Dodatkowa kwalifikacja do programów wymiany na semestr letni w r.a. 24/25 – koniec zapisów

Data wydarzenia:
20.05.2024, All day

Programy wymiany, w których mogą wziąć udział studenci poszczególnych poziomów studiów:

  • studia licencjackie: Erasmus+, umowy bilateralne, PIM, CIVICA „Engage Track”,
  • studia magisterskie: Erasmus+, umowy bilateralne, PIM,
  • studia doktoranckie: Erasmus+.

Kwalifikacja studentów studiów licencjackich i magisterskich odbywa się poprzez internetowy system kwalifikacyjny. Doktoranci składają aplikację w formie papierowej zgodnie z instrukcjami zawartymi w harmonogramie kwalifikacji dla doktorantów. 

Studenci mogą aplikować o miejsca w uczelniach zgodnie z ich poziomem studiów i posiadanymi kompetencjami językowymi.


Dodatkowa kwalifikacja do programów wymiany odbywać się będzie w dniach 6 – 20 maja. Prosimy o przemyślany wybór uczelni, ponieważ zamiana kolejności czy preferencji nie będzie możliwa na żadnym z kolejnych etapów kwalifikacji. Radzimy również, aby wykorzystać możliwość wyboru 16 uczelni, ponieważ zwiększa to szansę otrzymania przydziału.

Organizator:

Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH

.