Rekrutacja do programu CEMS MIM na rok akademicki 2024/2025

Data wydarzenia:
17.10 - 6.11.2023, All day
Jeśli myślisz o międzynarodowej karierze, jest zainteresowany poszerzeniem wiedzy z dziedziny zarządzania międzynarodowego i zdobyciem umiejętności niezbędnych współczesnym menedżerom, działającym w wielokulturowych środowiskach, chcesz studiować za granicą przez jeden semestr np. na HEC Paris, NOVA SBE czy Bocconi University, dołącz do prestiżowego globalnego programu CEMS MIM! Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami.

CEMS Master’s in International Management (CEMS MIM) jest rocznym programem menedżerskim skierowanym do studentów studiów magisterskich, którzy chcą rozwijać się zawodowo w międzynarodowym środowisku. Studenci zdobywają nie tylko wiedzę teoretyczną z obszaru przywództwa, ale także biorą udział w warsztatach i wydarzeniach organizowanych przez najbardziej prestiżowe globalne firmy jak McKinsey, L’Oréal czy Mastercard. Program umożliwia uzyskanie  dyplomu CEMS równolegle do dyplomu SGH.

Rekrutacja do programu CEMS MIM trwa od 17 października do 6 listopada 2023 r.
Dodatkowy termin na złożenie wyników on-line z komercyjnych testów języka angielskiego FL1 to 14 grudnia 2023 (koniec dnia), wyniki prosimy przesyłać mailowo na adres cems@sgh.waw.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne i kryteria wyboru:

  • certyfikat znajomości języka angielskiego na wymaganym poziomie (Testy Kompetencji Językowych SGH lub certyfikat CNJO o ukończeniu lektoratów w SGH nie są akceptowane) – szczegóły w regulaminie,
  • średnia ocen min. 3,80 lub min. 58 punktów ze sprawdzianu kwalifikacyjnego z zakresu wiedzy o gospodarce oraz ze znajomości języka obcego o specjalizacji ekonomicznej (lub min. 210 punktów z egzaminu maturalnego lub oceny końcowej z dyplomu ukończenia studiów wyższych - w zależności od kryteriów rekrutacji na studia magisterskie w SGH)
  • drugi język obcy na poziomie co najmniej B1 (Testy Kompetencji Językowych SGH lub certyfikat CNJO o ukończeniu lektoratów w SGH jest akceptowany) – szczegóły w regulaminie
  • aktywność studencka (oceniana przez Samorząd Studentów SGH)
  • Assessment Center
  • rozmowa rekrutacyjna

Rekrutacja do programu CEMS MIM zaczyna się 17 października 2023 roku, jednak warto zacząć przygotowania już teraz!

Linki do dwóch systemów rejestracji online (SGH i CEMS) znajdują w zakładce „Application on-line” na stronie CEMS Admission

Rodzaj wydarzenia:
rekrutacja
Kategoria wydarzenia:
studenckie
Lokalizacja:

online

Organizator:

Biuro CEMS w SGH

.