Najnowsze wyniki badań IRG SGH

Informacja prasowa
Koniunktura w gospodarce. IV kwartał 2023 (kwartalne omówienie wyników badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH)

Koniunktura w gospodarce polskiej na początku czwartego kwartału 2023 r. pogorszyła się. Zarówno barometr koniunktury IRG SGH (BARIRG), jak i wskaźniki koniunktury w: przemyśle przetwórczym, budownictwie, handlu i sektorze bankowym, zmniejszyły swoje wartości w skali kwartału. Wzrosła tylko wartość wskaźnika kondycji gospodarstw domowych. W skali roku odnotowano wzrosty wartości wszystkich wskaźników składowych, jak i samego barometru. Nastroje przedsiębiorców i konsumentów poprawiły się. U uczestników działalności gospodarczej pojawiły się pierwsze symptomy powrotu optymizmu.

.