Przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne w Unii Europejskiej: wyzwania i perspektywy dla Polski

Data wydarzenia:
15.05.2024, 9:30 - 16:00
Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSA) oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA (PECSA) zapraszają na konferencję naukową z okazji 20-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej pt. „Przemiany polityczne, ekonomiczne i społeczne w Unii Europejskiej: wyzwania i perspektywy dla Polski”.

Konferencja odbędzie się 15 maja w godzinach 09:30-16.00, w Auli Starego BUW-u przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. 

Wydarzenie to będzie ważnym głosem w dyskusji towarzyszącej rocznicy akcesji Polski do struktur europejskich, a także w ramach przygotowań do wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2024 r. i prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2025 r. Pozwoli ono na podsumowanie dotychczasowej roli naszego państwa w Unii i refleksję nad wyzwaniami najbliższej przyszłości w gronie wybitnych ekspertów tematyki europejskiej.  


Partnerem konferencji jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Wydarzenie odbywa się w ramach obchodów 20–lecia Polski w Unii Europejskiej.

Rodzaj wydarzenia:
konferencja
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

Aula Starego BUW-u przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie

Organizator:

Centrum Europejskie UW, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW, Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSA) i Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA (PECSA)

.