Aktualności

Instytut Rozwoju Gospodarczego

Informacja
Dr hab. Agnieszka Chłoń-Domińczak, prof. SGH i dr hab. Ewa Gałecka-Burdziak, prof. SGH zostały powołane do Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych.
.
Konferencja
Polska Polityka Migracyjna - uwarunkowania i rekomendacje
.