Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH z tytułem „Lider SGH”

Informacja
Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH otrzymał tytuł w kategorii absolwenci polscy w obszarze NAUKA.

„Liderzy SGH” to absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którzy wnoszą znaczący wkład w życie społeczno-gospodarcze, z pasją i sukcesami realizując swoje zawodowe kariery nie tylko w Polsce, ale i poza jej granicami, zarówno na polu biznesu, nauki, jak i w obszarze działań na rzecz społeczeństwa.

Ogłoszenie „Liderów SGH” odbyło się podczas Święta SGH w dniu 13 czerwca 2024 r.

.