Oferta kursów Katedry Skarbowości

Kurs „Zarządzanie finansami osobistymi”

Fundacja GPW oraz Szkoła Główna Handlowa w Warszawie zapraszają do udziału w kursach Szkoły Giełdowej. Program realizowany jest pod honorowym patronatem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Po ukończeniu kursu, słuchacze otrzymują certyfikat.