Taylor & Francis Open Access Books

Obraz
Taylor & Francis Group an informa business

Taylor & Francis Open Access Books to jedna z największych kolekcji książek i rozdziałów udostępnionych na zasadzie otwartego dostępu. Zawiera treści z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Wszystkie publikacje, monografie naukowe, rozdziały, materiały konferencyjne przeszły proces recenzyjny i nie odbiegają swoją wartością naukową od wydawnictw tradycyjnych. Licencja dostępowa jest dopasowana do potrzeb badawczych, edukacyjnych i czytelniczych.

Baza jest dostępna w sposób otwarty i nie wymaga dodatkowego logowania

.