Różne oblicza edukacji finansowej. W kierunku uwzględniania odmiennych potrzeb, kompetencji i doświadczeń

Data wydarzenia:
21.03.2023, 12:00 - 16:00
21 marca 2023 odbędzie się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie seminarium „Różne oblicza edukacji finansowej. W kierunku uwzględniania odmiennych potrzeb, kompetencji i doświadczeń”. W ramach tego wydarzenia prezentowane będą wyniki międzynarodowego projektu ANGLE (A Network Game for Life-cycle Education) finansowanego ze środków programu #ErasmusPlus i kierowanego przez Collegio Carlo Alberto, w którym po stronie polskiej uczestniczy SGH, a partnerami wspierającymi (associated partners) są Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) oraz Polski Fundusz Rozwoju (PFR).

Celem seminarium jest podjęcie szerszej dyskusji nt. poziomu edukacji finansowej społeczeństwa i skuteczności poszczególnych narzędzi edukacyjnych w budowaniu wiedzy i kompetencji finansowych różnych grup odbiorców. Zapraszamy do wymiany poglądów zarówno naukowców, jak i praktyków, przedstawicieli instytucji finansowych oraz organizacji zajmujących się edukacją finansową, a także wszystkie podmioty wspierające działania z tego obszaru.

Program

12:00-13:30 – Powitanie i prezentacja projektu ANGLE (dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH)

Wystąpienia zaproszonych gości:

  • prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (SGH, KZBS), Edukacja finansowa społeczeństwa i jej narzędzia
  • dr Agata Trzcińska (UW), Edukacja ekonomiczna dzieci
  • dr Łukasz Kurowski (SGH), Edukacja finansowa a edukacja klimatyczna

Dyskusja

13:30-14:15 – Lunch

14:15-15:45 – Panel dyskusyjny „Skuteczna edukacja finansowa a różnorodność potrzeb i doświadczeń jej adresatów”

Moderator: dr hab. Joanna Rutecka-Góra, prof. SGH

Uczestnicy:

  • Paweł Borys – Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.
  • Paweł Marciniak – Wydział Wychowania Ekonomicznego Związku Harcerstwa Polskiego
  • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego
  • Małgorzata Rusewicz – Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami
  • dr Katarzyna Sekścińska – Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
  • Paweł Zagaj – Zastępca Rzecznika Finansowego
  • Waldemar Zbytek – Prezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości

Dyskusja

16:00 – Zakończenie seminarium

Rejestracja

Na wydarzenie można się zarejestrować do 17 marca 2023, wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji o projekcie

Partnerzy

Obraz
logotyp ANGLE
Rodzaj wydarzenia:
seminarium
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, al. Niepodległości 128, budynek C, Aula I (poziom antresoli)