Otwarte zebranie Instytutu Kapitału Ludzkiego pt. „Publishing in High-impact Journals: A Multi-stakeholder Perspective”

Data wydarzenia:
15.12.2022, 13:00 - 14:00
Instytut Kapitału Ludzkiego zaprasza pracowników naukowych oraz doktorantów uczelni na otwarte zebranie pt. „Publishing in High-impact Journals: A Multi-stakeholder Perspective” z udziałem prof. Na Fu z Trinity Business School w Dublinie.

Cel wykładu

Prowadzenie wysokiej jakości badań i publikowanie ich wyników w czasopismach o dużym wpływie staje się coraz większym wyzwaniem dla naukowców. Celem wykładu jest przybliżenie perspektywy wielu interesariuszy zaangażowanych w proces przekształcenia badań naukowych w pozytywne rezultaty. Profesor Na Fu przedstawi perspektywę redaktorów czasopism, recenzentów, uczestników badań, agencji finansujących, a także dziennikarzy i autorów. Publikowanie w renomowanych czasopismach i skuteczne ubieganie się o finansowanie badań, wymaga bowiem pogodzenia interesów wśród wspomnianych interesariuszy oraz konstruktywnej współpracy i ma to kluczowe znaczenie dla efektywności całego procesu.

Zapisy

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Gość specjalny

Obraz
prof. Na Fu

Gościem specjalnym spotkania będzie współpracująca z Instytutem Kapitału Ludzkiego prof. Na Fu z Trinity Business School w Dublinie, która podzieli się swoim bogatym doświadczeniem oraz dobrymi praktykami w zakresie publikowania w renomowanych czasopismach naukowych i pozyskiwania środków na badania. Wystąpienie będzie miało charakter interaktywny, z możliwością zadawania pytań i dyskusji, będzie realizowane w języku angielskim.

Dr Na Fu jest zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w Trinity Business School, Trinity College Dublin. W latach 2016-2021 była założycielem i dyrektorem potrójnie akredytowanego programu MSc Human Resource Management oraz Lead for Digital Workplace w Trinity Centre for Digital Business. Jej badania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych ze strategicznym zarządzaniem HR, firmami świadczącymi usługi profesjonalne, analityką HR i transformacją cyfrową. Profesor Fu opublikowała wiele artykułów naukowych w międzynarodowych wiodących czasopismach, w tym między innymi w Journal of Management, Human Resource Management, Human Resource Management Journal, Human Relations, Journal of Business Ethics i Journal of Business Research. Otrzymała ponad 2,7 miliona euro na finansowanie badań.

Rodzaj wydarzenia:
spotkanie
Kategoria wydarzenia:
naukowe
Lokalizacja:

SGH, budynek C, Sala 2E

Organizator:

Instytut Kapitału Ludzkiego