Pożyczki na cele mieszkaniowe

Pomoc na cele mieszkaniowe, finansowana ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udzielana jest w formie zwrotnej i oprocentowanej pożyczki mieszkaniowej.

Przeznaczenie pożyczek

 • Pożyczki na pozyskanie mieszkania:
  • uzupełnienie udziału własnego na mieszkanie budowane przez spółdzielnie lub inne podmioty gospodarcze,
  • uzupełnienie udziału własnego na budowę domu jednorodzinnego,
  • zakup mieszkania lub domu,
  • wykupienie na własność mieszkania,
  • adaptację pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkalne,
  • nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego.
 • Pożyczki remontowe na remont lub modernizację mieszkania, bądź domu jednorodzinnego.
   
Dokument

Dział Socjalny
bud. G, pok. 61B
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 35
e-mail: wnioski_zfss@sgh.waw.pl