Erasmus – procedury wyjazdowe dla pracowników

Informacje oraz dokumenty do pobrania dla pracowników SGH zakwalifikowanych na wyjazdy w celach szkoleniowych i dydaktycznych w ramach programu Erasmus+ KA107 oraz Erasmus+ KA107

Wykaz dokumentów do pobrania dla pracowników SGH w ramach programu Erasmus+ KA103 i programu Erasmus+ KA107. W poniższych sekcjach znajdziecie Państwo linki do wymaganych dokumentów w podziale na rodzaje mobilności oraz organizacji wyjazdu jak również informacje uzupełniające.

Prosimy o wypełnianie dokumentów elektronicznie i przesyłanie ich poprzez system EZD. Elektroniczny obieg dokumentów nie dotyczy dokumentów projektu Erasmus+ (umowa finansowa, mobility agreement), które prowadzone są papierowo.

Przed wypełnieniem i złożeniem dokumentów prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych:

 

ERASMUS+ KA131: WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany nauczyciel akademicki wypełnia: 

 •  Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (dokument określający cele nauczania, zawartość programu zajęć, oczekiwane rezultaty i in.)

Uwaga: dokument musi być zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (koordynatora programu Erasmus+); na etapie kwalifikacji dokument może być złożony w formie skanu

 • Umowa finansowa Erasmus+ na realizację mobilności (tj. umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) – umowa przygotowywana jest dla indywidualnego uczestnika mobilności przez pracownika CWM
 • skan zawartego ubezpieczenia zgodnego z zawartą umową finansową – należy przesłać emailem do p. Katarzyny Torchalskiej-Kasiak
 • potwierdzenie zarejestrowania mobilności w serwisie „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych – należy przesłać emailem do p. Katarzyny Torchalskiej-Kasiak

W trakcie mobilności nauczyciel akademicki uzyskuje podpis na:

 • Certificate of Attendance (daty powinny być zgodne z datami pobytu w uczelni przyjmującej; data potwierdzenia pobytu to data ostatniego dnia pobytu w uczelni)
 •  oryginale Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (daty powinny być zgodne z datami ze skanu dokumentu przedłożonego wcześniej) 

Po zakończeniu mobilności w ciągu 7 dni nauczyciel akademicki składa rozliczenie z wyjazdu i przedstawia:

 • potwierdzenie złożenia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres e-mail beneficjenta)
 • potwierdzenie odbycia podróży (karty pokładowe, bilety kolejowe)
 • notatkę o zrealizowanej mobilności celem upowszechniania rezultatów programu w Gazecie SGH (wersja elektroniczna w Ms Word przesłana emailem)
ERASMUS+ KA131: WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany pracownik wypełnia: 

 •  Mobility Agreement Staff Mobility for Training (dokument określający cele szkolenia, zawartość programu, oczekiwane rezultaty i in.)

Uwaga: dokument musi być zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (koordynatora programu Erasmus+) lub przedstawiciela organizacji przyjmującej; na etapie kwalifikacji dokument może być złożony w formie skanu

 • Umowa finansowa Erasmus+ na realizację mobilności (tj. umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do krajów programu w celach szkoleniowych) – umowa przygotowywana jest dla indywidualnego uczestnika mobilności przez pracownika CWM
 • skan zawartego ubezpieczenia zgodnego z zawartą umową finansową Erasmus+
 • potwierdzenie zarejestrowania mobilności w serwisie „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

W trakcie mobilności pracownik uzyskuje podpis na:

 • oryginale Staff Mobility for Training – Mobility Agreement (daty powinny być zgodne z datami ze skanu dokumentu przedłożonego wcześniej) 

Po zakończeniu mobilności w ciągu 7 dni pracownik składa rozliczenie z wyjazdu i przedstawia:

 • potwierdzenie złożenia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta)
 •  potwierdzenie odbycia podróży (karty pokładowe, bilety kolejowe)
 •  notatkę o zrealizowanej mobilności celem upowszechniania rezultatów programu w Gazecie SGH 
ERASMUS+ KA171: WYJAZDY W CELACH DYDAKTYCZNYCH

Po zaakceptowaniu kandydatury, zakwalifikowany nauczyciel akademicki  wypełnia: 

 •  Mobility Agreement Staff Mobility for Teaching (dokument określający cele nauczania, zawartość programu zajęć, oczekiwane rezultaty i in.)

Uwaga: dokument musi być zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (koordynatora programu Erasmus+);  dokument może być złożony w formie skanu

 • Umowa finansowa Erasmus+ na realizację mobilności (tj. umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do kraju partnerskiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) – umowa przygotowywana jest dla indywidualnego uczestnika mobilności przez pracownika CWM
 • skan zawartego ubezpieczenia zgodnego z zawartą umową
 • potwierdzenie zarejestrowania mobilności w serwisie „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

W trakcie mobilności nauczyciel akademicki uzyskuje podpis na:

 • Certificate of Attendance (daty powinny być zgodne z datami pobytu w uczelni przyjmującej; data potwierdzenia pobytu to data ostatniego dnia pobytu  w uczelni)
 • oryginale Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (daty powinny być zgodne z datami ze skanu dokumentu przedłożonego wcześniej) 

Po zakończeniu mobilności w ciągu 7 dni nauczyciel akademicki  składa rozliczenie z wyjazdu i przedstawia:

 • potwierdzenie złożenia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta)
 • potwierdzenie odbycia podróży (karty pokładowe, bilety kolejowe)
 • notatkę o zrealizowanej mobilności celem  upowszechniania rezultatów programu w Gazecie SGH
ERASMUS+ KA171: WYJAZDY W CELACH SZKOLENIOWYCH

Po zaakceptowaniu przez uczelnię przyjmującą pracownik wypełnia: 

 • Mobility Agreement Staff Mobility for Training (dokument określający cele szkolenia, zawartość programu, oczekiwane rezultaty i in.)

Uwaga: dokument musi być zaakceptowany przez uczelnię przyjmującą (koordynatora programu Erasmus+);  dokument może być złożony w formie skanu

 • Umowa finansowa Erasmus+ na realizację mobilności (tj. umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus+ do kraju partnerskiego w celach szkoleniowych) – umowa przygotowywana jest dla indywidualnego uczestnika mobilności przez pracownika CWM 
 • skan zawartego ubezpieczenia zgodnego z zawartą umową
 • potwierdzenie zarejestrowania mobilności w serwisie „Odyseusz” Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

W trakcie mobilności pracownik uzyskuje podpis na:

 • Certificate of Attendance (daty powinny być zgodne z datami pobytu w uczelni przyjmującej; data potwierdzenia pobytu to data ostatniego dnia pobytu  w uczelni)
 • oryginale Staff Mobility for Teaching – Mobility Agreement (daty powinny być zgodne z datami ze skanu dokumentu przedłożonego wcześniej) 

Po zakończeniu mobilności w ciągu 7 dni pracownik składa rozliczenie z wyjazdu i przedstawia:

 • potwierdzenie złożenia ankiety on-line w Mobility Tool na stronie Komisji Europejskiej (link do ankiety przesyłany jest po zakończeniu mobilności na adres email beneficjenta)
 • notatkę o zrealizowanej mobilności celem  upowszechniania rezultatów programu w Gazecie SGH
DOFINANSOWANIE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Centrum Współpracy Międzynarodowej
Katarzyna Torchalska-Kasiak
pok. 14, bud. A
ul. Rakowiecka 24
tel.: 22 564 92 17
e-mail: ktorch@sgh.waw.pl

Finansowane przez UE