Canvas Challenge

Celem konkursu jest rozpowszechnienie dobrych praktyk tworzenia modeli biznesowych oraz uczczenie pamięci rektora Wyższej Szkoły Handlowej – Jana Dmochowskiego. Konkurs skierowany jest do studentów SGH.

Dotychczas odbyły się cztery edycje konkursu, w ramach których spłynęły do nas dziesiątki zgłoszeń-modeli biznesowych. 

V edycja

Zwycięzcy w kategorii Student:

  1. „Autonomiczny sprzęt techniczny do oczyszczania plaż i rzek oraz do badania poziomu zanieczyszeń” – Piotr Szuta, Hubert Bogacz
  2. Sugarix – sensory wraz z aplikacją monitorującą poziom cukru we krwi – Ewa Jurczyk
  3. Sieć rozrywkowych lokali Your Show w formie zautomatyzowanych teleturniejów (model franczyzy) – Krzysztof Ołdak

Przedmiotem konkursu jest opracowanie modeli biznesowych zgodnie z metodyką Canvas. Kapituła konkursu wybierze najbardziej merytoryczne i realistyczne modele biznesowe, których autorzy otrzymają nagrodę:

  • I miejsce – 5 000 zł,
  • II miejsce – 3 000 zł,
  • III miejsce – 2 000 zł.

Dostarczenie modelu biznesowego możliwe jest drogą mailową na adres startupy@sgh.waw.pl

Terminy

4 marca 2024 r. – rozpoczęcie naboru

11 marca 2024 r. – pierwsze warsztaty z metodyki Canvas (godz. 17.00, sala 152, bud. G)

25 marca 2024 r. – drugie warsztaty z metodyki Canvas (godz. 17.00, sala 152, bud. G)

4 kwietnia 2024 r. – ostateczny termin składania prac konkursowych

8–22 kwietnia 2024 r. – prace kapituły i wyłonienie zwycięzcy

koniec kwietnia/początek maja 2024 r. – wręczenie nagród dla najlepszych prac

Więcej o tym jak poprawnie stworzyć model biznesowy korzystając z metodyki Canvas można dowiedzieć się podczas warsztatów organizowanych przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, które prowadzone są przy okazji każdej edycji konkursu.


Laureaci poprzednich edycji konkursu

III edycja

Zwycięzcą trzeciej edycji konkursu został Piotr Kasprzak.

II edycja

Zwycięzcami drugiej edycji konkursu zostali Paulina Baranowska i Piotr Sitański.

Zwycięzca II edycji Canvas Challenge – Paulina Baranowska i Piotr Sitański
I edycja

Zwycięzcą pierwszej edycji konkursu została Joanna Jodłowska.

Zwycięzca I edycji Canvas Challenge – Joanna Jodłowska

Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii
tel.: 22 564 77 97
e-mail: startupy@sgh.waw.pl