Wymagania językowe dla kandydatów bez polskiego obywatelstwa – studia licencjackie

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe prowadzone w języku polskim zobowiązany jest poświadczyć znajomość j. polskiego na poziomie B2 poprzez:
Test pisemny z języka polskiego (B2)

Egzamin pisemny trwa 120 minut (plus 10 minut przerwy) i odbywa się w siedzibie SGH w dniu 14 lipca 2023 r. Dokładna godzina zostanie podana kandydatom za pośrednictwem komunikatu w systemie ISR. Na egzamin należy zabrać dokument tożsamości ze zdjęciem.
Część pisemna egzaminu trwa 90 minut, następnie przewidywana jest 10-minutowa przerwa. Po przerwie rozpocznie się egzamin sprawdzający rozumienie ze słuchu (trwać będzie 30 minut).

Podczas egzaminu sprawdzane będą następujące kompetencje językowe:

  • rozumienie tekstu pisanego,
  • znajomość zasad gramatycznych oraz poprawne ich zastosowanie,
  • umiejętność wypowiedzenia się w formie pisemnej.

Zasady egzaminu:

  • otwarta forma zadań;
  • 2  zadania gramatyczne,
  • 1 zadanie na rozumienie tekstu pisanego,
  • 1 zadanie polegające na napisaniu dłuższej wypowiedzi pisemnej,
  • 1 zadanie na rozumienie tekstu słuchanego,

Punktacja: rozumienie tekstu pisanego 10 pkt, zadania gramatyczne 30 pkt, pisanie 15 pkt, słuchanie 10 pkt. Razem można uzyskać 65 pkt.

W celu zaliczenia testu należy zdobyć minimum 50% punktów.

Na egzamin należy zabrać długopis z niebieskim lub czarnym tuszem (tusz niezmywalny).

Informacje praktyczne

Przydatny link: