O Katedrze Ekonomii Stosowanej

Krótka historia Katedry

KATEDRA TEORII SYSTEMU RYNKOWEGO (1995-2014)

KATEDRA EKONOMII STOSOWANEJ (OD 2014 ROKU)

Początki istnienia Katedry Ekonomii Stosowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie sięgają 1995 roku, kiedy to w Kolegium Zarządzania i Finansów została utworzona zupełnie nowa jednostka dydaktyczno-naukowa, początkowo pod nazwą: Katedra Teorii Systemu Rynkowego. W 2014 roku nazwa Katedry została zmieniona na: Katedra Ekonomii Stosowanej. Pierwszym kierownikiem Katedry był prof. dr hab. Mieczysław Nasiłowski, który dzięki swym merytorycznym kompetencjom, wielkiej wiedzy, naukowemu i dydaktycznemu doświadczeniu oraz charyzmie stworzył zgrany zespół pracowników. Od 2003 roku kierownikiem Katedry jest prof. dr hab. Wojciech Pacho, student prof. Nasiłowskiego i kontynuator jego koncepcji kształcenia kolejnych pokoleń ekonomistów. W 2008 roku z grona pracowników Katedry została wyodrębniona Katedra Historii Myśli Ekonomicznej. Obecnie w ramach Katedry funkcjonują dwa Zakłady: Zakład Ekonomii Monetarnej oraz Zakład Modelowania Ekonomicznego.


W przeszłości pracownikami Katedry byli (w kolejności alfabetycznej): dr hab. prof. SGH Ryszard Bartkowiak, prof. dr hab. Marek Garbicz, prof. dr hab. Adam Glapiński, dr hab. prof. SGH Feliks Grądalski, dr hab. Marek Gruchelski, dr Mateusz Guzikowski, mgr Tomasz Howeryng, mgr Ryszard Jezierski, prof. dr hab. Andrzej Kaźmierczak, dr hab. prof. SGH Marta Kightley, dr hab. prof. SGH Kazimierz Kloc, dr hab. prof. SGH Marcin Kolasa, mgr Grażyna Komorowska, mgr Sabina Lipiec, prof. dr hab. Mieczysław Nasiłowski, mgr Magdalena Piórkowska, dr Dorota Pelle, dr Grzegorz Poniatowski, Grażyna Popławska, dr hab. prof. SGH Helena Rębacz, dr hab. prof. SGH Zbigniew Staniek, dr Marek Suchożebrski, dr Renata Wojciechowska i dr hab. prof. SGH Łukasz Woźny. 

.