3. Praktyczny poradnik wyjazdowo-pobytowy – czyli jak w zgodzie z prawem zorganizować wycieczkę, imprezę lub pobyt turystyczny (usług zakwaterowania).

Program każdego kursu obejmuje 12 godzin.

Program kursów

Podstawy compliance w działalności organizatora turystyki

 1. Czym jest compliance, czy warto stosować zasady zgodności w turystyce?
 2. Compliance managerzy, sygnaliści, inspektorzy ochrony danych osobowych, czy naprawdę są nam potrzebni?
 3. Dostosowanie działalności organizatora turystyki do sektorowych wymogów prawnych
 4. Dostosowanie działalności organizatora turystyki do wymogów etycznych (obyczajowych)
 5. Prawne i etyczne standardy zarządzania procesem reklamacji przez organizatora turystyki
 6. Przeciwdziałanie i zapobieganie nadużyciom przy organizacji imprezy turystycznej (pakietu)
 7. Reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, zasady kontaktów z mediami w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
 8. Wybrane narzędzia compliance w działalności organizatora turystyki
 9. Ekonomiczna analiza prawa jako metoda wspomagająca podejmowanie decyzji w działalności organizatora turystyki
 10. Metody dobrej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
 11. Odpowiedzialność za produkt turystyczny - imprezę turystyczną
 12. Źródła wiedzy w zakresie zmian przepisów determinujących sytuację prawną organizatora turystyki- warsztat praktyczny

Łącznie kurs obejmuje 12 godzin wykładów.

Podstawy compliance w działalności hotelarskiej

 1. Czym jest compliance, czy warto stosować zasady zgodności w turystyce?
 2. Compliance managerzy, sygnaliści, inspektorzy ochrony danych osobowych, czy naprawdę są nam potrzebni?
 3. Dostosowanie działalności hotelarskiej do sektorowych wymogów prawnych
 4. Dostosowanie działalności hotelarskiej do wymogów etycznych (obyczajowych)
 5. Reagowanie na sytuacje nadzwyczajne, zasady kontaktów z mediami w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej
 6. Prawne i etyczne standardy zarządzania procesem reklamacji w ramach działalności hotelarskiej
 7. Informowanie o nieprawidłowościach pracy recepcji, serwisu sprzątającego, pracowników restauracji, gości hotelowych
 8. Wybrane narzędzia compliance w działalności hotelarskiej
 9. Metody dobrej komunikacji wewnątrz i na zewnątrz obiektu hotelarskiego
 10. Ekonomiczna analiza prawa jako metoda wspomagająca podejmowanie decyzji w działalności hotelarskiej
 11. Odpowiedzialność za produkt turystyczny (usługę hotelarską)
 12. Źródła wiedzy w zakresie zmian przepisów determinujących sytuację prawną prowadzącego działalność hotelarską- warsztat praktyczny

Łącznie kurs obejmuje 12 godzin wykładów.

Praktyczny poradnik wyjazdowo-pobytowy – czyli jak w zgodzie z prawem zorganizować wycieczkę, imprezę lub pobyt turystyczny (usług zakwaterowania)

 1. Źródła prawa turystyki, gdzie szukać odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowego prowadzenia działalności turystycznej?
 2. Czym jest impreza turystyczna, wycieczka, pobyt turystyczny? Kim jest turysta, pasażer, klient, konsument, odwiedzający? Jakie prawa i obowiązki przysługują tym osobom i na kim spoczywa odpowiedzialność za organizację wyjazdu?
 3. Organizacja wyjazdu turystycznego- wymogi, uwarunkowania i podstawy oferowania
 4. Działalność hotelarska (usługi zakwaterowania)- wymogi, uwarunkowania i podstawy oferowania (w tym pakietowanie i pośrednictwo)
 5. Pilotaż i przewodnictwo turystyczne- wymogi, uwarunkowania, podstawy oferowania
 6. Dostęp do terenów turystycznych i rekreacyjnych- aspekty prawne i regulaminowe
 7. Konsekwencje naruszeń przepisów prawa w turystyce
 8. Portale rezerwacyjne, media społecznościowe- jakie wymogi spełnić aby móc zgłosić swoją ofertę?
 9. Gdzie szukać informacji o bezpiecznym i zgodnym z prawem wypoczynku, działalności turystycznej, usłudze zakwaterowania?
 10. Jak bezpiecznie i zgodnie z prawem rozpocząć działalność w obszarze najmu krótkoterminowego/sharing economy? Wymogi dla hoteli, kempingów, domów pielgrzyma, itp.
 11. Odpowiedzialność wobec osób korzystających z usług turystycznych (turystów, członków stowarzyszeń, fundacji, pracowników, studentów, uczniów, pielgrzymów), w tym kwestia wyjazdów studenckich, harcerskich, pielgrzymkowych, itp.
 12. Uprawnienia przysługujące podróżnym – odszkodowania, obniżki cen, zastępcze imprezy turystyczne (w tym odpowiedzialność osoby będącej formalnym i faktycznym organizatorem wyjazdu)

Łącznie kurs obejmuje 12 godzin wykładów.


Wykładowca

Obraz
dr Dominik Borek

Dr Dominik Borek, LLM,  radca prawny, doktor nauk prawnych, wieloletni pracownik służby cywilnej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: prawo oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku: dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Ukończył podyplomowe studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia LLM – Prawo w biznesie w Szkole Głównej Menedżerskiej Collegium Humanum z akredytacją Apsley Business School (Londyn, Wielka Brytania). Opracowywał i współtworzył wiele projektów aktów prawnych z zakresu turystyki i rekreacji, w tym odpowiadał za wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy 2015/2302. Nominowany w prestiżowym konkursie „Rising Stars. Prawnicy – Liderzy jutra 2019”, organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i Wolters Kluwer Polska. Autor jedynego w Polsce komentarza do ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej, współautor pierwszego komentarza do ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. W 2021 roku znalazł się na 7. pozycji w Plebiscycie „100 najbardziej wpływowych osób w polskiej turystyce” organizowanym przez redakcję magazynu Wasza Turystyka. Rok wcześniej był na tej liście 11

Terminy

Zajęcia odbędą się zgodnie z ustaleniami z daną grupą.


Opłaty

 • Podstawy compliance w działalności organizatora turystyki – 450 zł
 • Podstawy compliance w działalności hotelarskiej – 450 zł
 • Praktyczny poradnik wyjazdowo-pobytowy – czyli jak w zgodzie z prawem zorganizować wycieczkę, imprezę lub pobyt turystyczny (usług zakwaterowania) – 350 zł

Osoby zainteresowane udziałem w kursie proszone są o wypełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego oraz przesłanie skanu kopii dowodu wpłaty mailem na adres: elaw@sgh.waw.pl lub pocztą na adres:

Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
al. Niepodległości 162
02-554 Warszawa

Formularze rejestracyjne

Opłaty należy dokonać na konto:

21 1240 5918 1111 0010 5518 3201
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162
z dopiskiem „nazwa kursu, którego dotyczy wpłata”


Warunki uczestnictwa

Zmiana terminu zajęć

Organizator zastrzega sobie prawo odwołania zajęć. W takim przypadku sekretariat danego ośrodka powiadomi każdego zainteresowanego telefonicznie lub pisemnie o zwrocie kosztów albo o zmianie terminu zajęć.

Rezygnacja z uczestnictwa

W przypadku rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 7 dni przed datą rozpoczęcia, koszty kursu nie zostaną zwrócone.


Zaliczenie

Warunkiem zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach oraz zaliczenie testu z wiedzy, po zakończeniu każdego z trzech niezależnych kursów.

Absolwenci kursów otrzymają świadectwo ukończenia kursu – zgodnie z procedurami SGH.


FAQ

Kto może uczestniczyć w kursach?
W kursach może wziąć udział każdy absolwent szkoły średniej lub wyższej, kto jest zainteresowany zdobywaniem wiedzy dotyczącej podstaw compliance w turystyce i zasad rządzących rynkiem organizatorów turystyki lub hotelarstwa.

Jak długo trwa kurs?
Kurs trwa dwanaście godzin zegarowych. Zajęcia odbywają się on-line w weekendy.

Jak można zapisać się na kurs?
Najpierw należy wypełnić kwestionariusz on-line. Następnie, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kursu należy przesłać do sekretariatu wybranej szkoły kserokopię/skan dowodu wpłaty za kurs.

Gdzie można otrzymać szczegółowe informacje na temat kursów?
Najlepiej skontaktować się bezpośrednio z sekretarzem kursów mgr Elżbietą Włodyką e-mail: elaw@sgh.waw.pl

Kto prowadzi zajęcia?
Dr Dominik Borek


Kierownik cyklu kursów
dr hab. Ewa Dziedzic, prof. SGH – Kierownik Zakładu Badań nad Gospodarką Turystyczną, Kolegium Gospodarki Światowej
e-mail: ewa.dziedzic@sgh.waw.pl

Sekretariat cyklu kursów
mgr Elżbieta Włodyka
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-513 Warszawa
ul. Madalińskiego 6/8
e-mail: elaw@sgh.waw.pl
godziny pracy: pn-pt 8.00-16.00

Adres korespondencyjny
Biuro Kolegium Gospodarki Światowej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
02-554 Warszawa
al. Niepodległości 162