20 lat Polski w Unii Europejskiej

Zatrudnienie w MSZ i nabór na aplikację dyplomatyczno-konsularną – spotkanie informacyjne dla studentów

 • Data: 21 maja w godzinach 17.00 – 18.30
 • Lokalizacja: online (MS Teams)
  Link do spotkania
 • Organizator: Katedra Integracji i Prawa Europejskiego SGH, SKN Spraw Zagranicznych SGH, Stowarzyszenie Studentów Youth Entrepreneurial Community
   

Polsko-niemiecka konferencja naukowa 2024: 20 years together in the EU: Achievements and challenges – German and Polish perspectives

 • Data: 20 czerwca
 • Lokalizacja: SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152
 • Organizator: Katedra Badań Gospodarki Niemieckiej, Instytut Gospodarki Światowej
   

Wydarzenia archiwalne

Przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne w Unii Europejskiej: wyzwania i perspektywy dla Polski

 • Data i godzina: 15 maja w godzinach 9.30 – 16.00
 • Lokalizacja: Aula Starego BUW-u przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie
 • Organizator: Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSA) i Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA (PECSA)

Partnerem konferencji jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.


Od euroentuzjazmu do eurorealizmu – jak zmieniał się nasz stosunek do Unii Europejskiej. Wyzwania przyszłości

 • Data i godzina: 9 maja w godzinach 14.00 – 16.30
 • Lokalizacja: SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, Sala Senatu
 • Organizator: Katedra Studiów Politycznych KES SGH, SKN Unii Europejskiej, CBOS
   

Porozmawiajmy o Unii Europejskiej – dialog międzypokoleniowy

 • Data i godzina: 9 maja w godzinach 11.30 – 13.00
 • Lokalizacja: SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, Aula Spadochronowa
 • Organizator: SKN Unii Europejskiej, Uniwersytet Trzeciego Wieku SGH, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH
   

Dzień Europy w SGH

 • Data i godzina: 9 maja w godzinach 9.00 – 16.00
 • Lokalizacja: SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, Aula Spadochronowa
 • Organizator: SKN Spraw Zagranicznych, SKN Unii Europejskiej, SGH
   

Wybory do europarlamentu a przyszłość UE

 • Data i godzina: 6 maja o godz. 15.30
 • Lokalizacja: SGH, al. Niepodległości 128, budynek G, aula II
 • Organizator: SKN Spraw Zagranicznych
   

Europejskie instytucje jako miejsce rozwoju zawodowego – „European bubble” widziany od środka

 • Data i godzina: 24 kwietnia w godzinach 18.00 – 19.00
 • Lokalizacja: online (MS Teams)
 • Organizator: PEPN, SKN Unii Europejskiej, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024: wyzwania dla cyfrowej demokracji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej

 • Data i godzina: 22 kwietnia w godzinach 10.00 – 12.00
 • Lokalizacja: SGH, al. Niepodległości 162, budynek G, sala 152
 • Organizator: Fundacja Obserwatorium Demokracji Cyfrowej, Związek Pracodawców i Przedsiębiorców, Katedra Studiów Politycznych ISM SGH