Podyplomowe Studia Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialne Zarządzanie w Cyfrowej Rzeczywistości

Podyplomowe Studia Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialne Zarządzanie w Cyfrowej Rzeczywistości skierowane są do osób chcących przygotować się do zarządzania firmami przyszłości z naciskiem na aspekty społeczne i środowiskowe i praktycznym podejściem do wdrażania rozwiązań cyfrowych.

Atuty kierunku
Schemat organizacyjny ikona

Kompleksowy program – połączenie tematyki zrównoważonego rozwoju oraz cyfryzacji we współczesnych firmach

Symbol sieci społecznościowej ikona

Praktyczne zajęcia – prezentacje konkretnych działań i rozwiązań połączone z dyskusją i ćwiczeniami

Rozmowa ikona

Nowatorskie zajęcia – studenci decydują o dodatkowym temacie oraz branży do omówienia w ramach zajęć

Dlaczego warto?

 • Studia oferują unikalny na polskim rynku program, który łączy dwa obszary kluczowe dla obecnych i przyszłych menedżerów: zrównoważony rozwój oraz cyfryzację.
 • Zarówno integracja kwestii społecznych, środowiskowych i gospodarczych, jak i cyfryzacja procesów i produktów, ale też całej gospodarki, mają coraz większy wpływ na przedsiębiorstwa i sposób zarządzania nimi. 
 • Umiejętne wykorzystywanie wynikających z nich szans, będzie istotną przewagą konkurencyjną przedsiębiorstw przyszłości.
 • Zajęcia skupiają się na wykorzystywaniu i pokazywaniu praktycznych rozwiązań technologicznych podczas zajęć (aplikacji, narzędzi) oraz uwzględnianiu aspektów technologicznych w ramach poszczególnych tematów.

Czy dla mnie?

Odbiorcami Podyplomowych Studiów Zrównoważony Rozwój i Odpowiedzialne Zarządzanie w Cyfrowej Rzeczywistości będą:

 • menedżerki i menedżerowie odpowiadający za różne obszary działalności organizacji, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętność integracji aspektów gospodarczych, społecznych i środowiskowych,
 • przedsiębiorcy, którzy chcą budować i rozwijać biznes w sposób zrównoważony i odpowiedzialny,
 • menedżerki i menedżerowie zarządzający w swoich organizacjach obszarem zrównoważonego rozwoju i CSR i chcący uzupełnić swoją wiedzę i poszerzyć ją o aspekty dotyczące szans i możliwości związanych z cyfryzacją,
 • osoby, które chcą się rozwijać w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego zarządzania.

Rekomendacje

Zarządzanie przedsiębiorstwem wymaga obecnie od kadry zarządzającej multidyscyplinarnego spojrzenia na problemy oraz umiejętności dostrzegania szans wynikających z trendów gospodarczych, ale też społecznych i środowiskowych, a ciągły rozwój technologiczny sprawia, że dla skutecznego zarządzania organizacją niezbędne jest efektywne wykorzystywanie technologii i cyfryzacja biznesu. Wierzę, że nasze studia pozwolą słuchaczom wykształcić kompetencje kluczowe do przygotowania się i odniesienia sukcesu.

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
Kierownik studiów

Program

BLOK i. Kontekst zrównoważonego rozwoju (46 godz.)     

 • Wprowadzenie do tematyki zrównoważonego rozwoju     
 • Zmiany klimatyczne      
 • Zrównoważone miasta     
 • Zrównoważona produkcja i konsumpcja 
 • Sharing economy      
 • Innowacje społeczne     

Blok ii. Odpowiedzialne zarządzanie (32 godz.)     

 • Zarządzanie strategiczne 
 • Ujawnianie danych niefinansowych 
 • Przywództwo 
 • Zmiany struktury biznesu                                                                                                                                                

Blok iii. Zarządzanie relacjami z otoczeniem (16 godz.) 

 • Zarządzanie wpływem na otoczenie 
 • Zarządzanie relacjami z interesariuszami     

Blok iv. Zrównoważone finansowanie (8 godz.)     

 • Regulacje unijne w zakresie zrównoważonego inwestowania 
 • Indeksy spółek odpowiedzialnych społecznie  

Blok v. Odpowiedzialne media i marketing (12 godz.) 

 • Komunikacja i reklama 
 • Marketing 
 • Social media  

Blok vi. Wybrane zagadnienia dotyczące odpowiedzialnego zarządzania w cyfrowej rzeczywistości (36 godz.) 

 • Etyka 
 • Odpowiedzialna sprzedaż 
 • Zarządzanie różnorodnością 
 • Finansowanie społecznościowe     
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw 
 • Bezpieczeństwo w sieci     
 • TAI/ML     
 • VR/AR     
 • Temat wybrany przez studentów     

Blok vii. Odpowiedzialne zarządzanie w cyfrowej rzeczywistości - ujęcie branżowe (20 godz.)     

 • Bankowość 
 • Moda 
 • Retail 
 • Energetyka 
 • Branża wybrana przez studentów

Kierownik studiów

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

Absolwentka politologii oraz zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim, programu MBA Management for Central and Eastern Europe na Uniwersytecie Viadrina (stypendystka Fundacji Haniela) ukończonego z wyróżnieniem oraz międzynarodowego programu LEAD-Leadership for Sustainable Future. Obroniła z wyróżnieniem pracę doktorską w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, za którą otrzymała drugą nagrodę w konkursie Verba Veritatis na najlepsze prace dotyczące etyki i odpowiedzialnego zarządzania. W latach 2009–2019 związana z firmami doradczymi z B4. Zrealizowała kilkadziesiąt projektów doradczych dla największych podmiotów i grup kapitałowych działających w Polsce oraz na rynkach zagranicznych.

Była członkiem Komitetu Technicznego 305 zajmującego się społeczną odpowiedzialnością, w tym normą ISO 26000 oraz członkiem Komitetu weryfikującego tłumaczenie Wytycznych GRI G4 na język polski. Członek Global Reporting Initiative Stakeholder Council oraz wiceprzewodnicząca Rady Deklaracji Odpowiedzialnej Sprzedaży. Ekspert w Konkursie Dobroczyńca Roku oraz w konkursie Społeczny StartUp. Ekspertka w dziedzinie odpowiedzialnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju. Specjalizuje się w strategiach odpowiedzialnego zarządzania/ zrównoważonego rozwoju, ujawnianiu danych niefinansowych, zarządzaniu relacjami z kluczowymi interesariuszami, odpowiedzialnej sprzedaży, zrównoważonych modelach biznesowych i etyce. Na liście 50 kobiet polskiego CSR. Laureatka pierwszej edycji nagrody „Człowiek wiedzy i doświadczenia” przyznawanej przez koalicję Prezesi-Wolontariusze. Zdobywczyni wyróżnienia w trzeciej edycji konkursu Pióro Odpowiedzialności na najlepszy artykuł ekspercki dotyczący CSR.
„ ”

Rekrutacja

 Czas trwania studiów: 2 semestry.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

 • umowa o warunkach odpłatności za studia,
  Dokument
 • formularz aplikacyjny (wypełniany podczas rejestracji na studia),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Uwaga:

Osoby, które ukończyły studia na uczelni zagranicznej powinny dostarczyć zaświadczenie stwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów podyplomowych SGH.

​Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest:

 • uczestnictwo w zajęciach,
 • zdanie egzaminu testowego oraz
 • przygotowanie pracy końcowej związanej merytorycznie z profilem studiów.

Harmonogram

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.

Terminy zjazdów zostaną udostępnione wkrótce.

Opłaty

Opłata za całość studiów wynosi 6500 zł. Płatność możliwa jednorazowo wraz ze złożeniem dokumentów lub w dwóch ratach.

Indywidualny numer konta bankowego do wpłaty przekazywany jest podczas rejestracji na studia.

Kontakt

Sekretarz studiów
mgr Justyna Bętlewska
e-mail: jdylik@sgh.waw.pl
tel.: +48 668 698 669

Kierownik studiów
dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
e-mail: astane@sgh.waw.pl

adres do korespondencji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
Kolegium Zarządzania i Finansów, Instytut Zarządzania
Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem
ul. Madalińskiego 31/33, DS Grosik, pok. 125
02-544 Warszawa

Organizator studiów
Kolegium Zarządzania i Finansów
Instytut Zarządzania

Pliki do pobrania:
Dokument
 • Studia online
 • Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu, w soboty i niedziele 9:00–16:00.
 • Opłata za całość studiów: 6500 zł (możliwe raty).
Partner
Aleksandra Stanek-Kowalczyk kierownik studiów podyplomowych SGH zdjęcie
Kierownik studiów

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk
e-mail: astane@sgh.waw.pl

Sekretarz studiów

mgr Justyna Bętlewska
e-mail: jdylik@sgh.waw.pl
tel.: +48 668 698 669

 

Zobacz Katalog Studiów Podyplomowych i MBA link
KATALOG STUDIÓW PODYPLOMOWYCH I MBA