Konferencje i seminaria Instytutu Zarządzania

Instytut Zarządzania organizuje co 2 lata konferencję naukową poświęconą zagadnieniom związanym z zarządzaniem przedsiębiorstwem, od 2014 roku organizowane jest cykliczne sympozjum naukowe pt. Współczesne problemy zarządzania, a od 2021 roku cykl webinariów pt. Dyskusje o zarządzaniu. Dodatkowo Instytut realizuje także inne konferencje naukowe poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z konsumpcją, zarządzaniem projektami, biznesem międzynarodowym. Trzykrotnie organizowaliśmy również Szkołę Letnią Zarządzania.
„Bezpieczeństwo konsumenta na rynku – ujęcie holistyczne”, 14 marca 2024r. w Warszawie 

W imieniu organizatorów mamy zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Naukowej: Bezpieczeństwo konsumenta na rynku – ujęcie holistyczne, która odbędzie się 14 marca 2024 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Celem konferencji jest wymiana poglądów na temat bezpieczeństwa konsumenta na rynku towarów i usług wobec nowych wyzwań, a także prezentacja wyników badań. Założeniem organizatorów jest aktywizacja i integracja środowiska akademickiego, instytucji rządowych i samorządowych, organizacji konsumenckich oraz przedstawicieli świata biznesu na rzecz promowania bezpieczeństwa konsumenta na rynku i jego praw.

Agenda konferencji oraz warunki uczestnictwa znajdują się w poniższych linkach:

Patroni honorowi:

Obraz
Patronat honorowy JM Rektora SGH

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Obraz

 

Patroni medialni:

 

Obraz

 

Obraz

 

Sponsorzy:

Obraz
Obraz

 

Obraz
Nestle
Obraz
„Zarządzanie strategiczne w czasach narastającej niepewności”, 20-21 listopada 2023r. w Warszawie

z cyklu

„WYZWANIA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO” 

pt. Zarządzanie strategiczne w czasach narastającej niepewności

20-21 listopada 2023 roku w Warszawie

Plan konferencji

DZIEŃ PIERWSZY - 20 LISTOPADA 2023

 • 13.00-14.00 Zakwaterowanie w hotelu
 • 14.00-15.00 Obiad
 • 15.00-15.30 Uroczyste otwarcie konferencji
 • 15.30-17.00 Sesja I pt. „Zarządzanie strategiczne wobec zjawiska nieciągłości”

Moderator: Prof. dr hab. Maria Romanowska

Prof. dr hab. Wojciech Czakon - „Natura nieciągłości. Istota zjawiska nieciągłości w zarządzaniu strategicznym i metody jego badania”.
Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin - „Sposób reagowania zarządzania strategicznego na zjawisko nieciągłości”.
Prof. dr hab. Janusz Strużyna - „Dociekliwość menedżera działającego w warunkach niepewności”.

 • 17.00-17.30 Przerwa kawowa
 • 17.30-19.00 Sesja II pt. „Zarządzanie strategiczne w Polsce - diagnoza”

Moderator: Dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH

Prof. dr hab. Elżbieta Urbanowska-Sojkin, Raport instytucjonalny: „Wykaz jednostek organizacyjnych zarządzania strategicznego na rok 2023” - prezentuje dr hab. Sylwester Gregorczyk prof. SGH.
Prof. dr hab. Bogdan Nogalski, prof. dr hab. Szymon Cyfert, „Raport awansów w środowisku w oparciu o dane Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Rady Doskonałości Naukowej” - prezentuje prof. dr hab. Agnieszka Sopińska.
Dr Patryk Dziurski - „Raport obszarów badawczych środowiska w oparciu o dane NCN”.
Dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH - „Raport publikacji z zakresu zarządzania strategicznego w oparciu o bazy bibliograficzne”.

 • 20.00-24.00 Uroczysta kolacja

DZIEŃ DRUGI - 21 LISTOPADA 2023

 • 07.00-09.00 Śniadanie
 • 09.00-10.30 Sesja III pt. „Niepewność w kontekście zarządzania strategicznego”

Moderator: Prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

Dr hab. Agata Pierścieniak, prof. PW, prof. dr hab. Grażyna Gierszewska - „Niepewność strategiczna: definicja i operacjonalizacja”.
Dr Agnieszka Dziubińska - „Praktyczne konsekwencje interpretacji natury niepewności”.
Prof. dr hab. Jan Polowczyk - „Taksonomia paradoksów w zarządzaniu strategicznym”.

 • 10.30-11.15 Przerwa kawowa i wymeldowanie
 • 11.15-12.45 Sesja IV pt. „Współpraca w czasach niepewności”

Moderator: Dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH

Dr hab. Leszek Bohdanowicz, prof. UŁ - „Strategia jako odpowiedź na narastającą niepewność klubów piłkarskich”.
Dr hab. Katarzyna Czernek-Marszałek, prof. UE, dr Patrycja Juszczyk, dr Dagmara Wójcik, dr hab. Patrycja Klimas, prof. UEW - „Inter-organizational Cooperation Amid Uncertainty: The Creative Industries Perspective”.
Dr hab. Grzegorz Głód, prof. UE, dr Klaudia Rogowska - „Zarządzanie zmianą jako kluczowy czynnik funkcjonowania szpitala w warunkach pandemii SARS-CoV-2”.

 • 12.45-13.00 Zakończenie konferencji
 • 13.00-14.00 Obiad
KONFERENCJE NAUKOWE POŚWIĘCONE PROBLEMOM ZARZĄDZANIA
 • IX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „ Zrównoważone przedsiębiorstwo” 3-4 czerwca 2024 r.
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Przedsiębiorstwo hybrydowe”, 30-31 maja 2022 r., Kazimierz Dolny
 • VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo kreatywne” 14-16 maja 2018 r., Kazimierz Dolny
 • VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przedsiębiorstwo inteligentne” 11-13 maja 2016 r., Kazimierz Dolny
 • V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Granice zarządzania” 7-9 maja 2014 r., Kazimierz Dolny  
CYKL SYMPOZJÓW NAUKOWYCH pt. „Współczesne problemy zarządzania” 
 • XIX Sympozjum Naukowe pt. „Barometr Odpowiedzialnego Konusmenta II ed.” 20 stycznia 2023 r.​​XVIII Sympozjum Naukowe pt. „Kapitał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstw” 28 października 2022 r.​
 • XVII Sympozjum Naukowe pt. „Odpowiedzialny konsument i przedsiębiorstwo” 11 maja 2022 r.​
 • XVI Sympozjum Naukowe pt. „Wyzwania transformacji cyfrowej przedsiębiorstw” 14 maja 2021 r.​
 • XV Sympozjum Naukowe pt. „Przedsiębiorczość w nowoczesnej organizacji” 15 stycznia 2021 r.​
 • XIV Sympozjum Naukowe pt. „Przywództwo w czasach pandemii” 1 lipca 2020 r.​
 • XIII Sympozjum Naukowe pt. „Społeczna odpowiedzialność biznesu w czasach pandemii” 19 czerwca 2020 r.​
 • XII Sympozjum Naukowe pt. „Strategia a projekty. Współczesne problemy i rozwiązania wdrażania strategii​” 17 stycznia 2020 r.​
 • XI Sympozjum Naukowe pt. „Knowledge. Learning. Mentoring – international perspective” 25 czerwca 2019 r.​
 • X Sympozjum Naukowe pt. „Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie” 7 czerwca 2019 r.
 • IX Sympozujm Naukowe pt. „Innowacyjne polskie przedsiębiorstwo” 12 kwietnia 2019 r.
 • VIII Sympozjum Naukowe pt. „Odpowiedzialne zarządzanie w przedsiębiorstwach”, 23 marca 2018 r.​
 • VII Sympozjum Naukowe pt. „Otwarte innowacje wyzwanie współczesnego zarządzania”, 20 marca 2017 r.​
 • VI Sympozjum Naukowe pt. „Modele uniwersytetów przyszłości”, 28 listopada 2016 r.
 • ​V Sympozjum Naukowe pt. „Sieci kontekstem rozwoju przedsiębiorstwa”, 18 marca 2016 r.​​​​
 • IV Sympozjum Naukowe pt. „Rafy metodologii badań”, 19 lutego 2016 r.
 • III Sympozjum Naukowe pt. „Wrażliwość społeczna szkół wyższych”, 1 czerwca 2015 r.​​
 • II Sympozjum Naukowe pt. „Uwarunkowania innowacyjności organizacji sieciowych”, 13 marca 2015 r.
 • ​I Sympozjum Naukowe pt. „Wrażliwość polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny 2008-2013”,  8 grudnia 2014 r.​​
SZKOŁA LETNIA ZARZĄDZANIA
 • Szkoła Letnia Zarządzania 2020/21 - organizowana wspólnie z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, online, 7-9 czerwca 2021 r.
 • Szkoła Letnia Zarządzania „Teoria i praktyka zarządzania. Rozwój, bariery, wyzwania”, 14-16 maja 2012 r.
 • Szkoła Letnia Zarządzania, 2006 r.
CYKL WEBINARÓW pt. „Dyskusje o zarządzaniu”
 • II Webinarium pt. „Rola kobiet w sektorze IT”, 21 kwietnia 2021 r.
 • ​I Webinarium pt. „Transformacja cyfrowa przedsiębiorstwa jako wyzwanie strategiczne”, 24 marca 2021 r.​
KONFERENCJA NAUKOWA KATEDRY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Z CYKLU „WYZWANIA NAUKI O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI” - ŁAD PROJEKTOWY 7-8.12.2023R. 

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

KATEDRA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

zaprasza na

V OGÓLNOPOLSKĄ KONFERENCJĘ NAUKOWĄ

pod patronatem JM Rektora SGH,
prof. dr hab. Piotra Wachowiaka

z cyklu

 

„WYZWANIA NAUKI

O ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI”

pt. Ład projektowy

7 – 8 grudnia 2023

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana wiedzy i praktycznych doświadczeń na temat stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju zarządzania projektami w Polsce i na świecie, zarówno w teorii jak i w praktyce gospodarczej oraz identyfikacja wynikających z tego wyzwań nauki o zarządzaniu projektami. 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematem wiodącym V konferencji cyklu będzie ład projektowy. Szczególnie istotne w tej edycji konferencji uznajemy m.in. zagadnienia:

kluczowych wyzwań dla kadry kierowniczej, kierowników projektów oraz zespołów zwinnych i rozproszonych w kontekście ładu projektowego i organizacji projektowej, perspektyw rozwoju modeli, metodyk i standardów w zakresie ładu projektowego i organizacji projektowej, perspektyw rozwoju koncepcji ładu projektowego organizacji i organizacji projektowej, wyników badań w powyższym obszarze.

 

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW

Instytut Zarządzania

Katedra Zarządzania Projektami,
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Al. Niepodległości 162

02-554 Warszawa

 

zapisy na konferencję, płatności – mgr Beata Chełstowska (beata.chelstowska@sgh.waw.pl, tel. +48 22 564 8500) sprawy programowe i merytoryczne – dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH (ebukla@sgh.waw.pl, tel. 605 142 758)

 

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH dr Paweł Szewczyk mgr Beata Chełstowska

 • dr hab. Eryk Głodziński, prof. PW
 • dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH
 • dr hab. Mariusz Hofman, prof. UMCS
 • dr hab. Janusz Lichtarski, prof. UEWr
 • dr hab. Anna Marciszewska, prof. UEWr
 • dr hab. Ewa Sońta-Drączkowska, prof. SGH
 • dr hab. Paweł Wyrozębski, prof. SGH
 • dr Joanna Rzempała - IPMA Polska/USz

Szczegółowe informacje na temat wymogów edytorskich oraz systemu zgłaszania artykułów do druku znajdują się na stronie:

https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP

Oprócz zgłoszenia artykułów w Czasopiśmie, informację o tym należy wysłać do organizatorów Konferencji na adres ebukla@sgh.waw.pl

KOSZT KONFERENCJI

Udział w konferencji z artykułem – pokój jednoosobowy

2250 PLN

Udział w konferencji z artykułem – pokój dwuosobowy

2100 PLN

Udział w konferencji bez artykułu – pokój jednoosobowy

1650 PLN

Udział w konferencji bez artykułu – pokój dwuosobowy

1550 PLN

 

Numer konta do wpłat:

09 1240 1040 1111 0010 7521 7593

 

KALENDARIUM KONFERENCJI

Nadesłanie artykułu do Redakcji Studia i Prace KZiF

do końca 2023 roku

Płatność za udział w konferencji

do 30 listopada 2023

Konferencja naukowa

7 – 8 grudnia 2023

Zgłoszenia udziału w Konferencji należy dokonać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie:

https://tinyurl.com/wnzp2023-rejestracja

 

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH – Przewodniczący Rady prof. dr hab. Michał Trocki - Honorowy Przewodniczący Rady Tomasz Leśniowski - Prezes Zarządu IPMA Polska Krzysztof Ogonowski – Prezes Zarządu Silfra Consulting Sp. z o.o. Urszula Krajewska – Wiceprezes Zarządu Biztech ds. Edukacji prof. dr hab. Seweryn Spałek, PŚ dr hab. Emil Bukłaha, prof. SGH dr hab. Paweł Cabała, prof. UEK

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Konferencja odbędzie się w formie stacjonarnej w Hotelu Sielanka w Warce nad Pilicą https://www.sielanka.pl/ .

 

PATRONAT KONFERENCJI

Patronami V konferencji z cyklu WNZP są: International Project Management Polska, BizTech Konsulting i Silfra Consulting
Sp. z o.o.

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE

Nadesłane artykuły (jęz. polski) zostaną poddane procesowi recenzji (double-blinded review) a po zakwalifikowaniu do druku opublikowane w planowanym specjalnym numerze czasopisma:

Zeszyty Studia i Prace KZiF (140 pkt, lista MNiSW)

IX KONFERENCJA NAUKOWA INSTYTUTU ZARZĄDZANIA - „PRZEDSIĘBIORSTWO ZRÓWNOWAŻONE” 3-4 CZERWCA 2024r. KAZIMIERZ DOLNY  

 Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na

IX ogólnopolską konferencję „Przedsiębiorstwo zrównoważone”,

która odbędzie się w dniach 3 – 4 czerwca 2024 roku w Kazimierzu Dolnym.

Tematyka konferencji wpisuje się w aktualną problematykę wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju i budowania przedsiębiorstwa zrównoważonego. W gronie teoretyków i praktyków zarządzania pragniemy przedyskutować kluczowe problemy zarządzania, uwarunkowania tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa zrównoważonego.  Jesteśmy przekonani, że atmosfera spotkań w Kazimierzu Dolnym będzie dodatkową zachętą do udziału w konferencji oraz okazją do podzielenia się wynikami badań, własnymi doświadczeniami i przemyśleniami na temat przedsiębiorstwa  zrównoważonego.

W załączeniu przekazujemy program Konferencyjny.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej:

https://forms.office.com/e/kWZ389bH04

Do zobaczenia w Kazimierzu Dolnym,

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH                        

Przewodniczący Rady Programowej

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE

INSTYTUT ZARZĄDZANIA

IX OGÓLNOPOLSKA

KONFERENCJA NAUKOWA

Przedsiębiorstwo zrównoważone.

Dylematy zrównoważonego rozwoju.

Kazimierz Dolny
3-4 czerwca 2024 r.

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest dzielenie się wiedzą teoretyczną i praktyczną na temat znaczenia, uwarunkowań tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa zrównoważonego.

Przedsiębiorstwo zrównoważone, to organizacja, która jest zorientowana na zrównoważony rozwój, co oznacza, że w procesie podejmowania decyzji, w procesie funkcjonowania i rozwoju uwzględnia się aspekty społeczne i środowiskowe obok ekonomicznych. To przedsiębiorstwo, którego struktury, zasoby, zasady i nawyki biznesowe koncentrują się na generowaniu zysku, jednocześnie dbając o pozytywny wpływ na ludzi i planetę.

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji będzie skupiona wokół problematyki budowania przedsiębiorstwa zrównoważonego w kontekście celów współczesnego biznesu i trendów w otoczeniu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju obejmuje kwestie istotne dla przedsiębiorstwa zrównoważonego, tj. przede wszystkim: strategia przedsiębiorstwa, ład organizacyjny, budowanie dialogu z interesariuszami, prawa człowieka, zarządzanie kapitałem ludzkim, środowisko, etyka biznesu, kwestie związane z klientami i konsumentami, rozwój społeczny. W związku z powyższym można wskazać na istotne problemy, które wiążą się z koncepcją zrównoważonego rozwoju i z dążeniem współczesnych przedsiębiorstw do odpowiedzi na wyzwania tkwiące w otoczeniu.

Czy koncepcja zrównoważonego rozwoju może zatem stanowić podstawę do powstawania i rozwoju przedsiębiorstwa zrównoważonego?

Zapraszamy do przygotowania artykułów, których przedmiotem będą rozważania teoretyczne i prezentacja wyników badań dotyczących różnych aspektów tworzenia, funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa zrównoważonego.

Wskazane poniżej zagadnienia, mogą stanowić podstawę do przygotowania artykułów oraz prowadzenia rozważań i dyskusji nt. istoty i uwarunkowań rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstwa w warunkach dynamicznych zmian otoczenia:

 • Przedsiębiorstwa globalne a koncepcja zrównoważonego rozwoju.
 • Małe i średnie przedsiębiorstwa w dążeniu do zrównoważonego rozwoju.
 • Zrównoważone zarządzanie przedsiębiorstwem – perspektywa kulturowa, finansowa i technologiczna.
 • Budowanie zrównoważonego przywództwa.
 • Zrównoważone modele biznesu.
 • Zrównoważona strategia rozwoju i konkurencji.
 • Innowacje zrównoważone.
 • Zielone zarządzanie kapitałem ludzkim.
 • Projekty wdrażania celów zrównoważonego rozwoju.
 • Zrównoważona konsumpcja.

 

PUBLIKACJA I WYMOGI EDYTORSKIE

Artykuły przesłane na konferencję (w języku polskim lub angielskim), po pozytywnym zaopiniowaniu przez recenzentów, zostaną opublikowane w monografii naukowej wydanej przez Oficynę Wydawniczą SGH lub w Zeszytach Naukowych SGH (Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów – 40 pkt.) lub w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” (40 pkt.).

Objętość referatu łącznie ze streszczeniem w języku polskim powinna wynosić około 0,5 arkusza wydawniczego (20.000 znaków wraz ze spacjami). Szczegółowe wymogi formalne i edytorskie oraz bieżące informacje na temat konferencji znajdują poniżej:

ORGANIZATORZY

Instytut Zarządzania

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Kielecka 43

02-530 Warszawa

Tel.: (22) 564 86 10; (22) 564 85 00

e-mail: beata.chelstowska@sgh.waw.pl

www.sgh.waw.pl/iz

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zgłoszenie udziału w konferencji: do 31 stycznia 2024 r.

Nadesłanie referatu: do 31 stycznia 2024 r.

Dokonanie opłaty konferencyjnej: do 31 stycznia 2024 r.

 

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie internetowej: https://forms.office.com/e/kWZ389bH04

Pełny koszt uczestnictwa wynosi: 1950 (w pokoju dwuosobowym); dopłata do pokoju jednoosobowego 250 zł

Opłata obejmuje:

 • jeden nocleg z wyżywieniem,
 • opublikowanie artykułu,
 • materiały konferencyjne.

 

Opłatę należy wnieść na konto:

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa

09 1240 1040 1111 0010 7521 7593

Bank Pekao SA

z dopiskiem „nazwisko i imię uczestnika” i nazwę Konferencji „Przedsiębiorstwo zrównoważone”.

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI

prof. dr hab. Maria Romanowska – przewodnicząca honorowa

dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – przewodniczący

dr hab. Ewa Bogacz-Wojtanowska, prof. UJ

prof. dr hab. Ewa Bojar      

dr hab. Piotr Buła, prof. UE w Krakowie

prof. dr hab. Szymon Cyfert

prof. dr hab. Wojciech Czakon

dr hab. Tomasz Piotr Czapla, prof. UŁ

prof. dr hab. Anna Dąbrowska

prof. dr hab. Wojciech Dyduch

dr hab. Katarzyna Gadomska-Lila, prof. US

prof. dr hab. Beata Glinka

prof. dr hab. Aldona Glińska-Neweś

dr hab. Sylwester Gregorczyk, prof. SGH

prof. dr hab. Piotr Jedynak

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak  

prof. dr hab. Jan Jeżak  

dr hab. Mateusz Juchniewicz, prof. SGH

prof. dr hab. Andrzej Kaleta

prof. dr hab. Jarosław Karpacz

dr hab. Krzysztof Krukowski, prof. UWM  

prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz

prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak

dr hab. Wioletta Mierzejewska, prof. SGH

dr hab. Rafał Mrówka, prof. SGH

prof. dr hab. Bogdan Nogalski

prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak

prof. dr hab. Jacek Otto

dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW

prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek  

prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek

prof. dr hab. Agnieszka Sopińska

prof. dr hab. inż. Seweryn Spałek  

prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet

prof. dr hab. Agnieszka Szpitter

prof. dr hab. Maciej Urbaniak

dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE w Poznaniu

prof. dr hab. Jan W. Wiktor

dr hab. Sławomir Winch, prof. SGH

dr hab. Hanna Włodarkiewicz-Klimek, prof. PP  

dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH

prof. dr hab. Czesław Zając

prof. dr hab. inż. Agnieszka Zakrzewska-Bielawska

prof. dr hab. Maciej Zastempowski

dr hab. Bernard Ziębicki, prof. UE w Krakowie

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr hab. Barbara Bojewska, prof. SGH - przewodnicząca

mgr Justyna Bętlewska

mgr Beata Chełstowska

dr Tomasz Gigol

mgr Adam Jaszczuk

mgr Dorota Kępka

mgr Hanna Rachoń

dr Celina Sołek-Borowska

dr Aleksandra Stanek-Kowalczyk

dr Albert Tomaszewski

dr hab. Małgorzata Twardzik

dr inż. Monika Zajkowska

dr Marta Ziółkowska

Knowledge Management (KM) Conference 2024

Knowledge Management (KM) Conference 2024

We would like to invite you to participate in the Knowledge Management (KM) Conference 2024 (KM2024#SGH), which will be hosted by SGH Warsaw School of Economics, Warsaw, Poland on 3 July - 6 July 2024.

The KM 2024 will provide a showcase for the latest applied research and industry cases in topics that focus on knowledge management, cybersecurity, learning, and information technology, as well as how they are used to improve and sustain quality in organizations. You are invited to share your research and/or industry cases on the conference themes with fellow scholars and professionals attending the KM2024 International Conference. Papers covering related academic, technical, and practitioner issues are also encouraged. Review the Author’s Guidelines and submit a paper, abstract, and/or industry talk/panel via: https://www.iiakm.org/conference/KM2024/index.php (See side navigation)

Important Dates/Deadlines:
•    Submission deadline of complete papers or extended abstracts: March 10, 2024
•    Reviews and responses to authors: April 14, 2024
•    Submission of the final version of accepted papers or abstracts: May 10, 2024

What to Submit:
•    Full research papers (including work-in-progress or doctoral dissertation research drafts)
•    Extended abstracts or short papers
•    Industry, practitioners, or panel presentations/papers/extended abstracts

All submissions are double-blind refereed. See submission requirements at https://www.iiakm.org/conference/ - “Author’s Guidelines”.

High-marked papers will be fast-tracked for publication in the Online Journal of Applied Knowledge Management (OJAKM - ISSN 2325-4688) and Emerald’s Journal of Information and Computer Security (ICS - ISSN 2056-4961). Other papers and abstracts will be published in the Conference Proceedings.

Conference Registration Fee (in-person only)
•    Conference (in-person) Early registration (on or before April 24, 2023), €395
•    Conference (in-person) Late registration (after April 24, 2023), €445

Contact Information:
Program Co-Chairs:
Melissa Carlton, Lindsey Wilson College, USA, carltonm@lindsey.edu
Meir Russ, University of Wisconsin - Green Bay, USA, editor.ojakm@iiakm.org   
Molly Cooper, Ferris State University, USA, MollyCooper@ferris.edu 

Conference Co-Chairs:
Celina Sołek-Borowska, Warsaw School of Economics, Poland, csolek@sgh.waw.pl  
Patryk Dziurski, Warsaw School of Economics, Poland, pdziur@sgh.waw.pl 
 

BAROMETR SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNEGO KONSUMENTA

Barometr edycja IV

Barometr Społecznie Odpowiedzialnego Konsumenta ”

Sympozjum będzie poświęcone prezentacji wyników 4 edycji badania i dyskusji nad społecznie odpowiedzialnym konsumentem postrzeganym z perspektywy badawczej i praktycznej. Sympozjum odbędzie się w piątek 8 marca 2024 roku o godz. 11.00 w formie online poprzez platformę MS TEAMS.

Uczestnictwo w Sympozjum jest bezpłatne. 

 

 8 marca 2024r. w godzinach 11.00-14.30 

Link do Barometru: 
 
.