SGH na XXXI Forum Ekonomicznym 2022 w Karpaczu – Raport SGH i Forum Ekonomicznego

Data wydarzenia:
6.09.2022, 12:00 - 8.09.2022, 18:00
W dniach 6–8 września 2022 r. odbędzie się coroczne spotkanie najważniejszych przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych Europy-Środkowo-Wschodniej.

Po raz piąty zostanie zaprezentowany Raport opracowany przez ekspertów i analityków SGH i FE – jedna z najważniejszych i najbardziej obszernych publikacji na temat aktualnej sytuacji gospodarczej w Polsce i regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Jego rozległą tematykę oraz inne znaczące zagadnienia omawiać będziemy podczas paneli i debat w Strefie SGH, do której wszystkich zapraszamy.

Rodzaj wydarzenia:
forum
Lokalizacja:

Karpacz

Organizator:

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich