Specjalności międzykierunkowe oferta dydaktyczna Instytutu Infrastruktury, Transportu i Mobilności

Gospodarka cyfrowa 4.0

Gospodarka cyfrowa 4.0 odwołuje się do najnowszej wiedzy o zmieniających się na naszych oczach procesach gospodarczych. W gospodarce tej, przy wykorzystaniu technologii cyfrowych, obok siebie prowadzona jest działalność w tradycyjnym świecie realnym oraz świecie wirtualnym powstającym w ramach czwartej rewolucji przemysłowej. Powstaje swoista hybryda - połączenie „starego” z „nowym”​. Przestają obowiązywać zasady, a nowe jeszcze nie do końca zostały ukształtowane… Rosnącemu znaczeniu gospodarki hybrydowej towarzyszy wzrost zapotrzebowania na wysoko kwalifikowanych specjalistów dysponujących fachową wiedzą i specyficznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania.

Dzięki zrealizowaniu programu specjalności będziecie Państwo mogli poznać i zrozumieć:

 • ​szeroki kontekst społeczno-ekonomiczny w jakim funkcjonuje gospodarka cyfrowa,
 • zalety i wady tworzenia i upowszechniania nowatorskich modeli biznesowych,
 • szanse i zagrożenia stojące przed menedżerami a także osobami rządzącymi państwami,
 • konsekwencje procesu cyfryzacji dla przeobrażeń na rynku pracy i budowania kompetencji przyszłości.

Zdobędziecie Państwo umiejętności:

 • ​opisywania i analizowania zmian związanych z rozwojem technologii cyfrowych, wykształcenie się nowych procesów biznesowych oraz wdrażaniem nowych modeli biznesowych do gospodarki,
 • rozpoznania, analizowania szans i zagrożeń dla „niebieskich” i „białych” kołnierzyków na rynku pracy wynikające z robotyzacji i rozwoju sztucznej inteligencji.

Gospodarka cyfrowa 4.0​​​​ ​ ​ ​ ​
​​​Program specjalności międzykierunkowej


​Przedmioty obowiązkowe tworzące specjalność​: ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​     ​

 1. ​22040 (23995) Gospodarka cyfrowa 4.0 / Development of Digital Economy 4.0 - ​3,0 ECTS
 2. ​22077 Zarządzanie Logistyczne / Logistics Management  - ​3,0 ECTS
 3. ​22337 Nowe technologie w marketingu / New Technologies in Marketing  - ​​3,0 ECTS
 4. ​23246 Systemy innowacyjne w gospodarce światowej / National Innovation Systemsin the World Economy - 3,0 ECTS
 5. ​23914 Cyfrowa gospodarka i społeczeństwo w ponowoczesnym kontekście -  ​3,0 ECTS

​Razem:  ​15,0​ ECTS

Przedmioty fakultatywne tworzące specjalność​ (do wyboru 5 z 10 z listy obok):

 1. 22335 Prawo e-biznesu - ​3,0 ECTS
 2. ​23431 Podstawy zarządzania projektami / Fundamentals of Project Management  - ​3,0 ECTS
 3. 22615 Przedsiębiorczość - perspektywa start-upu / Start-up Entreprenuership  -  ​​3,0 ECTS
 4. 23529 Mobilne biuro cyfrowe -  3,0 ECTS
 5. ​22438 Efektywne zarządzanie IT w przedsiębiorstwie / Effective IT Management in Corporate - ​3,0 ECTS
 6. ​23534 Zarządzanie łańcuchem dostaw w e-biznesie -  ​3,0 ECTS
 7. ​22329 Strategie i modele e-biznesu  - ​3,0 ECTS
 8. ​22309 Big Data - ​3,0 ECTS
 9. ​23307 Business Intelligence -  ​3,0 ECTS
 10. ​236721 Lifestyles and New Product Development  -  ​​3,0 ECTS

​Razem:   ​15,0​ ECTS


W celu uzyskania certyfikatu specjalności międzykierunkowej wystarczy zrealizować 5 przedmiotów obowiązkowych z powyższej listy oraz 5 spośród 10 przedmiotów do wyboru. Następnie Student jest proszony o dostarczenie następujących dokumentów:

 1. oryginał dyplomu magisterskiego celem zrobienia z niego ksero,
 2. wydruk przedmiotów wraz z ocenami, które Student zrealizował w ramach ścieżki, podstemplowany i podpisany przez pracownika DSM (dokument ten jest wydawany przez DSM bezpłatnie).
.