dr hab. Beata Czarnacka-Chrobot, prof. SGH

Dziekan
Dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej. Jej prace badawcze dotyczą głównie wymiarowania procesów i produktów programowych, zagadnieniom tym poświęciła większość spośród około 100 publikacji. Członkini m.in. Komitetu Naukoznawstwa PAN oraz reprezentantka na Polskę Common Software Measurement Consortium International Advisory Council. Współzałożycielka i wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania. Jako ekspert współpracuje z instytucjami administracji publicznej oraz firmami konsultingowymi i z sektora IT. Laureatka wielu nagród, w tym m.in. Nagrody im. Marka Cara.

Wykształcenie i kariera naukowa

 • magister ekonomii (1991, dyplom z wyróżnieniem), specjalność: cybernetyka ekonomiczna i informatyka, SGH
 • doktor nauk ekonomicznych (1998), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
 • doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2011), Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH
 • profesor uczelni (2012), Instytut Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH

 Specjalizacja

 • informatyka gospodarcza
 • inżynieria oprogramowania
 • wymiarowanie produktów i procesów programowych
 • szacowanie kosztów projektów informatycznych

(ponad 100 publikacji w ww. obszarach)

Funkcje i godności

​Pozauczelniane

 • ​członek Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dwóch kadencji: 2014 - 2016, 2016 - 2018
 • przewodnicząca Komitetu Polityki Naukowej przy MNiSW – półroczna kadencja od października 2014 do marca 2015
 • członek Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji – od listopada 2014
 • członek Komitetu Naukoznawstwa PAN dwóch kadencji: 2015 – 2018, 2018 – 2021

Uczelniane

 • dziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych (KAE) SGH – od 2020 r.
 • prodziekan Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH dwóch kadencji: 2012 - 2016, 2016 – 2020
 • dyrektor Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej KAE SGH – od 2020 r.
 • kierownik Zakładu Technologii Informatycznych w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH – do 2020 r.
 • pomysłodawca i kierownik Studiów Podyplomowych SGH „Inżynieria danych – big data” – od października 2014

Organizacje profesjonalne

 • ​przedstawiciel na Polskę Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) International Advisory Council – od października 2009
 • wiceprezes i członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Miar Oprogramowania (PSMO) 
 • juror w konkursie Innovators Under 35 organizowanym przez MIT (Massachusetts Institute of Technology) Technology Review – 2018 I 2019
 • ekspert/recenzent Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (3 certyfikaty) oraz Komisji Europejskiej w FP7, EACEA 2007 i 2013 oraz Horizon 2020 w obszarze ICT
 • ekspert w instytucjach administracji publicznej, firmach konsultingowych i z sektora IT

Nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda im. Marka Cara​ (2019)
 • Kilkakrotnie nagroda za „best paper” prestiżowych zagranicznych konferencji
 • Szereg nagród Rektora SGH za osiągnięcia badawcze, dydaktyczne i organizacyjne
Beata Czarnacka-Chrobot