BazEkon

BazEkon jest bieżącą, adnotowaną bibliografią zagadnień ekonomicznych i pokrewnych opartą na zawartości wiodących ogólnopolskich periodyków naukowych i gospodarczych oraz naukowych serii wydawniczych uczelni ekonomicznych, wydziałów ekonomicznych i zarządzania uniwersytetów, a także instytucji naukowych również pozarządowych.

Baza jest opracowywana przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, powstała z połączenie baz Gospodarka oraz Nauki Społeczne