Dofinansowanie opieki nad dziećmi

Pracownikom oraz emerytom i rencistom SGH, których kwota dochodu na członka rodziny kwalifikuje do I albo II grupy dochodowej przysługuje dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych do opieki nad dziećmi w żłobkach, przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 6 roku.

Wysokość świadczenia uzależniona jest od przynależności uprawnionego do określonej grupy dochodowej. Zasady ustalania sytuacji materialnej określa Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Tabelę dofinansowania w danym roku kalendarzowym, zasady i tryb wnioskowania określa Kanclerz w piśmie okólnym.

Dokument

Dział Socjalny
bud. G, pok. 61B
al. Niepodległości 162
tel.: 22 564 96 35
e-mail: wnioski_zfss@sgh.waw.pl