Parkingi na terenie SGH

Do dyspozycji pracowników jest 214 miejsc parkingowych znajdujących się na terenie SGH.

Korzystanie z parkingu możliwe jest wyłącznie na podstawie właściwej karty parkingowej. W celu uzyskania karty parkingowej należy, w wyznaczonym terminie, przez system EZD lub osobiście w Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury złożyć wniosek o jej wydanie. Miesięczne opłaty za korzystanie z parkingu oscylują w granicach od 16 do 40 złotych, w zależności od lokalizacji.

Sposób przyznawania oraz korzystania z miejsc parkingowych określa Zarządzenie Kanclerza nr 8 z 28 sierpnia 2018 r. wraz z załącznikami.

SGH do dyspozycji pracowników udostępnia 6 parkingów:

  • wewnątrz kampusu SGH (na tyłach budynku G) – liczba miejsc 113,
  • przy budynku A – liczba miejsc 18,
  • przy budynku M – liczba miejsc 40,
  • przy budynku DS nr 3 Grosik – liczba miejsc 10,
  • w budynku C – liczba miejsc 25,
  • przy budynku W – liczba miejsc 8. 

Przydatne dokumenty


Stacje ładowania aut elektrycznych

SGH udostępnia dwie stacje, czyli cztery stanowiska ładowania aut elektrycznych jak i wybranych samochodów hybrydowych. Jedna stacja dostępna jest na parkingu przed Gmachem Głównym, druga natomiast na wewnętrznym parkingu uczelni.


Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury
Mariusz Zawadzki
pok. 207, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 78 29
e-mail: parkingi@sgh.waw.pl