Kursy i szkolenia oferta dydaktyczna Kolegium Gospodarki Światowej

Zasady compliance w turystyce – cykl kursów dokształcających

Kursy  maja na celu wsparcie osób zastanawiających się nad wdrożeniem procedury compliance w stosunku do własnego przedsiębiorstwa, a także osób zamierzających podjąć  działalność w obszarze turystyki i rekreacji.


 

.